Norges dokumentarv

Publisert 9. des. 2016 08:30

Kulturhistorisk museum og museumsarkivet er stolte av å kunne presentere ei ny oppføring i Noregs dokumentarv, som ein av 12 blant 26 nominerte kandidatar. Dokumentet som no har fått dokumentarvstatus og dermed vert innlemma i den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, er Antiquitets Commissionens stiftingsbrev frå 1811. Brevet er ei signert avtale mellom Selskabet for Norges Vel og dei utpekte medlemmane i kommisjonen.

Publisert 1. des. 2014 13:10

Gabriel Gustafsons og Haakon Sheteligs dagbøker og skissebøker fra utgravningen av Osebergfunnet (1904-1906) har, sammen med 29 av 47 nominerte, blitt innlemmet som en del av Norges dokumentarv 2014 - den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register!