Espen Uleberg

Bilete av Espen Uleberg
English version of this page
Mobiltelefon +47-90995091
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse St. Olavs gate 29

Faglige interesser

GIS, databaser, arkeologi, 3D-dokumentasjon

Undervisning

ARK4300 Arkeologisk databehandling

Bakgrunn

Magistergrad i arkeologi, Universitetet i Oslo. Arbeider ved Kulturhistorisk museum med digitalisering og felles databaseløsninger for de norske universitetsmuseene. 

Emneord: Dokumentasjon, Databaser, UniMus, GIS

Publikasjonar

 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2021). Curation of Digital Archaeological Data in Norway, . Internet Archaeology. ISSN 1363-5387. 58. doi: 10.11141/ia.58.29. Fulltekst i vitenarkiv
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2020). Display Matters? Enhanced Visualisation of Norwegian Neolithic Landscapes. I Glover, Jeffrey B.; Moss, Jessica & Rissold, Dominique (Red.), Digital Archaeologies, Material Worlds (Past and Present) . Tübingen University Press. ISSN 9783947251148. doi: http%3A/dx.doi.org/10.15496/publikation-43233. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ore, Christian-Emil Smith & Uleberg, Espen (2019). The ADED project - a Norwegian infrastructure for excavation data. I Niccolucci, Franco & Richards, Julian (Red.), The ARIADNE impact. Archaeolingua. ISSN 9786155766312. s. 123–134.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2019). Georeferencing museum collections. I Doerr, Martin; Eide, Øyvind; Grønvik, Oddrun & Kjelsvik, Bjørghild (Red.), Humanists and the digital toolbox. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-012-5. s. 111–134.
 • Liestøl, Gunnar; Bjørkli, Birgitte; Ledas, Sarunas; Stenarson, Tomas & Uleberg, Espen (2018). Archaeology and Augmented Reality. Visualizing Stone Age Sea Level on Location. I Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (Red.), Oceans of Data Proceedings of the 44th Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Archaeopress. ISSN 978 1 78491 731 9. s. 367–376. Fulltekst i vitenarkiv
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2018). Vertical Aspects of Stone Age Distribution in Stone Age Norway. I Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (Red.), Oceans of data. Proceedings of the 44th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Archaeopress. ISSN 9781784917302. s. 325–335.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2016). Dynamic Distributions in Macro and Micro Perspective, CAA2015 Keep the revolution going. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Arhcaeology.. Archaeopress. ISSN 978 1 78491 337 3. s. 309–317.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2015). Digitizing archaeology in Norway. I Piotrowska, Katarzyna & Konieczny, Piotr (Red.), CONDITION.2015 Conservation and digitalization. National Maritime Museum in Gdańsk. ISSN 978-83-64150-10-4. s. 159–164.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2015). Scale Dependent Patterns in South-Eastern Norway. I Traviglia, Arianna (Red.), Across Space and Time Papers from the 41st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Perth, 25-28 March 2013. Amsterdam University Press. ISSN 9789089647849. s. 283–288.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2015). Visualization based on the Norwegian University Museum Database, CAA2014. 21st Century Archaeology. Concepts, methods and tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Archaeopress. ISSN 9781784911003. s. 323–332.
