Money and its use in the Middle Ages

Forskergruppe på mynt- og pengehistorie i vikingtid og middelalder

Om gruppen

Forskergruppens overordnede formål er å formulere og undersøke nye problemstillinger for å forstå penger og synet på penger og oppfatninger av verdi, standarder og ritualer som involverer penger og verdi.

Prosjekter og aktivitetsmål

NFR-prosjekt (FRIPRO): Human Sacrifice and Values 2018-2022

Prosjektet diskuterer forhold mellom hellig og sekulær vold med utgangspunkt i spørsmål relatert til verdi i analyser av menneskeoffer som fenomen. En del av prosjektet omhandler transformasjon av kristne offerritualer fra menneskeofring til monetære ofringer. PI Rane Willerslev / S.H. Gullbekk (fra 1. aug 2021)

Pågående studier:

"Measuring trust: Attitudes towards money in eleventh century Norway" v/S.H. Gullbekk, Sean O’Neill og Matthew J. Walsh (work in progress)

"Measuring trust in late Viking Age society," The VIS-Conference 2022: 'The Viking Age as a Foreign Place,' session 2: Speaking objects 24-26 Nov., Svein Gullbekk

"Cash on legs – Cattle as currency and pecunial sacrifices," S.H. Gullbekk, M. J. Walsh and M. Moen, in: Control. A Story about Animal/Human Domestication, edited by Gro B. Ween and Michael Lundblad [Pax, in press]

"Standardizing ritual violence and Sacrifice" v/S.H. Gullbekk, M.J. Walsh and M. Moen, in: Medieval standardization, edited by H.-J. Orning et al, [De Gruyter, 2022]

"Economy of Sacrifice: Negotiations of Sin and Salvation in medieval Christianity" v/S.H. Gullbekk, M. Wangsgaard Jürgensen and M. Moen in: Human Sacrifice, edited by M. Walsh et al [Routledge, 2022]

 

Monetisation in medieval Europe

Kulturhistorisk museum har åtte stipendiathjemler. Hvert år blir det lyst ut to åpne stipendiatstillinger innenfor museets satsingsområde. Én stipendiatstilling er lagt til forskergruppen:

Stipendiat Mika Boros, "Monetisation at the frontiers of medieval Europe. The introduction of local coinage outside the borders of the Holy Roman Empire", veileder S.H. Gullbekk (biveileder kommer) oppstart 1. september 2021.

"Money and communication: Via Francigena" w/Hans Jacob Orning (IAKH)

International Numismatic Congress (INC), Warzaw 11-16 Sept 2022, Organizer of sessions: "Viking Age and Medieval Monetisation – Scandinavian and theoretical perspectives", 8 speakers w/J.A. Risvaag.

Workshop, 20-21 January Oslo: "Comparative perspectives on coinage in Austria, Poland and Norway in the 11th and 12th century" v/Mika Boros. 

'Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300'

The following questions guide the investigation: What kind of symbolic resources did the Polish and Norwegian elites employ in order to elevate themselves above their peers and subjects? How did the members of the elite collaborate, compete and seek to de-legitimize the efforts of their contenders? How were these projections of entitlement received by the elites and the rest of the society?

PI Norge: Hans Jacob Orning (IAKH, UiO), 2020-2022

Our contribution: Language of Power through Coinage in 11th-12th century Poland and Norway v/ Mateusz Bogucki og S.H. Gullbekk

 

Religion and Money in the Middle Ages - Routledge series

The series explores the connections between two of the most dominant aspects of medieval society and culture: religion and money. Both are ubiquitous throughout the Middle Ages, and both are expressed through a wide variety of media, from the textual to the material. In this light, the series recognises the importance of multi-disciplinary perspectives, and welcomes joint as well as individual authorship and editorship.

Vol. 1: G.E.M. Gasper and S.H. Gullbekk, Money and the Church in Northern Europe 1000-1200: Practice, Morality and Thought, Farnham: Ashgate 2015.

Vol. 2: Nanouschka Myrberg Burström and Gitte Tarnow Ingvardson (eds.), Divina Moneta: coin finds in religious contexts, New York – Oxford; Routledge 2017

Vol. 3: S.H. Gullbekk, C. Kilger, H. Roland and S. Kristensen, (eds.), Coins in Churches. Archaeology, Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe, London and New York: Routledge 2021 ISBN 9780367557065

Work in progress:  Vol. 4: Lucia Travaini, The Thirty Pieces of Silver. Coin-relics in medieval and modern Europe [2021]

Series editor: S.H. Gullbekk

Web: Religion and Money in the Middle Ages

Avsluttete prosjekter

NFR FRIPRO: ‘Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages’ PI: SHG (2013-2017)

 

Emneord: Numismatikk, vikingtid, middelalder, mynt, penger pengehistorie, verdi, ritualer, transformasjon, statsutvikling, ikonografi
Publisert 3. feb. 2021 08:33 - Sist endra 13. sep. 2021 00:25

Kontakt

  • Svein H Gullbekk, s.h.gullbekk@khm.uio.no,   mobil: 91534240

Deltakarar

Detaljert oversikt over deltakarar