Emma Emanuelsson

Overingeniør - Gruppe for konservering
Bilete av Emma Emanuelsson
English version of this page
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgaten 34 Økern næringspark 0580 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Konservering av arkeologiska föremål från Follobane-projektet. Projektet inom KHM omfattar konservering av föremål från utgrävningar av middelalderbyen Oslo, utfört av NIKU under år 2013-2018. Konserveringen omfattar föremål av metall och organiskt material (i huvudsak trä, läder och textil)

Bakgrunn

  • Kandidatexamen i laboratorievetenskap sedan tidigare
  • Utbildad vid konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet, examen 2015
  • Arbete vid Acta konserveringscentrum, Stockholm, framför allt med arkeologisk konservering
  • Arbete vid SVK, Göteborg, framför allt med arkeologisk konservering
  • Arbete vid Nordiska museet, Stockholm, sanering och packning av möbler och textilier

 

Emneord: Konservering, Arkeologisk konservering, Follobane-prosjektet, masskonservering

Publikasjonar

  • Emanuelsson, Emma & Braovac, Susan (2018). Re-conservation of glycerol-conserved ropes from the Viking Age Oseberg ship. I Williams, Emily & Hocker, Emma (Red.), Proceedings of the 13th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference: Florence 2016. International Council of Museums Committee for Conservation (ICOM-CC). ISSN 978-92-9012-436-8. s. 379–382.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 12. apr. 2021 13:37 - Sist endra 31. aug. 2021 12:20