 • Jordal, Ellen K Aasprang; Uleberg, Espen & Hauge, Brit (2012). Was It Worth It? Experiences with a CIDOC CRM-based Database. I Zhou, Mingquan; Romanowska, Iza; Wu, Zhongke; Xu, Pengfei & Verhagen, Philip (Red.), Revive the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 39th International Conference, Beijing, April 12-16. Pallas Publications. ISSN 978 90 8555 066 2. s. 255–260. doi: 10.2307/j.ctt1zrvhmr.31.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2010). National extensive databases in Norway - pitfalls in a bright future. I Frischer, Bernard; Crawford, Jane Webb & Koller, David (Red.), Making History Interactive. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 37th International Conference. Archaeopress. ISSN 9781407305561.
 • Uleberg, Espen (2008). Scale dependent patterns in large museum datasets. I Poluschny, Axel; Lambers, Karsten & Herzog, Irmela (Red.), Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Berlin, Germany, April 2–6, 2007. Dr. Rudolf Habelt GmbH. ISSN 978-3-7749-3556-3. s. 266–271.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2007). Stedet Lærdal II. Viking. ISSN 0332-608X. LXX, s. 23–34.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2006). Sandbekk En tidligmesolittisk boplass i Rakkestad kommune, Østfold. Viking. ISSN 0332-608X. s. 45–68.
 • Uleberg, Espen (2004). Strange attractors in the High Mountains, [Enter the Past] The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage. Archaeopress. ISSN 1841715921. s. 444–447.
 • Uleberg, Espen (2003). Settlement patterns and landscape perception in Norwegian High Mountains in the Stone Age. Etudes et Recherches Archeologiques de l'Universite de Liege. ISSN 0777-2173. 103, s. 83–88.
 • Uleberg, Espen & Glørstad, Håkon (2002). 200 års flid for massenes føtter eller digitalisering av Oldsaksamlingens funn fra steinalder. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. ISSN 1503-0792. s. 73–82.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2002). Nye steinalderboplasser ved Vavatn i Hemsedal. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer. ISSN 1503-0792. s. 207–220.
 • Boaz, Joel Spencer & Uleberg, Espen (2000). Quantifying the non-quantifiable: studying hunter-gatherer landscapes. I Lock, Gary (Red.), Beyond the Map, Archaeology and Spatial Technologies. NATO Sciences Series, Series A:Life Sciences. ISSN 1-58603-021-3. s. 101–115.
 • Prescott, Christopher; Hedeager, Lotte; Uleberg, Espen; Damm, Charlotte; Christophersen, Axel & Engelstad, Ericka (2000). Norwegian Archaeological Review. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 1(1).
 • Holmen, Jon & Uleberg, Espen (1996). The National Documentation Project of Norway-the Archaeological Sub-Project. Analecta Praehistorica Leidensia. ISSN 0169-7447. 28(I), s. 43–46.
 • Berg, Evy & Uleberg, Espen (1995). Digital steinalder. En presentasjon av GIS som hjelpemiddel for analyser av steinalderlokaliteter. . Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. ISSN 0332-6500. 8, s. 233–243.

