Kjeldemateriale

Vår fremste kjelde er gjenstandane. Kunnskap er skaffa fram ved å undersøkje dei originale materialane. Erfaring er også hausta frå praktiske eksperiment.

Bildet kan inneholde: tekst, hvit, stil, mønster, svart.
Det finst få skriftelege kjelder, men eit fragmentarisk islandsk dokument frå byrjinga av 1300-talet står sentralt. Líkneskjusmíð skildrar langt på veg den tradisjonelle teknikken for å framstille ein polykrom [måla] skulptur.
Rødt snitt av malinglag
Biletet viser eit tverrsnitt der målinglaga kan sjåast som i eit blautkakestykke lagt på sida. Det er frå ein raud lasur på sølvfolie på krittgrunderinga i ein imitert raud edelstein på Hedal-madonnaens krone. Prøva er ikkje større enn eit fjerdedels knappenåls-hovud. Foto: © KHM, UiO.

Litteratur

  • Plahter, Unn. "Líkneskjusmíð: 14th Century Instructions for Painting from Iceland," Norwegian Medieval Altar Frontals and Related Material, eds.Laszlo Bercelly Magne Malmanger, Signe Fuglesang. Acta, Ad Archaeologiam Et Artivm Historiam Pertinentia, Roma: Giorgia Bretschneider (1995) pp. 157-72.
Emneord: Mellomalder, rekonstruksjon, kunstteknologi Av Kaja Kollandsrud
Publisert 9. nov. 2012 21:52 - Sist endra 3. feb. 2021 09:15