Kildemateriale

Vår fremste kilde er gjenstandene. Kunnskap er fremskaffet ved å undersøke de originale materialene. Erfaring er også høstet fra praktiske eksperimenter.

Det er få skriftelige kilder, men et fragmentarisk Islands dokument fra begynnelsen av 1300-tallet står sentralt: Líkneskjusmíð beskriver langt på vei den tradisjonelle teknikken for å fremstille en polykrom [bemalt] skulptur.


Litteratur

Plahter, Unn. "Líkneskjusmíð: 14th Century Instructions for Painting from Iceland," Norwegian Medieval Altar Frontals and Related Material, eds.Laszlo Bercelly Magne Malmanger, Signe Fuglesang. Acta, Ad Archaeologiam Et Artivm Historiam Pertinentia, Roma: Giorgia Bretschneider (1995) pp. 157-72.

Emneord: Middelalder, rekonstruksjon, kunstteknologi Av Kaja Kollandsrud
Publisert 9. nov. 2012 21:52 - Sist endret 6. des. 2018 13:01