Bakgrunnen for at det ble laget en ny Hedalsmadonna

Det var problemer med oppbevaringsforholdene i kirken. Skulpturen hadde gjennomgått flere behandlinger med kort mellomrom hos Riksantikvaren. Situasjonen var uakseptabel.

Original og ny rekonstruert madonna side om side. Foto: Eirik Irgens Johnsen © KHM, UiO.

Originalskulpturen ble deponert i Historisk museums middelalderutstilling i 15 år, og museets malerikonservering påtok seg å lage en rekonstruksjon til kirken. Betingelsene var at rekonstruksjonen skulle være vitenskapelig fundert og betraktes som et forskningsprosjekt. Resultatet skulle overensstemme med originalen så vidt mulig med den kunnskap vi satt inne med.

Emneord: Middelalder, rekonstruksjon, kunstteknologi Av Kaja Kollandsrud
Publisert 9. nov. 2012 21:51 - Sist endret 6. des. 2018 13:01