Ellen Cathrine Holte

Head Engineer - Photo
Image of Ellen Cathrine Holte
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Økern bygg næringspark Kabelgaten 34 0580 Oslo
Postal address Postboks 6762 St.Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Documentation, Photograph

Publications

  • Holte, Ellen C. (2015). "Speilet med hukommelse" - om individpresentasjon og minnemagi i portrettfremstillinger, I: Marianne Vedeler & Ingunn Marit Røstad (red.),  Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050226.  Kapittel 11.  s 259 - 282

View all works in Cristin

  • Prusac Lindhagen, Marina; Solhaug, Mona Bramer; Vedeler, Marianne & Holte, Ellen C. (red.) (2009). På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-555-4.  138 s.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:52 PM