Ellen Cathrine Holte

Head Engineer - Digital Documentation
Image of Ellen Cathrine Holte
Norwegian version of this page
Mobile phone +47 90086506
Username
Visiting address Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Documentation, Photograph

Publications

  • Holte, Ellen C. (2015). "Speilet med hukommelse" - om individpresentasjon og minnemagi i portrettfremstillinger. In Vedeler, Marianne & Røstad, Ingunn Marit (Ed.), Smykker. Personlig pynt i kulturhistorisk lys. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050226. p. 259–282.

View all works in Cristin

  • Prusac Lindhagen, Marina; Solhaug, Mona Bramer; Vedeler, Marianne & Holte, Ellen C. (2009). På spor av Gud? Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-555-4. 138 p.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:23 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:52 PM