Pia Kristina Edqvist

Overingeniør - Gruppe for konservering
Bilde av Pia Kristina Edqvist
English version of this page
Telefon +47-22859975
Brukernavn
Besøksadresse Frederiksgate 3 None 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

Jeg jobber først og fremst med arkeologisk gjenstand, både uorganisk og organisk materiale. I tillegg, er jobben og relatert til rekonservering, preventiv konservering og utstillingsarbeid.

Bakgrunn

Jeg har en første BA i Historia, Kunst Historia, Arkeologi og Egyptologi fra Karlstad Universitet, Sverige (2007). BSc mot gjenstandskonservering-arkeologisk materiale fra Gøteborgs Universitet, Institusjon før kulturvård, Sverige (2009). Min bachelor oppgave var utført på The Fitzwilliam Museum, Universitetet i Cambridge, England, fokusert på behandling, analyse og framtida førvaring av en polykrom Egyptisk tre kiste fra tredje mellomepoke.

MSc i prosjektbasert konservering fra Oslo Universitet, Institutt for arkeologi, konservering og historie (2014). Min master oppgave rikter seg mot dokumentation, konservering og stabilisering samt material analyse av en 250 hår kammer fra gamle Egypt til tidlig 1900-tal. Største delen av dette arbeid var i forberedelse for en utstilling på the Fitzwilliam Museum, Cambridge i juli-november 2013, 'Origins of the Afro Comb, 6,000 years of culture, politics and identity '.

Jeg har en bred bakgrunn, fra arkeologisk materiale, etnografisk materiale til forebyggende og aktiv konservering. Fra jobb i Tromsø, med arkeologiskt materiale, vid Tromsø Museum (https://uit.no/tmu)  til England, der jeg tagit hand om store og betydende samlinger i London på Petrie Museum of Egyptian Archaeology (https://www.ucl.ac.uk/culture/petrie-museum) og i Cambridge på Fitzwilliam Museum (http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/). Jeg har gjennom mitt yrke og studier utviklet en bred interesse før material sammensetning, teknologi og analyse.

Faglige interesser

Konservering av arkeologisk materiale, spesielt organisk komposisjon, så som lær, tekstil, pels og polykromi tre. Analyse av material og teknologi er og av stort intresse.

En spesial interesse er gamle Egypt, der jeg har erfaring fra konservering i felt fra utgravning i Amarna (http://www.amarnatrust.com/) i 2015. Feltarbeid inkluderte konservering av ett stort antall kistefragment i polykromi tre. På felt og i museum konteks har jeg og arbeited med menneskelige levninger og har da utvicklet et special interessen for etisk førvaring, konservering og publik forhold til desse levninger.

Emneord: Konservering, Arkeologisk konservering, Materiell kultur, Materiell analyse, Laborativ arkeologi

Publikasjoner

Edqvist, P. (2015). ‘King catfish and his mud seals’A. Stevenson (red.) The Petrie Museum of Egyptian Archaeology-characters and collections, UCL Press London. 40-41.

Edqvist, P. (2014). African Hair Combs: A Study of Technology, Deterioration and Conservation of a Group of African Combs. Masteroppgave, Oslo Universitet

Edqvist, P. (2013). ‘Materials of construction and use: African hair combs from the Museum of Archaeology and Anthropology, Cambridge’ S.A. Ashton (red.) Origins of the Afro comb, 6,000 years of culture, politics and identity. Cambridge: Fitzwilliam Museum. 21-29.

Edqvist, P. (2013) ‘African Hair Combs: Exploring Material Technology Using Fibre Optics Reflectance Spectroscopy’ Summary of project for ASD.inc Tilgjengelig fra: http://www.asdi.com/getattachment/a59d896b-a52c-4103-92dc-cae1bb2045f8/Exploring-African-Hair-Comb

Publisert 7. feb. 2017 10:39 - Sist endret 9. juni 2018 09:38