Anne Håbu

Konservator
Bilete av Anne Håbu
English version of this page
Telefon +47 22859909
Mobiltelefon +47 92269481
Brukarnamn
Besøksadresse Frederiks gate 2
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

Konservator på etnografisk samling. Antikksamlingen. Utstillingsproduksjon. Utlån/innlån.

Faglige interesser

Etnografisk gjenstandsmateriale. Middelhavsarkeologi. Egyptologi. Orientalsk keramikk.

Bakgrunn

  • Konservator ved etnografisk samling siden 2011.
  • Feltkonservator for UiO, Hierapolis, Tyrkia, sesongene 2009-2011.
  • Konservator og prosjektkoordinator på Revita-prosjekter ved Kulturhistorisk museum 2006-2011
  • Konservator ved Norsk Teknisk Museum 2005-2006
  • Konservator og prosjektkoordinator på Revita-prosjekter ved Kulturhistorisk museum 2002-2005
  • Feltkonservator for Stanford University, Monte Polizzo, Sicilia, sesongene 2002-2004.
  • Feltkonservator for UiO på Monte Polizzo, Sicilia, sesongen 2001

Utdannelse

  • Cand. mag. klassisk arkeologi, fagkrets gresk, latin, antikkens kultur og klassisk arkeologi. Universitetet i Oslo, 1996
  • Objektkonservator. Universitetet i Oslo i 2002. Praksis ved etnografisk samling på Kulturhistorisk museum og ved Riksantikvarieämbedet i Stockholm
  • Master (MA) i kulturvård, Gøteborgs universitet, 2015
Emneord: Konservering, Etnografisk samling, Antikken og Det gamle Egypt
Publisert 12. okt. 2012 13:09 - Sist endra 2. juli 2020 11:43