Espen Uleberg

Senioringeniør - DigDok
Bilde av Espen Uleberg
English version of this page
Telefon +47-22859653
Mobiltelefon +47-90995091 +47-90995091
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

GIS, databaser, arkeologi

Undervisning

ARK4300 Arkeologisk databehandling

Bakgrunn

Magistergrad i arkeologi, Universitetet i Oslo. Arbeider ved KHM med digitalisering og felles databaseløsninger for de norske universitetsmuseene.

Leder av MUSITs koordineringsgruppe kulturhistorie.

 

Emneord: Dokumentasjon, Databaser, MUSIT

Publikasjoner

 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2019). Georeferencing museum collections, In Martin Doerr; Øyvind Eide; Oddrun Grønvik & Bjørghild Kjelsvik (ed.),  Humanists and the digital toolbox.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-012-5.  Georeferencing museum collections.  s 111 - 134
 • Liestøl, Gunnar; Bjørkli, Birgitte; Ledas, Sarunas; Stenarson, Tomas & Uleberg, Espen (2018). Archaeology and Augmented Reality. Visualizing Stone Age Sea Level on Location, In Mieko Matsumoto & Espen Uleberg (ed.),  Oceans of Data Proceedings of the 44th Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.  Archaeopress.  ISBN 978 1 78491 731 9.  3D and Visualisation.  s 367 - 376
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2018). Vertical Aspects of Stone Age Distribution in Stone Age Norway, In Mieko Matsumoto & Espen Uleberg (ed.),  Oceans of data. Proceedings of the 44th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.  Archaeopress.  ISBN 9781784917302.  Artikkel.  s 325 - 335
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2016). Dynamic Distributions in Macro and Micro Perspective, In  CAA2015 Keep the revolution going. Proceedings of the 43rd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Arhcaeology..  Archaeopress.  ISBN 978 1 78491 337 3.  Artikkel.  s 309 - 317
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2015). Digitizing archaeology in Norway, In Katarzyna Piotrowska & Piotr Konieczny (ed.),  CONDITION.2015 Conservation and digitalization.  National Maritime Museum in Gdańsk.  ISBN 978-83-64150-10-4.  Kapittel.  s 159 - 164
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2015). Scale Dependent Patterns in South-Eastern Norway, In Arianna Traviglia (ed.),  Across Space and Time Papers from the 41st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Perth, 25-28 March 2013.  Amsterdam University Press.  ISBN 9789089647849.  kapittel.  s 283 - 288
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2015). Visualization based on the Norwegian University Museum Database, In  CAA2014. 21st Century Archaeology. Concepts, methods and tools. Proceedings of the 42nd Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.  Archaeopress.  ISBN 9781784911003.  kapittel.  s 323 - 332
 • Jordal, Ellen K Aasprang; Uleberg, Espen & Hauge, Brit (2012). Was It Worth It? Experiences with a CIDOC CRM-based Database, In Mingquan Zhou; Iza Romanowska; Zhongke Wu; Pengfei Xu & Philip Verhagen (ed.),  Revive the Past. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 39th International Conference, Beijing, April 12-16.  Pallas Publications.  ISBN 978 90 8555 066 2.  Artikkel.  s 255 - 260
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2010). National extensive databases in Norway - pitfalls in a bright future, In Bernard Frischer; Jane Webb Crawford & David Koller (ed.),  Making History Interactive. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Proceedings of the 37th International Conference.  Archaeopress.  ISBN 9781407305561.  kapittel.
 • Uleberg, Espen (2008). Scale dependent patterns in large museum datasets, In Axel Poluschny; Karsten Lambers & Irmela Herzog (ed.),  Layers of Perception. Proceedings of the 35th International Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA). Berlin, Germany, April 2–6, 2007.  Dr. Rudolf Habelt GmbH.  ISBN 978-3-7749-3556-3.  Artikkel.  s 266 - 271
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2007). Stedet Lærdal II. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXX, s 23- 34
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2006). Sandbekk En tidligmesolittisk boplass i Rakkestad kommune, Østfold. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 45- 68
 • Uleberg, Espen (2004). Strange attractors in the High Mountains, In  [Enter the Past] The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage.  Archaeopress.  ISBN 1841715921.  Kapittel.  s 444 - 447
 • Uleberg, Espen (2003). Settlement patterns and landscape perception in Norwegian High Mountains in the Stone Age. Etudes et Recherches Archeologiques de l'Universite de Liege.  ISSN 0777-2173.  103, s 83- 88
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2002). Nye steinalderboplasser ved Vavatn i Hemsedal. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  s 207- 220
 • Uleberg, Espen & Glørstad, Håkon (2002). 200 års flid for massenes føtter eller digitalisering av Oldsaksamlingens funn fra steinalder. Skrifter - Universitetet i Oslos kulturhistoriske museer.  ISSN 1503-0792.  s 73- 82 Vis sammendrag
 • Boaz, Joel Spencer & Uleberg, Espen (2000). Quantifying the non-quantifiable: studying hunter-gatherer landscapes, In Gary Lock (ed.),  Beyond the Map, Archaeology and Spatial Technologies.  NATO Sciences Series, Series A:Life Sciences.  ISBN 1-58603-021-3.  s 101 - 115
 • Prescott, Christopher; Hedeager, Lotte; Uleberg, Espen; Damm, Charlotte; Christophersen, Axel & Engelstad, Ericka (2000). Norwegian Archaeological Review. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  1(1)

