English version of this page

Ansatte i Seksjon for samlingsforvaltning

Personar 1 - 25 av 47
Namn Telefon E-post Emneord
Altenburg, Lucie Overingeniør lucie.altenburg@khm.uio.no
Bilete av Rachel Altpeter Altpeter, Rachel Arkeologisk konservator +47 90146303 Rachel.Altpeter@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet
Andreassen, Ingvild Solberg Rådgiver +47 22859928 +47 91649293 i.s.andreassen@khm.uio.no pedagogikk
Bilete av Fabrizio Andriulo Andriulo, Fabrizio Forsker +47 22859512 fabrizio.andriulo@khm.uio.no
Bilete av Letizia Bonelli Bonelli, Letizia Overingeniør +47 92170450 letizia.bonelli@khm.uio.no
Bilete av Susan Braovac Braovac, Susan Konservator 22 85 93 40 47 37 03 38 susan.braovac@khm.uio.no Konservering, arkeologisk konservering, Osebergfunnene, alunkonservert tre
Bilete av Eivind Bratlie Bratlie, Eivind Seniorrådgiver +47 22859971 +4741904379 ebratlie@extern.uio.no Konservering
Bilete av Lill-Ann Chepstow-Lusty Chepstow-Lusty, Lill-Ann Overingeniør +4790681660 l.a.chepstow-lusty@khm.uio.no Fotograf, Dokumentasjon, Grunnlovsjubileet, Bildelredaktør Utstillinger Mynt Bildelredigering Pride
Bilete av Lavinia de Ferri de Ferri, Lavinia Førsteamanuensis l.de.ferri@khm.uio.no
Bilete av Nicoló Dell'Unto Dell'Unto, Nicoló Førsteamanuensis nicolo.dellunto@khm.uio.no
Devarajah, Rameshan Overingeniør +47 22851920 +47 95803334 rameshan.devarajah@khm.uio.no
Bilete av Pia Kristina Edqvist Edqvist, Pia Kristina Overingeniør +47 90138361 p.k.edqvist@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi, Etikk, Bærkraftighet
Bilete av Ann Christine Eek Eek, Ann Christine +47 22859979 ace@extern.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilete av Emma Emanuelsson Emanuelsson, Emma Overingeniør +47 48097651 emma.emanuelsson@khm.uio.no Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet, masskonservering
Felter, Margrethe Arkeologisk konservator 46831532 margrethe.felter@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Feltkonservering, Utstillinger, Maritime genstander, Materiell analyse
Bilete av Ingrid Louise Engelsen Flatval Flatval, Ingrid Louise Engelsen Seksjonssjef +4793432836 i.l.e.flatval@khm.uio.no
Halvorsen, Anne Britt Arkivansvarlig - Rådgiver 22 85 98 04 a.b.halvorsen@khm.uio.no Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Bilete av Birgit Wilster Hansen Hansen, Birgit Wilster arkeologisk konservator +47 484 23 512 +47 484 23 512 b.w.hansen@khm.uio.no •Arkeologisk konservering, Feltkonservering, In situ bevaring, Museologi
Bilete av Stephen Ernest Harding Harding, Stephen Ernest Professor II +44 78110 90635 s.e.harding@khm.uio.no
Bilete av David Hauer Hauer, David Stipendiat +47 22135299 +47 91182856 david.hauer@khm.uio.no
Bilete av Kirsten Jensen Helgeland Helgeland, Kirsten Jensen Overingeniør +4741508006 k.j.helgeland@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilete av Guro  Hjulstad Hjulstad, Guro Konservator (overingeniør) 97155033 guro.hjulstad@khm.uio.no Konservering, Arkeologiske gjenstander, Utstillingsproduksjon, Utlån, Preventiv konservering
Bilete av Ellen Cathrine Holte Holte, Ellen Cathrine Overingeniør +47 900 86 506 e.c.holte@khm.uio.no Dokumentasjon, Fotograf
Bilete av Anne Håbu Håbu, Anne Konservator +47 22859909 +47 92269481 anne.habu@khm.uio.no Konservering, Etnografisk samling, Antikken og Det gamle Egypt
Kimball, Justin Overingeniør +47 22851910 justin.kimball@khm.uio.no