Ellen Cathrine Holte

Overingeniør - DigDok
Bilete av Ellen Cathrine Holte
English version of this page
Mobiltelefon +47 90086506 +47 900 86 506
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Fotografisk dokumentasjon av arkeologisk og etnografisk gjenstandsmateriale, fotohistorisk teknologi og prosess, fotobevaring, fotografiets estetikk, billedkunst.

Bakgrunn

Utdanning:

  • 2011: Mastergrad i Kunsthistorie, Universitetet i Oslo. Masteroppgave: Plastic fantastic – fotografisk «low fidelity» teknologi og snapshotestetikk innenfor lekekamerapraksis
  • 1995: Toårig yrkesskole og svennebrev i fotograffaget
  • 1991: Praktisk-pedagogisk eksamen, Universitetet i Oslo
  • 1989: Cand.mag. med fagene Medier og kommunikasjon, Psykologi, Kunsthistorie, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring:

  • 1998- Fotograf ved Kulturhistorisk museum
  • 1996-1998: Fotograf ved Avdeling for fototeknikk ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 1993-1995: Fotolærling ved Audiovisuelt senter, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  • 1993: Fotograf ved Informasjonsavdelingen, Sentraladministrasjonen, Universitetet i Oslo

 

Emneord: Dokumentasjon, Fotograf

Publikasjonar

  • Holte, Ellen C. (2015). "Speilet med hukommelse" - om individpresentasjon og minnemagi i portrettfremstillinger. I Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Red.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. s. 259–282.

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Prusac Lindhagen, Marina; Solhaug, Mona Bramer; Vedeler, Marianne & Holte, Ellen C. (2009). På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-555-4. 138 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 21. mars 2020 00:03