Pia Kristina Edqvist

Overingeniør - Gruppe for konservering
Bilete av Pia Kristina Edqvist
English version of this page
Brukarnamn
Besøksadresse Økern Økern Næringspark Kabelgaten 34
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Jeg jobber først og fremst med arkeologiske gjenstander, både uorganisk og organisk materiale. I tillegg er arbeidet relatert til rekonservering, preventiv konservering og utstillingsarbeid.

Bakgrunn

BA i Historie, Kunsthistorie, Arkeologi og Egyptologi fra Karlstad Universitet, Sverige (2007).
BSc i gjenstandskonservering-arkeologisk materiale fra Gøteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård, Sverige (2009). Arbeidet for bacheloroppgaven ble gjort på The Fitzwilliam Museum, Universitetet i Cambridge, England, og var fokusert på behandling, analyse og fremtidig bevaring av en polykrom Egyptisk trekiste fra tredje mellomepoke.

MSc i prosjektbasert konservering fra Oslo Universitet, Institutt for arkeologi, konserveringsstudier og historie (2014). Masteroppgaven tar opp dokumentasjon, konservering og stabilisering samt materialanalyse av 250 hårkammer fra et langt tidsrom - fra gamle Egypt til tidlig 1900-tall. Størstedelen av dette arbeidet var forberedelser for en utstilling på The Fitzwilliam Museum, Cambridge i juli-november 2013, 'Origins of the Afro Comb, 6,000 years of culture, politics and identity'.

Jeg har en bred bakgrunn, fra arbeid med arkeologisk materiale og etnografisk materiale til forebyggende og aktiv konservering. Fra jobb i Tromsø, med arkeologisk materiale ved Tromsø Museum til England, der jeg tok hånd om store og viktige samlinger på Petrie Museum of Egyptian Archaeology i London og på Fitzwilliam Museum i Cambridge. Gjennom yrke og studier har jeg utviklet en bred interesse før materialsammensetning, teknologi og analyse.

Faglige interesser

Konservering av arkeologisk materiale, spesielt organisk, som lær, tekstil, pels og polykromt tre. Jeg har også stor interesse for analyse av materialer og teknologi.

En spesialinteresse er det gamle Egypt, der jeg har erfaring fra konservering i felt fra en utgravning i Amarna i 2015. Feltarbeidet inkluderte konservering av et stort antall kistefragment i polykromt tre. På felt og i museumskontekst har jeg også arbeidet med menneskelige levninger og har da utviklet en spesiell interesse for etisk bevaring, konservering og tilgang til slike levninger.

Jeg har et særlig engasjement for menneskerettigheter, etikk og bærekraftighet. Jeg vil fremme de ulike måtene kulturarv og konservering kan gjøre en forskjell i en bredere sosial kontekst. Jeg er meddirektør for ‘sosial bærekraft’ i Ki Culture, en non-profit organisasjon som bidrar med bærekraftige løsninger innen kulturarv. En praktisk guide på emnet ble publisert 18 januar 2021. En håndbok med fordypning på emnet vil bli publisert i 2022. 

Verv

Emneord: Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Etikk, Bærkraftighet, Sosial Bærekraft, Mangfold

Utvalgte publikasjonar

Edqvist, P. (2015). ‘King catfish and his mud seals’A. Stevenson (red.) The Petrie Museum of Egyptian Archaeology-characters and collections, UCL Press London. 40-41.

Edqvist, P. (2014). African Hair Combs: A Study of Technology, Deterioration and Conservation of a Group of African Combs. Masteroppgave, Oslo Universitet

Edqvist, P. (2013). ‘Materials of construction and use: African hair combs from the Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge’ S.A. Ashton (red.) Origins of the Afro comb, 6,000 years of culture, politics and identity. Cambridge: Fitzwilliam Museum. 21-29.

Edqvist, P. (2013) ‘African Hair Combs: Exploring Material Technology Using Fibre Optics Reflectance Spectroscopy’ Summary of project for ASD.inc Tilgjengelig fra: http://www.asdi.com/getattachment/a59d896b-a52c-4103-92dc-cae1bb2045f8/Exploring-African-Hair-Comb

Publisert 7. feb. 2017 10:39 - Sist endra 7. feb. 2022 13:48