English version of this page

IPERION-HS

På vei til en europeisk forskningsinfrastruktur for kulturarv.

logoer til IPERION-HS og E-RIHS

Sammendrag

EU-prosjektet IPERION-HS (2020–2023) forbereder etablering av an permanent europeisk forskningsinfrastruktur for kulturarv under navnet E-RIHS. Omfattende grunnarbeid har allerede blitt gjort de siste 20 årene gjennom milepælprosjekter som spenner over fire rammeprogrammer (Labs-TECH, Eu-ARTECH, CHARISMA, IPERION-CH).

Bildet kan inneholde: verden, økoregion, kart, atlas, design.

Dette er første gang en norsk partner deltar i konsortiet. KHM er den nasjonale noden som tar sikte på å involvere et økende antall norske institusjoner. IPERION HS består faktisk av partnere fra 23 land samlet rundt 24 nasjonale noder. Samarbeidet vil hjelpe norske institusjoner med å etablere sin egen nasjonal infrastruktur.

IPERION-HS tilbyr forskere tilgang til samlinger, avansert analyseutstyr og kompetanse i 52 fasiliteter fra 67 organisasjoner i Europa, for eksempel isotopanalyse, nøytronakseleratorer og avansert utstyr for bildeanalyse. Prosjektet skal ha to utlysninger i året, og alle som jobber med offentlig kulturarv har muligheten til å søke.

Bakgrunn

Det europeiske råd har siden 2002 promotert etablering av europeiske forskningsstrukturer i alle fagfelt gjennom ESFRI-prosesser. (ESFRI står for European Strategy Forum on Research Infrastructures.) En vellykket ESFRI prosess resulterer i etablering av en (distribuert) infrastruktur i form av en ERIC, en organisasjon finansiert av bidrag fra deltagende land. Et allerede eksisterende eksempel på en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) innen humsam-fagene er Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA, https://www.cessda.eu/), som Norge er vertsland for.

Initiativet for å etablere en infrastruktur for kulturarvsfeltet heter European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS), og er ledet av det italienske forskningsråd CNR. E-RIHS gjennomførte politiske og organisatoriske forberedelser i sitt Preparatory Phase-prosjekt i 2017–2020, og planlegger formell etablering i 2021/2022.

Tilbud til forskere

IPERION-HS og det forrige prosjektet IPERION-CH forbereder E-RIHS på en mer anvendt måte: partnerne utarbeider kriterier og kvalitetssikring for nasjonale fasiliteter som skal inngå i den europeiske infrastrukturen, rutiner for datahåndtering og prosedyrer for tilgang. Som praktiske øvelser i tilgang på tvers av land tilbyr IPERION-HS prosjektfinansiert bruk av forskningsfasiliteter, for eksempel laboratorier, hos prosjektpartnere. 58 anlegg er gruppert i tre plattformer med navnene ARCHLAB, MOLAB og FIXLAB for totalt 150 teknikker. Tilgang oppnås ved å sende forslag to ganger i året. Forskere fra alle ikke-kommersielle institusjoner kan sende forslag. Godkjente prosjekter er fullfinansiert.

Den fjerde innkalling er nå åpent. Frist: 28 februar 2023.

ARCHLAB, Baudouin de Lannoy, Van Eyck, © KIKIRPA
ARCHLAB, Baudouin de Lannoy, Van Eyck, © KIKIRPA

Våre bidrag til IPERION-HS

Norske samarbeidspartnere er involvert i forskningsaktiviteter, utvikling av elektronisk forskningsinfrastruktur og formidling av prosjektet. 

Mens IPERION-HS ikke er et forskningsprosjekt strictu sensu, er flere forskningsaktiviteter inkludert i arbeidspakke 5 (WP5). Denne arbeidspakken utvikler metodologier og rettningslinjer for innovative studier på kulturarv. Hartmut Kutzke (UiO-KHM) og Irina Sandu (Munch-museet), i samarbeid med Ljiljana Puskar (Helmholtz-Zentrum Berlin), deltar i oppgaven som tar for seg metodisk og instrumentell utvikling for forebyggende konservering. Spesielt bidrar de til metoder og databaser for bevaring av oljemalerier.

Espen Uleberg og Ermias Tesfemariam (begge UiO-KHM) deltar i IPERIONs arbeidsgruppe DIGILAB. Bettina Ebert (UiS-AM) deltar i oppgaven som fremmer involvering av forskere innen bygd kulturarv. Lavinia de Ferri er ansvarlig for styrings- og formidlingsoppgavene hos koordinator UiO-KHM.

Nasjonal infrastruktur

I kjølvannet av det europeiske initiativet er det opprettet nasjonale forskningsinfrastrukturer i de deltagende land, ofte med parallell organisasjon og lignende funksjoner. Etablering av nasjonal infrastruktur er en forutsetning for at et land kan delta i E-RIHS.

UiO-KHM deltar i IPERION-HS på vegne av, og som koordinator for, kulturarvfeltet i hele Norge. Dette er første gang en norsk institusjon deltar formelt i et E-RIHS initiativ. Erfaringene som ble gjort på europeisk nivå, og på nasjonalt nivå i andre land, hjelper oss med etablering av en norsk distribuert infrastruktur for kulturarvforskning. Gjennom IPERION får vi tilgang til både nettverk og dokumentasjon. Ved å delta i noen av prosjektets arbeidsgrupper blir forskermiljøet i Norge bedre kjent med E-RIHS, som Norge på sikt kan bli en del av.

Vår andel i IPERION finansierer noen måneders arbeid på KHM til koordinering, forskning og e-infrastruktur. I tillegg kan vi støtte forskere fra alle norske institusjoner som deltar i IPERIONs aktiviteter med refusjon av reisekostnader og lignende. Vi oppfordrer derfor interesserte forskere på alle partnere innen kulturarv til å studere IPERIONs nettside og prosjektbeskrivelse, og melde interesse til l.de.ferri@khm.uio.no.

Som et første skritt mot etablering av en nasjonal forskningsinfrastruktur koordinerer KHM et konsortium og leverte en søknad om infrastrukturtilskudd til Forskningsrådet i november 2020, under prosjektnavnet SciCult. En oversikt over nåværende instrumenter som vi planlegger å integrere i den nasjonale, distribuerte infrastrukturen, finner du under lenken nederst på denne siden.

Lenker

Emneord: heritage science, kulturarv, forskningsinfrastruktur
Publisert 29. juni 2020 14:17 - Sist endret 19. okt. 2022 11:27