Mellomalderen

Den norske mellomalderen varte i over 500 år, frå den kristne kongen Olav Haraldssons død i 1030 til reformasjonen i 1537.

Bildet kan inneholde: kunst, historie, middelalderen, mural, arkitektur.
  • Byane blei fleire og større, men dei fleste budde på landsbygda.
  • Som kontrast til kvardagens strev fekk ein i kyrkjene oppleve skjønnheit og funklande kostbarheitar.

Isens arkeologi – Funn frå fonner i fjellet

Klimaendringar gjer at snøfonnene i høgfjellet minkar. Utstillinga viser fleire av gjenstandane som har smelta fram frå isen dei siste åra.

Kyss meg – Runenes verd

Runer har vore i bruk som skriftteikn i Noreg i nesten 2000 år. Innskrifter med runer er dei tidlegaste eksempla på bruk av germansk språk i Skandinavia.

Pilegrimsspor

Følg mellomalderens pilegrimar på vegen til kristendommens heilage stader og bli kjend med eit mangfaldig utval av pilegrimar frå dagens Noreg som fortel om deira reiser og reisemål.

Uvdalskvinna

I mellomalderen blei ei ung kvinne gravlagd under kyrkjegolvet i Uvdal stavkyrkje i Viken. 750 år seinare oppdaga arkeologar ho under kyrkja, og ho har sidan då vore kjend som Uvdalskvinna.

Samlingar

Utstillingar

Collegium medievale

Foreining for mellomalderforskarar