English version of this page

UniMus: Kultur

UniMus:Kultur skal sikre en felles, koordinert utvikling og bruk av IT-tekniske løsninger for samlingsforvaltningssystem for drift, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av museenes objektsamlinger.

Samarbeidet er organisert med en styringsgruppe, en samarbeidsgruppe samt faglige brukergrupper.

Nasjonalt samarbeid

UniMus:Kultur (unimus.no) er et samarbeid mellom universitetsmuseene i Norge som har samlinger innen arkeologi, etnografi og numismatikk:

Publisert 7. apr. 2021 15:09 - Sist endra 20. mai 2022 13:31