English version of this page

Foto

Kulturhistorisk museum forvalter et omfattende arkiv med mer enn 500 000 bilder, først og fremst av museets samlinger. Museet har også fotografier av faste fornminner, arkeologiske utgravninger, samt fotosamlinger etter blant andre Roald Amundsen og Carl Lumholtz. Arkivet inneholder også antropologiske feltfotografier.