Magne Samdal

Senioringeniør - DigDok
Bilete av Magne Samdal
English version of this page
Telefon +47 22859378
Mobiltelefon 90862202
Brukarnamn
Besøksadresse St.Olavs gt. 29 Det lille gule huset i bakgården 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Geografiske informasjonssystemer (GIS), jernalder, vikingtid, dokumentasjon, metodeutvikling

Bakgrunn

 • Arkeologi hovedfag, Universitetet i Bergen 2000 
 • E18 KHM 2003-2007
 • GIS admin KHM 2007-
Emneord: Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling

Publikasjonar

 • Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian & Samdal, Magne (2015). Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk. I Austrheim, Gunnar; Hjelle, Kari Loe; Sjøgren, Per Johan E; Stene, Karthrine & Tretvik, Aud Mikkelsen (Red.), Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050189. s. 49–80.
 • Samdal, Magne (2008). Kapittel 8. Kontekstuelle utfordringer. Varia. ISSN 1504-3266. s. 107–113.
 • Samdal, Magne (2008). En båtbyggers grav på Gulli. Viking. ISSN 0332-608X. s. 115–130.
 • Samdal, Magne (2008). Kapittel 3.Dokumentasjon, utgravningsmetodikk og publikasjon. Varia. ISSN 1504-3266. s. 19–28.
 • Samdal, Magne & Pettersson, Susanne Helena (2008). Kapittel 7. Rødbøl 28 - Fossil åkermark og boplasspor fra bronsealder til middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 121–128.
 • Samdal, Magne & Pettersson, Susanne Helena (2008). Kapittel 8. Seierstad 7 - Hulveier og dyrkningsspor fra bronsealder til middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 129–139.
 • Samdal, Magne & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 6. Elgesem 46 - Hus fra romertid - folkevandringstid og boplasspor og fotgrøfter fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 225–242.
 • Samdal, Magne & Østmo, Mari Arentz (2008). Kapittel 7. Solberg 44 - Kokegroper og ildsteder fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 243–246.
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 8. Bommestad 2 - Kokegropfelt og dyrkningsspor fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 247–264.
 • Samdal, Magne & Bukkemoen, Grethe Bjørkan (2008). Kapittel 9. Bommestad 4 - Nedgravninger og ildsted fra jernalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 265–270.
 • Samdal, Magne & Pettersson, Susanne Helena (2008). Kapittel 10. Bommestad 5 - Boplassfunn fra bronsealder til middelalder. Varia. ISSN 1504-3266. s. 271–278.
 • Samdal, Magne (2007). Dokumentasjon av båtgraver. Bruk av ny teknologi og gammel praksis- en feltmetodisk tilnærming med utgangspunkt i gravmaterialet fra Gulli i Vestfold. Viking. ISSN 0332-608X. LXX, s. 89–104.
 • Samdal, Magne (2006). Innmåling, databaser og GIS. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Langåker-Bommestad gjennom Larvik og Sandefjord kommuner, Vestfold. Årsrapport 2005. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. s. 16–19.
 • Samdal, Magne (2005). Innmåling, databaser og GIS. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold Årsrapport 2004. Kulturhistorisk Museum. s. 43–47.
 • Gjerpe, Lars Erik & Samdal, Magne (2005). Fosfatkartering, georadar og magnetismemåling. Varia. ISSN 1504-3266. 60, s. 152–160.
 • Samdal, Magne (2005). Utrgavning, dokumentasjon og innmåling. Varia. ISSN 1504-3266. 60, s. 19–23.
 • Samdal, Magne (2005). Båtgravene på Gulli. Varia. ISSN 1504-3266. 60, s. 105–130.
 • Samdal, Magne (2004). Innmåling, databaser og GIS. I Gjerpe, Lars Erik (Red.), E18-prosjektet Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny motorveg Kopstad-Gulli i Re, Horten og Tønsberg kommuner, Vestfold. Årsrapport 2003. Universitetets kulturhistoriske museer, Universitetet i Oslo. s. 35–39.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Uleberg, Espen; Matsumoto, Mieko; Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Ore, Christian-Emil Smith; Dell'Unto, Nicoló & Bonelli, Letizia [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Norwegian Unimus, Nordic Collections, and ARIADNEplus. Encouraging use and re-use of Collections, Excavation Documentation, and Museum Exhibits.
 • Samdal, Magne (2020). Arkeologiske undersøkelser, en ny web app ved Kulturhistorisk museum.
 • Samdal, Magne (2019). From analogue to digitalized papers and reports. Status and benefits of transforming past knowledge for future research.
 • Samdal, Magne (2018). Digital publisering av rapporter og publikasjoner ved KHM.
 • Kristensen, Steinar & Samdal, Magne (2017). One stone, two men, three methods. Different methods – different data? Rockart analysis testing RTI, photogrammetry and laserscan.
 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne & Uleberg, Espen (2016). Fra bakke til luft til skjerm - arkeologisk dokumentasjon fra tekst til 3D.
 • Samdal, Magne (2015). One stone, two men, three methods – Rock art documentation in Oslo.
 • Kristensen, Steinar; Samdal, Magne; Aarseth, Bjarte Einar & Vogt, David (2015). ”One stone with rock art; four documentation techniques”.
 • Samdal, Magne (2015). Use of Photogrammetry at Archaeological excavations in Norway.
 • Solheim, Steinar; Samdal, Magne & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2014). Erfaringer med heldigital dokumentasjon på Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 123, s. 51–61.
 • Samdal, Magne (2013). Oppdatering av vernestatus i Askeladden.
 • Samdal, Magne & Rødberg, Frank (2012). Paperless? Bruk av nettbrett i felt. Test ved Kulturhistorisk museum 2012.
 • Samdal, Magne (2009). Feltdokumentasjon ved KHM - fra felt til etterarbeid.
 • Samdal, Magne (2008). 3D-modellering av båter.
 • Gjerpe, Lars Erik; Rønne, Ola & Samdal, Magne (2007). På sporet av norges eldste smie. Nytt fra E18 prosjektets undersøkelser i Vestfold.
 • Samdal, Magne & Gjesvold, Per Erik (2007). Teodolitt og datt. Tidsbruk på innmålingsarbeid og GIS ved arkeologiske undersøkelser. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 11–17.
 • Samdal, Magne (2007). Båtenes biografi.
 • Samdal, Magne; Rønne, Ola; Bukkemoen, Grethe Bjørkan; Østmo, Mari Arentz; Gjerpe, Lars Erik & Pettersson, Susanne Helena [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). E18-prosjektet Langåker-Bommestad.
 • Samdal, Magne (2005). Hjemmesiden til E18-prosjektet sør.
 • Samdal, Magne (2004). Arkeologi og GIS. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 36–43.
 • Samdal, Magne (2004). E18-prosjektet. Graver og båter fra vikingtid.
 • Samdal, Magne (2004). E18-prosjektet. Feltsesongen 2003.
 • Samdal, Magne (2003). E18-prosjektets hjemmeside.
 • Trier, Øivind Due; Kristensen, Steinar; Loska, Anke; Pilø, Lars Holger; Samdal, Magne & Tonning, Christer [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Application of Remote Sensing in Cultural Heritage Management.Project report 2013. Norsk Regnesentral.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 20. mars 2020 13:33