Anne Britt Halvorsen

Arkivansvarlig - Rådgiver
English version of this page
Telefon 22 85 98 04
Rom 120
Brukernavn
Besøksadresse Frederiksgate 2

Ansvar for Kulturhistorisk museums arkiver

  • Behandling av interne og eksterne henvendelser for bruk av museets administrative arkiv, topografiske arkiv og historiske arkivsamlinger (Oldsaksamlingen/IAKN/UKM, Etnografisk museum og Myntkabinettet).
  • Daglig arkiv: sentralt postmottak og journalføring.
  • Kvalitetssikring av saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte.
  • Brukerstøtte og opplæring i saksbehandlings- og arkivsystemet ephorte.
  • Kontakt mot UiOs øvrige arkivansvarlige og sentral arkivledelse.
  • Rådgivning ved innsynsbegjæringer.
  • Vedlikehold og oppdatering av Kulturhistorisk museums del av arkivplanen.
  • Skriver Arkivbloggen
  • Les arkivbloggen
Emneord: Arkiv, ePhorte, Postmottak, Journalføring, Brukerstøtte for saksbehandlere og ledere, Veiledning, Kurs
Publisert 8. mars 2013 13:37 - Sist endret 27. okt. 2020 11:12