UniMus: Kultur

Samarbeidet UniMus:Kultur (UMK) er et nasjonalt samarbeid mellom Arkeologisk museum i Stavanger (AM), Kulturhistorisk museum i Oslo (KHM), Universitetsmuseet i Bergen (UM), NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim (VM) og Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø (TMU).

 

UniMus:Kultur (UMK) skal sikre en felles, koordinert utvikling og bruk av IT-tekniske løsninger for samlingsforvaltningssystem for drift, vedlikehold og tilgjengeliggjøring av museenes objektsamlinger.

Samarbeidet i UMK er organisert med en styringsgruppe, en samarbeidsgruppe samt faglige brukergrupper.

Publisert 7. apr. 2021 15:09 - Sist endra 9. apr. 2021 08:26