Kaja Kollandsrud

Førsteamanuensis - Seksjon for samlingsforvaltning
Bilete av Kaja Kollandsrud
English version of this page
Telefon +47 22859564
Mobiltelefon 400 43 923
Rom 213
Treffetider Etter avtale
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gt. 3 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Mitt arbeid omfatter sikring, undersøkelse og behandling av malt tre og lerret med særlig vekt på middelalderens kirkekunst. Vår kunnskap om materialene danner grunnlag for de beslutningene vi gjør i forhold til konservering og restaurering av verkene. Det ligger også i mine oppgaver å formidle kunnskap om disse. I min forskning har jeg fokus på gjenstandenes materialitet.

Faglige interesser

 • Middelalderens maleteknikk og teknologihistorie:
  Analyser og tolkning av materialene som inngår i middelalderens malte skulptur og panelmaleri bidrar til forståelsen av deres konstruksjon og materialvirkninger. Resultatene kan utfordre tidligere teorier i forhold til verkenes opprinnelige presentasjon, gruppering og datering.
 • Persepsjon av middelalderens maleriske uttrykk:
  Betydningen av middelalderens materialitet og maleriske uttrykk, og på flerfarget (polykrom) tredimensjonal skulptur i særdeleshet.
 • Rekonstruksjon av polykrom skulptur og panelmaleri:
  Vi bidrar med vår kunnskap om middelalderens maleteknikk til rekonstruksjoner der originale materialer og verktøy benyttes.

Samarbeid

Cultural heritage 360: Led by Professor Stephen Taylor at Durham University, this project will bring together scientists and social scientists with arts and humanities researchers to identify the future potential and direction of arts and humanities-led interdisciplinary research into cultural heritage and its record. Where Next? Scoping Future Arts and Humanities Led Research, AHRC finansiert. Min rolle: CO-I.

Polykrom kunsthistorie. Med Marina Prusac Lindhagen, Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, UiO. Internasjonalt nettverk.

Undervisning

Jeg veileder masterstudenter ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK).

Andre verv

Utdanning

 • 2014–2017: PhD Evoking the Divine: The Visual Vocabulary of Sacred Polychrome Wooden Sculpture in Norway between 1100 and 1350. Kunsthistorie, IFIKK, UiO.
 • 1992: Uteksaminert konservator for maleri på lerret og tre ved UiO. Diplomoppgave: Krusifiks fra Haug kirke. Undersøkelser og behandling, (Varia 27), Universitetets Oldsaksamling, Oslo 1994.
Emneord: Konservering, Middelalder, Kunstteknologi, Materiell kultur, Visuell kultur, Polykromi, Rekonstruksjon, Skulptur
Publisert 13. feb. 2014 16:09 - Sist endra 8. sep. 2021 10:39