Sjå alle arbeida i Cristin

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Uleberg, Espen; Matsumoto, Mieko; Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Ore, Christian-Emil Smith; Dell'Unto, Nicoló & Bonelli, Letizia [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Norwegian Unimus, Nordic Collections, and ARIADNEplus. Encouraging use and re-use of Collections, Excavation Documentation, and Museum Exhibits.
 • Uleberg, Espen; Matsumoto, Mieko; Ore, Christian-Emil Smith & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2021). Linking datasets in Norway.
 • Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin & Uleberg, Espen (2020). Infrastrukturprosjektet ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation) .
 • Uleberg, Espen; Matsumoto, Mieko; Ore, Christian-Emil Smith & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Sustainable Archaeological Data in Norway.
 • Uleberg, Espen & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2019). Prosjektet ADED (Archaeological Digital Excavation Documentation).
 • Uleberg, Espen (2019). Big Data.
 • Uleberg, Espen; Matsumoto, Mieko; Ore, Christian-Emil Smith & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2019). Infrastructures for Archaeology in Norway.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2019). Current status of georeferenced metadata visualisation in Norwegian Stone Age.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2018). Open source solutions for Norwegian Stone Age, Chaos theory, and the ADED-project (2018-2020).
 • Matsumoto, Mieko; Uleberg, Espen; Kristensen, Steinar & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2018). LOUD and FAIR Norwegian archaeologicsl data.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2018). Foreword. I Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (Red.), Oceans of data. Proceedings of the 44th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Archaeopress. ISSN 9781784917302. s. v–v.
 • Uleberg, Espen (2017). ADED – dokumentasjon i plenum.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2017). Display matters? Enhanced visualisation of Norwegian Neolithic landscapes.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2016). Vertical aspects of Stone Age distribution in Norwegian high mountains.
 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne & Uleberg, Espen (2016). Fra bakke til luft til skjerm - arkeologisk dokumentasjon fra tekst til 3D.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2015). Digitizing archaeology in Norway.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2015). Dynamic Distributions in macro- and micro perspective.
 • Kristensen, Steinar & Uleberg, Espen (2015). Forhistorien i bygdene våre sett gjennom Kulturhistorisk museums sine arkiver. Vil du være med? Kulturhistorisk museum inviterer deg til nettdugnad.
 • Kristensen, Steinar & Uleberg, Espen (2015). Forhistorien i bygdene våre sett gjennom Kulturhistorisk museums sine arkiver. Vil du være med? Kulturhistorisk museum inviterer deg til nettdugnad.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2013). Scale dependent patterns in South-Eastern Norway.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2013). Scale dependent patterns in South-Eastern Norway.
 • Uleberg, Espen & Pedersen, Ellen Anne (2012). Ecological and social space in the high mountains in South Norway 8500 – 2000 BP.
 • Uleberg, Espen & Pedersen, Ellen Anne (2011). Tregrenser og kulturminner på Hardangervidda.
 • Uleberg, Espen & Kristensen, Steinar (2011). Tilgjengeliggjøring og lagring av arkeologisk dokumentasjon.
 • Uleberg, Espen & Pedersen, Ellen Anne (2011). Kulturminner på Hardangervidda.
 • Jordal, Ellen K Aasprang; Uleberg, Espen & Hauge, Brit (2011). Was it worth it? Experiences with a CIDOC CRM-based database.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2010). National Web Portals for the Norwegian University Museums.
 • Uleberg, Espen & Boaz, Joel Spencer (2009). How to Establish National Database Systems: Cooperate or Dictate.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2009). National Extensive Databases in Norway—Pitfalls in a Bright Future.
 • Uleberg, Espen (2007). Scale dependent patterns in large museum datasets.
 • Uleberg, Espen (2006). Nicolay – blader fra et blads historie. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
 • Matland, Susan & Uleberg, Espen (2006). Coming Around the Mountain: A Norwegian Tunnel.
 • Uleberg, Espen & Rosseland, Svein (2001). Steinbrukende tid i Hemsdalsfjella.
 • Uleberg, Espen (2001). Europas sentrum rundt år 1000. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 42–47.
 • Uleberg, Espen (2000). Bokanmeldelse: Svein Gullbekk:Norsk numismatisk bibliografi. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 81, s. 30–31.
 • Uleberg, Espen (2000). Digitalisierung des kulturellen Erbes.
 • Uleberg, Espen (1999). Leder. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937.
 • Prescott, Christopher; Melheim, Anne Lene; Wangen, Vivian; Anfinset, Nils & Uleberg, Espen (1999). Hunnprosjektet. INTERREG II - Helleristninger i grensebygd. [Radio]. Oslo, IAKN, UiO.
 • Uleberg, Espen (1996). Fra skuff til skjerm. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 68, s. 18–21.
 • Uleberg, Espen & Harby, Sjur (1992). Blant vikinger i Berlin. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 60(4), s. 82–83.
 • Uleberg, Espen & Harby, Sjur (1992). Vi må vite hvem vi er! Et lydbåndintervju med Charlotte Blindheim, derav den muntlige form. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 60(4), s. 22–32.
 • Uleberg, Espen (1992). Grav med lindekar. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 58(2), s. 4–10.
 • Amundsen, Hilde Rigmor; Uleberg, Espen & Fuglestvedt, Ingrid (1991). Steinzeitliche Rentierjagd. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 24–30.
 • Uleberg, Espen (1990). En gård fra eldre jernalder. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 54(2), s. 48–54.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 29. sep. 2022 20:34