Magne Samdal

Senioringeniør - DigDok
Bilete av Magne Samdal
English version of this page
Telefon +47 22859378
Mobiltelefon +4790862202 90862202
Brukarnamn
Besøksadresse St.Olavs gt. 29 Det lille gule huset i bakgården 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass

Faglige interesser

Geografiske informasjonssystemer (GIS), jernalder, vikingtid, dokumentasjon, metodeutvikling

Bakgrunn

  • Arkeologi hovedfag, Universitetet i Bergen 2000 
  • E18 KHM 2003-2007
  • GIS admin KHM 2007-
Emneord: Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 20. mars 2020 13:33