English version of this page

Seksjon for samlingsforvaltning (SF)

Seksjonen har ansvar for bevaring og sikring av museets samlinger, IT-støtte og IT-drift, databaseutvikling, GIS og digital dokumentasjon, samt museets arkivdrift og arkivtjenester.

Seksjonens hovedansvar er bevaring og sikring av museets samlinger, og konserveringsoppgaver i tilknytning til KHMs forvaltningsansvar. Arbeidet innebærer faglig og forskningsbasert konserveringsarbeid på de ulike delene av gjenstandsmaterialet, samt sikring og preventiv konservering i museets magasiner og utstillinger, herunder klima- og skadedyrkontroll. Andre viktige arbeidsområder er ivaretakelse og utvikling av museets IT-kompetanse, herunder generell IT-støtte og IT-drift, særskilt kompetanseutvikling innen databaseutvikling, samt GIS og digital dokumentasjon. Seksjonen har også ansvar for museets omfattende arkiv og oppfølging av arkivdrift og arkivtjenester.

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo Stedkode: 278500