Rekonstruksjon av maleri og skulptur

Rekonstruksjon av middelalderens maleteknikker har satt mange år med teoretisk forskning på prøve. Det er en spennende utfordring å slipe grundering med haiskinn, polere sølv med ulvetenner og lage maling fra bunnen av uten løsemidler.

Madonna fra Hedalen, Valdres

Madonna fra Hedalen rekonstrueresMalerikonservator Svein A. Wiik maler den blå pelsimitasjonen i madonnaens kappe.
Foto © KHM, UiO.

Den 143 cm høye skulpturen er datert til midten av 1200-tallet. Den ble gjenskapt som den så ut da den var helt ny. De ble benyttet samme verktøy, materialer og fremgangsmåte som middelalderens håndverker en gang utførte originalen med, så langt vår kunnskap rekker i dag. Det var en unik anledning til å prøve ut og utdype kunnskaper høstet ved forskning på middelalderens maleteknikk siden 1960-årene. Rekonstruksjonen var ferdig i 1990.

Les mer om

Rekonstruksjon av frontalet fra Tingelstad, Hadeland

De sorte konturene males på Tingelstadrekonstruksjonen. Foto © KHM, UiOFrontalet fra Tingelstad I, Hadeland, måler 98,5 x 160 cm og er datert til annen halvdel av 1200-tallet. Det originale frontalet befinner seg i samlingene til Kulturhistorisk museum (C 5040).

Frontalet har tidligere gjennomgått omfattende undersøkelser og analyser ved professor emeritus Unn Plahter, Kulturhistorisk museum (KHM). På grunnlag av dette arbeidet vet vi i dag mye om hvordan frontalet ble fremstilt, og om materialene som ble benyttet.

En rekonstruksjonen av frontalet ble laget på oppdrag fra Gran Kirkelige Fellesråd i 2011/12. Prosjektledere var malerikonservatorene Katrine Scharffenberg og Anne Milnes. De utførte polykromeringen [bemalingen] av panelet. Grundering og forsølving ble utført av forgyller Sarah B. Eggen. Båtbygger Lars Stålegård fra Kulturhåndverkerne snekret panelet. KHM v/ malerikonservatorene Eivind Bratlie og Kaja Kollandsrud, samt Unn Plahter, bidro med sin kunnskap om middelalderens teknikker til arbeidet.

Formålet var å lage en rekonstruksjon som vil se ut som, og ha de samme maleriske virkningene som originalen, så langt dagens kunnskap strekker.

En blogg fulgte prosessen der frontalet ble gjenskapt i en helt ny versjon. Her kan du lese om alle trinnene i prosessen.

Litteratur

Plahter, Leif E., Erling Skaug, and Unn Plahter. Gothic Painted Altar Frontals from the church of Tingelstad: Materials, Technique, Restoration. (Medieval Art in Norway). Oslo: Universitetsforlaget, 1974.

Plahter, Unn, Erla B. Hohler, Nigel J. Morgan, and Anne Wichstrøm. Painted Altar Frontals of Norway 1250-1350. 3 Vols. London: Archetype Publications, 2004.

Scharffenberg, Katrine, and Anne Milnes. "Experiencing the Authentic: the Reconstruction of the Tingelstad Frontal, a Norwegian Altar Frontal from the 13th Century", in Gordon, R., Hermens, E. and Lennard, F. (eds.) Authenticity and Replication - 'The Real Thing' in Art and Conservation. London: Archetype Publications, 2014: 169-179.