Ingvild Solberg Andreassen

Overingeniør - DigDok
Bilete av Ingvild Solberg Andreassen
English version of this page
Telefon +47 22859928
Brukarnamn
Besøksadresse Historisk Museum
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)
Emneord: pedagogikk, formidling, digital archaeology, digital formidling, Vikingtid, læring, Arkeologi

Publikasjonar

 • Andreassen, Ingvild Solberg & Pierroux, Palmyre (2013). "How do you know that?" A study of narrative and mediation at an archaeological excavation site. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 67–85. doi: 10.5617/nm.3092.
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2006). Fra gjenstand til fortelling. Åpen arkeologi som ressurs for forskning og undervisning. I Koch, Susanne Anette Kjekshus (Red.), Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-0-8. s. 41–54.
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2006). Fortellinger om oldsaker. Fra raritetskabinett til Internett. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 7–14.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Andreassen, Ingvild Solberg (2013). Meaning Making and Young People.
 • Andreassen, Ingvild Solberg & Pierroux, Palmyre (2012). "How do you know that?" A study of dialogues and communication practices at an archaeological excavation site.
 • Andreassen, Ingvild Solberg & Pierroux, Palmyre (2010). Archaeology and Learning Relocated: Designs Bridging Fieldwork and Classwork.
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2009). Virtuality versus reality.
 • Pierroux, Palmyre; Stuedahl, Dagny & Andreassen, Ingvild Solberg (2009). CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Cultural Heritage Technologies.
 • Andreassen, Ingvild Solberg; Smørdal, Ole; Sem, Idunn; Drevon, Thomas & Toussaint, Jeremy (2008). Åpen arkeologi.
 • Andreassen, Ingvild Solberg & Sem, Idunn (2007). Blogg og wiki - kikkehull inn i arkeologisk feltarbeid. Fleksibel lærings skriftserie. s. 75–91.
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2006). Vilje til formidling. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 2(99), s. 4–11.
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2006). Sommermorgen - arkeologidag. [TV]. NRK.
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2006). The Archaeological Museum.
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2006). The archaeological museum. Or how to tell the story.
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2006). Gir ny teknologi ny kulturhistorie - hvem formidler og for hvem?
 • Andreassen, Ingvild Solberg (2006). Fra raritetskammer til Internett. Gir ny teknologi ny kulturhistorie - hvem formidler og for hvem?

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 3. nov. 2015 15:04 - Sist endra 18. nov. 2022 14:46