English version of this page

Seksjon for samlingsforvaltning (SF)

Seksjonen har ansvar for bevaring og digital dokumentasjon av museets samlinger. Seksjonen representerer åtte ulike fagfelt: konservering, naturvitenskap, databaseutvikling, GIS, foto, IT, arkiv, og 3D dokumentasjon. Seksjonen er delt i to enheter.

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo