Middelalderen

  • Den norske middelalderen varte i over 500 år, fra den kristne kongen Olav Haraldssons død i 1030 til reformasjonen i 1537.
  • Byene ble flere og større, men de fleste bodde på landsbygda.
  • Som kontrast til hverdagens strev fikk man i kirkene oppleve skjønnhet og funklende kostbarheter.

Isens arkeologi – Funn fra fonner i fjellet

Klimaendringer gjør at snøfonnene i høyfjellet minsker. Utstillingen viser flere av gjenstandene som har smeltet fram fra isen de siste årene.

Kyss meg – Runenes verden

Runer har vært i bruk som skrifttegn i Norge i nesten 2000 år. Innskrifter med runer er de tidligste eksemplene på bruk av germansk språk i Skandinavia.

Pilegrimsspor

Følg middelalderens pilegrimer på veien til kristendommens hellige steder og bli kjent med et mangfoldig utvalg av pilegrimer fra dagens Norge som forteller om deres reiser og reisemål.

Uvdalskvinnen

I middelalderen ble en ung kvinne begravet under kirkegulvet i Uvdal stavkirke i Buskerud. 750 år senere oppdaget arkeologer henne under kirken, og hun har siden vært kjent som Uvdalskvinnen.