Magne Samdal

Senioringeniør - DigDok
Bilete av Magne Samdal
English version of this page
Telefon +47 22859378
Mobiltelefon +4790862202 90862202
Brukarnamn
Besøksadresse St.Olavs gt. 29 Det lille gule huset i bakgården 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass

Faglige interesser

Geografiske informasjonssystemer (GIS), jernalder, vikingtid, dokumentasjon, metodeutvikling

Bakgrunn

 • Arkeologi hovedfag, Universitetet i Bergen 2000 
 • E18 KHM 2003-2007
 • GIS admin KHM 2007-
Emneord: Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling

Publikasjonar

 • Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian & Samdal, Magne (2015). Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk, I: Gunnar Austrheim; Kari Loe Hjelle; Per Johan E Sjøgren; Karthrine Stene & Aud Mikkelsen Tretvik (red.),  Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050189.  4.  s 49 - 80
 • Samdal, Magne (2008). En båtbyggers grav på Gulli. Viking.  ISSN 0332-608X.  (LXXI), s 115- 130
 • Samdal, Magne (2008). Kapittel 3.Dokumentasjon, utgravningsmetodikk og publikasjon. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 19- 28
 • Samdal, Magne (2008). Kapittel 8. Kontekstuelle utfordringer. Varia.  ISSN 1504-3266.  (74), s 107- 113
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 247- 264
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 9. Bommestad 4 - Nedgravninger og ildsted fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 265- 270
 • Samdal, Magne & Pettersson, Susanne Helena (2008). Kapittel 10. Bommestad 5 - Boplassfunn fra bronsealder til middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 271- 278
 • Samdal, Magne & Pettersson, Susanne Helena (2008). Kapittel 7. Rødbøl 28 - Fossil åkermark og boplasspor fra bronsealder til middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 121- 128
 • Samdal, Magne & Pettersson, Susanne Helena (2008). Kapittel 8. Seierstad 7 - Hulveier og dyrkningsspor fra bronsealder til middelalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (72), s 129- 139
 • Samdal, Magne & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 6. Elgesem 46 - Hus fra romertid - folkevandringstid og boplasspor og fotgrøfter fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 225- 242
 • Samdal, Magne & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 7. Solberg 44 - Kokegroper og ildsteder fra jernalder. Varia.  ISSN 1504-3266.  (73), s 243- 246
 • Samdal, Magne (2007). Dokumentasjon av båtgraver. Bruk av ny teknologi og gammel praksis- en feltmetodisk tilnærming med utgangspunkt i gravmaterialet fra Gulli i Vestfold. Viking.  ISSN 0332-608X.  LXX, s 89- 104
 • Samdal, Magne (2006). Innmåling, databaser og GIS, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005.  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  Innmåling, databaser og GIS.  s 16 - 19
 • Samdal, Magne (2005). Innmåling, databaser og GIS, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold Årsrapport 2004.  Kulturhistorisk Museum.  Innmåling, databaser og GIS.  s 43 - 47
 • Gjerpe, Lars Erik & Samdal, Magne (2005). Fosfatkartering, georadar og magnetismemåling. Varia.  ISSN 1504-3266.  60, s 152- 160
 • Samdal, Magne (2005). Båtgravene på Gulli. Varia.  ISSN 1504-3266.  60, s 105- 130
 • Samdal, Magne (2005). Utrgavning, dokumentasjon og innmåling. Varia.  ISSN 1504-3266.  60, s 19- 23
 • Samdal, Magne (2004). Innmåling, databaser og GIS, I: Lars Erik Gjerpe (red.),  E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold. Årsrapport 2003.  Universitetets kulturhistoriske museer, Universitetet i Oslo.  Innmåling, databaser og GIS.  s 35 - 39

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Samdal, Magne (2020). Arkeologiske undersøkelser, en ny web app ved Kulturhistorisk museum..
 • Samdal, Magne (2019). From analogue to digitalized papers and reports. Status and benefits of transforming past knowledge for future research..
 • Samdal, Magne (2018). Digital publisering av rapporter og publikasjoner ved KHM..
 • Kristensen, Steinar & Samdal, Magne (2017). One stone, two men, three methods. Different methods – different data? Rockart analysis testing RTI, photogrammetry and laserscan.
 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne & Uleberg, Espen (2016). Fra bakke til luft til skjerm - arkeologisk dokumentasjon fra tekst til 3D..
 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Aarseth, Bjarte Einar & Vogt, David (2015). ”One stone with rock art; four documentation techniques”.
 • Samdal, Magne (2015). One stone, two men, three methods – Rock art documentation in Oslo.
 • Samdal, Magne (2015). Use of Photogrammetry at Archaeological excavations in Norway.
 • Solheim, Steinar; Samdal, Magne & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2014). Erfaringer med heldigital dokumentasjon på Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  123, s 51- 61
 • Trier, Øivind Due; Kristensen, Steinar; Loska, Anke; Pilø, Lars Holger; Samdal, Magne; Tonning, Christer; Zortea, Maciel & Kristiansen, Monica (2014). Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management.Project report 2013. NR-notat. SAMBA/04/14.
 • Samdal, Magne (2013). Oppdatering av vernestatus i Askeladden.
 • Samdal, Magne & Rødberg, Frank (2012). Paperless? Bruk av nettbrett i felt. Test ved Kulturhistorisk museum 2012.
 • Samdal, Magne (2009). Feltdokumentasjon ved KHM - fra felt til etterarbeid.
 • Samdal, Magne (2008). 3D-modellering av båter.
 • Gjerpe, Lars Erik; Rønne, Ola & Samdal, Magne (2007). På sporet av norges eldste smie. Nytt fra E18 prosjektets undersøkelser i Vestfold.
 • Samdal, Magne (2007). Båtenes biografi.
 • Samdal, Magne & Gjesvold, Per Erik (2007). Teodolitt og datt. Tidsbruk på innmålingsarbeid og GIS ved arkeologiske undersøkelser. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (102), s 11- 17
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik; Pettersson, Susanne Helena; Rødsrud, Christian Løchsen & Mansrud, Anja (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad. [www ].
 • Samdal, Magne (2005). Hjemmesiden til E18-prosjektet sør.
 • Samdal, Magne (2004). Arkeologi og GIS. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (93), s 36- 43
 • Samdal, Magne (2004). E18-prosjektet. Feltsesongen 2003.
 • Samdal, Magne (2004). E18-prosjektet. Graver og båter fra vikingtid.
 • Samdal, Magne (2003). E18-prosjektets hjemmeside.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 20. mars 2020 13:33