English version of this page

Seksjon for samlingsforvaltning

Seksjonen har ansvar for bevaring og digital dokumentasjon av museets samlinger. Seksjonen representerer åtte ulike fagfelt: konservering, naturvitenskap, databaseutvikling, GIS, foto, IT, arkiv, og 3D dokumentasjon. Seksjonen er delt i to enheter.

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo

Enhetskoder

Koststed 27002500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 278500 Vortex, FS m.m.