English version of this page

Forskergrupper

KHMs forskergrupper har en solid forankring i museets satsningsområder og tildeles årlig midler fra KHMs Forskningsråd til kollektive tiltak som fremmer de temaene gruppene forsker på. Hver forskergruppe har flere prosjekter og delprosjekter som griper inn i hverandre og bidrar til en dynamisk utvikling av temaene som utforskes.

 

 • Bebyggelse og landskap i jernalderen (BOL) Bebyggelse og landskap i jernalderen (BOL)

  Forskergruppen BOL har som formål å styrke forskningen omkring landskapsutnyttelsen og bosetningshistorikken i jernalder, og knytte denne tettere opp mot resultatene fra KHMs forvaltningsundersøkelser.

 •  

  • Frelsens økonomi i middelalderen Frelsens økonomi i middelalderen

   Målsetningen med prosjektet Frelsens økonomi er å komme nærmere en forståelse av religiøs praksis, fromhetskultur og kirken som drivkraft for monetarisering i middelalderen. 

   • Steinalderens kystlandskap Steinalderens kystlandskap

    Forskergruppen er i utgangspunktet knyttet til forvaltningsprosjektet E18-Rugtvedt-Dørdal, Bamble, Telemark, som begynte i 2013 og avsluttes i 2016, men appellerer til alle steinalder- og kystforskere.

    • Centre for Viking-Age Studies (ViS) Centre for Viking-Age Studies (ViS)

     ViS arbeider med en rekke prosjekter innenfor vikingtid, og sikter mot å undersøke de gjennomgripende forandringer som de skandinaviske samfunnene gjennomgikk i perioden 700-1100.