Ansatte i Seksjon for samlingsforvaltning

Personer 1 - 25 av 44
Navn Telefon E-post Emneord
Andreassen, Ingvild Solberg Rådgiver +47-22859928 +47-91649293 i.s.andreassen@khm.uio.no pedagogikk
Bilde av Fabrizio Andriulo Andriulo, Fabrizio Postdoktor +47-22859512 fabrizio.andriulo@khm.uio.no
Bilde av Maryam Babashahi Babashahi, Maryam Konservator (overingeniør) 22859373 92055898 maryam.babashahi@khm.uio.no Laborativ arkeologi, Arkeologisk konservering, Konservering
Bilde av Louis Boumans Boumans, Louis Prosjektleder +47-22859425 +47-45692408 louis.boumans@khm.uio.no
Bilde av Susan Braovac Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 susan.braovac@khm.uio.no alunkonservert tre, Konservering, Osebergfunnene, arkeologisk konservering
Bilde av Eivind Bratlie Bratlie, Eivind Konservator +47-22859971 41904379 eivind.bratlie@khm.uio.no Konservering
Bilde av Lill-Ann Chepstow-Lusty Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør 90681660 004790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf, Grunnlovsjubileet
Dell'Unto, Nicoló Førsteamanuensis nicolo.dellunto@khm.uio.no
Devarajah, Rameshan Overingeniør +47-22851920 +47-95803334 rameshan.devarajah@khm.uio.no
Bilde av Pia Kristina Edqvist Edqvist, Pia Kristina Overingeniør +47-90138361 p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi
Bilde av Ann Christine Eek Eek, Ann Christine +47-22859979 ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilde av Ingrid Louise Flatval Flatval, Ingrid Louise Seksjonssjef +4793432836 i.l.flatval@khm.uio.no
Bilde av Anne Britt  Halvorsen Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Bilde av birgit wilster hansen hansen, birgit wilster arkeologisk konservator +47 484 23 512 +47 484 23 512 b.w.hansen@khm.uio.no •Arkeologisk konservering, Feltkonservering, In situ bevaring, Museologi
Bilde av Stephen Ernest Harding Harding, Stephen Ernest Professor II +44 78110 90635 s.e.harding@khm.uio.no
Bilde av David Hauer Hauer, David Stipendiat +47-22135299 +47-91182856 david.hauer@khm.uio.no
Bilde av Kirsten Jensen Helgeland Helgeland, Kirsten Jensen Overingeniør 41508006 k.j.helgeland@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilde av Guro  Hjulstad Hjulstad, Guro Konservator (overingeniør) +47-22859578 guro.hjulstad@khm.uio.no Utlån, Konservering, Preventiv konservering, Arkeologiske gjenstander, Utstillingsproduksjon
Bilde av Ellen C. Holte Holte, Ellen C. Overingeniør e.c.holte@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilde av Anne Håbu Håbu, Anne Konservator +47 22859909 +47 92269481 anne.habu@khm.uio.no Konservering, Etnografisk samling, Antikken og Det gamle Egypt
Kimball, Justin Overingeniør +47-22851910 justin.kimball@khm.uio.no
Bilde av Torunn Klokkernes Klokkernes, Torunn Seniorrådgiver +47-22859562 +47-40102431 torunn.klokkernes@khm.uio.no Konservering, bevaring, museum, ledelse
Bilde av Kaja Kollandsrud Kollandsrud, Kaja Senior konservator - Seksjon for samlingsforvaltning +47-22859564 400 43 923 (privat) kaja.kollandsrud@khm.uio.no Konservering, Middelalder, Kunstteknologi, Materiell kultur, Visuell kultur, Polykromi, Rekonstruksjon, Skulptur
Bilde av Steinar Kristensen Kristensen, Steinar Senioringeniør +47-22859676 +47-90178298 steinar.kristensen@khm.uio.no RTI, Intrasis, Drone, MUSIT, Brettspill, Feltdokumentasjon, Fotogrammetri, Databaser, Arkeologi, Jernalder, GIS
Bilde av Hartmut Kutzke Kutzke, Hartmut Førsteamanuensis +47-22859477 97985024 hartmut.kutzke@khm.uio.no Konservering, farger og pigmenter, edelsteiner og metaller, kjemiske analyser, kunstteknologi, vitenskapshistorie, bio-inspirerte konserveringsmiddler, Oseberg tekstilene