Anne Karin Håbu

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] – Cannot invoke "vtk.repository.store.PrincipalMetadata.getValues(String)" because "pm" is null ##}
Image of Anne Karin Håbu
Norwegian version of this page
Phone +47 22859909
Username
Visiting address Kabelgaten 34 Økern næringspark 0580 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
{## [call[person:affiliation, {, primaryunit, :, false, ,, hidestudentaff, :, false, }]] – Cannot invoke "vtk.repository.store.PrincipalMetadata.getValues(String)" because "pm" is null ##}

Publications

 • Håbu, Anne (2019). East Asia in the Museum of Cultural History. The making of the collection. Arts of Asia. ISSN 0004-4083. 49(3), p. 36–47.
 • Håbu, Anne (2013). "Your Majesty's most humble and dutiful servant': Theodor Ring, Commander of the Royal Siamese Navy. In Håbu, Anne & Rooney, Dawn F (Ed.), Royal Porcelain from Siam. Unpacking the Ring Collection. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-200-3. p. 125–141.
 • Håbu, Anne (2013). The Ring Collection of Bencharong. In Håbu, Anne & Rooney, Dawn F (Ed.), Royal Porcelain from Siam. Unpacking the Ring Collection. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. ISSN 978-82-8034-200-3. p. 87–104.
 • Håbu, Anne (2012). Revealing History Through Museum Collections: How the Ring Collection of Bencharong in Oslo Sheds Light on Norwegian Maritime Engagement in the Kingdom of Siam. In Kopania, Izabela (Eds.), South-East Asia. Studies in Art, Cultural Heritage and Artistic Relations with Europe. Tako Publishing House. ISSN 978-83-62737-27-7. p. 165–172.
 • Håbu, Anne & Bromberg, Peter (2011). The Ring Collection of Bencharong. Arts of Asia. ISSN 0004-4083. 41(2), p. 131–139.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Håbu, Anne & Søli, Geir Einar Ellefsen (2016). Spyfluer i mumien! [Internet]. forskning.no.
 • Håbu, Anne (2013). Åsneskaptein bak historisk utstilling. [Newspaper]. Glåmdalen.
 • Håbu, Anne (2013). Sjeldent porselen fra Siam. [Radio]. NRK P2 Kulturhuset.
 • Håbu, Anne (2013). 3-siders oppslag: Kaptein Rings sjeldne gave. [Newspaper]. Aftenposten kultursider.
 • Håbu, Anne (2013). Intervju: Kaptein Rings kongelige porselensgave. [Radio]. NRK P1+, Jacobsen.
 • Håbu, Anne (2013). Kongelig porselen fra Siam - Kaptein Rings samling.
 • Håbu, Anne (2012). Se opp for IMPACT! Ostrakon. ISSN 1893-5303. 4, p. 35–39.
 • Håbu, Anne (2011). Kongelig thailandsk porselen-den ukjente samlingen ved Kulturhistorisk museum.
 • Håbu, Anne (2011). Revita- en katalysator for bedre samlingsforvaltning?
 • Håbu, Anne (2011). Revealing history through museum collections- How the Ring collection of Bencharong in Oslo sheds light on Norwegian maritime engagement in the Kingdom of Siam.
 • Gjefle, Anne (2004). Nofret - kvinnen fra oldtidens Egypt. Undersøkelse og konservering av en egyptisk mumie.
 • Gjefle, Anne (2003). Nofret - kvinnen fra oldtidens Egypt. Undersøkelse, konservering og restaurering av en egyptisk mumie.
 • Gjefle, Anne & Bratlie, Eivind (2003). Mumien lever! Evig liv i det gamle Egypt.
 • Håbu, Anne (2003). Jakten på mumiens hemmelighet. [TV]. Schrødingers katt.
 • Gjefle, Anne (2003). Nofret - kvinnen fra oldtidens Egypt. Undersøkelse og konservering av en egyptisk mumie.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:52 PM