English version of this page

Museumsarkivet

Arkivet ved Kulturhistorisk museum forvalter flere ulike historiske arkivsamlinger og fagarkiver i tillegg til dagligarkivet. 

Vi mottar henvendelser fra interesserte brukergrupper som forskere, studenter, historielag, privatpersoner, presse og offentlige instanser i tillegg til museets ansatte.

Topografisk arkiv

Arkivet inneholder informasjon, original dokumentasjon og saksbehandling rundt forvaltning og utgraving av arkeologiske kulturminner og funn. Arkivet sorteres ut fra en topografisk nøkkel, etter fylke, kommune, gård og/eller gårdsnummer.

Etnografisk arkiv

Etnografisk arkiv inneholder dokumentasjon fra innsamling av etnografiske gjenstander, brever, tegninger og dagbøker fra antropologiske reiser. Arkivet inneholder også journaler over korrespondanse og kataloger over de etnografiske samlingene.

Myntkabinettets arkiv

Myntkabinettets arkiv inneholder dokumentasjon, korrespondanse og kataloger over gjenstander i samlingen, enten de er funnet, kjøpt inn til, eller gitt til myntkabinettet.

Middelalderarkivet

Middelalderarkivet er topografisk inndelt etter fylke og kommune og inneholder saksarkiv, dokumentasjon, fotokort og korrespondanse vedrørende museets middelaldersamlinger, hovedsakelig i tilknytning til by- og kirkegulvsundersøkelser, samt bygningselementer og kirkekunst.

Fotoarkivet

Kulturhistorisk museum forvalter et omfattende arkiv med mer enn 500.000 bilder, først og fremst av museets samlinger. Museet har også fotografier av faste fornminner, arkeologiske utgravninger, samt fotosamlinger etter blant andre Roald Amundsen og Carl Lumholtz. Arkivet inneholder også antropologiske feltfotografier. Se også Universitetsmuseenes fotoportal.

Runearkivet

Runearkivet inneholder dokumentasjon- og forskningsarkivalier, samt forvaltningsarkiv for runegjenstander i museets arkeologiske samling eller fra museets forvaltningsdistrikt. Driften av Runearkivet omfatter i dag også bibliografi om runer.

Kontakt oss


Besøksadresse

Historisk museum, Fredriksgate 2, 1. etg


Åpningstider

Etter avtale


Arkivbestilling


Ansatte

Anne Britt Halvorsen (arkivansvarlig)

 


Arkivbloggen

Arkivarene presenterer smakebiter fra arkivet!


Norges dokumentarv

Dokumenter fra arkivet ved Kulturhistorisk museum er innlemmet i Norges dokumentarv.