Se alle arbeider i Cristin

 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (ed.) (2018). Oceans of data. Proceedings of the 44th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Archaeopress.  ISBN 9781784917302.  573 s.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (ed.) (2018). Exploring Oceans of Data. Archaeopress.  ISBN 978-1-78491-730-2.  400 s.
 • Prescott, Christopher; Uleberg, Espen; Hedeager, Lotte; Engelstad, Ericka & Christophersen, Alf (2001). Norwegian Archaeological Review. Taylor & Francis.  64 s. Vis sammendrag
 • Prescott, Christopher; Hedeager, Lotte; Uleberg, Espen; Damm, Charlotte; Engelstad, Ericka & Christophersen, Axel (2000). Norwegian Archaeological Review. Taylor & Francis.  40 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2019). Current status of georeferenced metadata visualisation in Norwegian Stone Age.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2018). Foreword, In Mieko Matsumoto & Espen Uleberg (ed.),  Oceans of data. Proceedings of the 44th Annual Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology.  Archaeopress.  ISBN 9781784917302.  forord.  s v - v
 • Matsumoto, Mieko; Uleberg, Espen; Kristensen, Steinar & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2018). LOUD and FAIR Norwegian archaeologicsl data.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2017). Display matters? Enhanced visualisation of Norwegian Neolithic landscapes.
 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne & Uleberg, Espen (2016). Fra bakke til luft til skjerm - arkeologisk dokumentasjon fra tekst til 3D..
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2016). Vertical aspects of Stone Age distribution in Norwegian high mountains.
 • Kristensen, Steinar & Uleberg, Espen (2015). Forhistorien i bygdene våre sett gjennom Kulturhistorisk museums sine arkiver. Vil du være med? Kulturhistorisk museum inviterer deg til nettdugnad.
 • Kristensen, Steinar & Uleberg, Espen (2015). Forhistorien i bygdene våre sett gjennom Kulturhistorisk museums sine arkiver. Vil du være med? Kulturhistorisk museum inviterer deg til nettdugnad..
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2015). Digitizing archaeology in Norway.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2015). Dynamic Distributions in macro- and micro perspective.
 • Stølen, Svein; Leifsen, Torben; Endestad, Tor; Christiansen, Torgeir; Miøen, Tore; Jensenius, Alexander Refsum; Uleberg, Espen; Mehlum, Fridtjof; Ore, Katrine; Eide, Hans A; Kvale, Live Håndlykken; Noreik, Einar & Fotland, Margaret Louise (2015). Dataeksplosjonen - en stor utfordring, og en gedigen mulighet! Rapport fra arbeidsgruppen «Lagring og deling av forskningsdata» ved Universitetet i Oslo (UiO) 11.05.2015.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2013). Scale dependent patterns in South-Eastern Norway.
 • Matsumoto, Mieko & Uleberg, Espen (2013). Scale dependent patterns in South-Eastern Norway. Vis sammendrag
 • Uleberg, Espen & Pedersen, Ellen Anne (2012). Ecological and social space in the high mountains in South Norway 8500 – 2000 BP. Vis sammendrag
 • Jordal, Ellen K Aasprang; Uleberg, Espen & Hauge, Brit (2011). Was it worth it? Experiences with a CIDOC CRM-based database.
 • Uleberg, Espen & Kristensen, Steinar (2011). Tilgjengeliggjøring og lagring av arkeologisk dokumentasjon.
 • Uleberg, Espen & Pedersen, Ellen Anne (2011). Kulturminner på Hardangervidda.
 • Uleberg, Espen & Pedersen, Ellen Anne (2011). Tregrenser og kulturminner på Hardangervidda.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2010). National Web Portals for the Norwegian University Museums.
 • Uleberg, Espen & Boaz, Joel Spencer (2009). How to Establish National Database Systems: Cooperate or Dictate.
 • Uleberg, Espen & Matsumoto, Mieko (2009). National Extensive Databases in Norway—Pitfalls in a Bright Future.
 • Uleberg, Espen (2007). Scale dependent patterns in large museum datasets.
 • Matland, Susan & Uleberg, Espen (2006). Coming Around the Mountain: A Norwegian Tunnel.
 • Uleberg, Espen (2006). Nicolay – blader fra et blads historie. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (100)
 • Uleberg, Espen (2001). Europas sentrum rundt år 1000. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (83), s 42- 47 Vis sammendrag
 • Uleberg, Espen & Rosseland, Svein (2001). Steinbrukende tid i Hemsdalsfjella.
 • Uleberg, Espen (2000). Bokanmeldelse: Svein Gullbekk:Norsk numismatisk bibliografi. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  81, s 30- 31
 • Uleberg, Espen (2000). Digitalisierung des kulturellen Erbes.
 • Prescott, Christopher; Melheim, Anne Lene; Wangen, Vivian; Anfinset, Nils & Uleberg, Espen (1999, 01. desember). Hunnprosjektet. INTERREG II - Helleristninger i grensebygd. [Radio].  Oslo, IAKN, UiO. Vis sammendrag
 • Uleberg, Espen (1999). Leder. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (77)
 • Amundsen, Hilde Rigmor; Uleberg, Espen & Fuglestvedt, Ingrid (1991). Steinzeitliche Rentierjagd. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (55), s 24- 30

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endret 21. juli 2019 22:22