English version of this page

Money and its use in the Middle Ages

Forskergruppe på mynt- og pengehistorie i vikingtid og middelalder

Om gruppen

Forskergruppens overordnede formål er å formulere og undersøke nye problemstillinger for å forstå penger og synet på penger og oppfatninger av verdi, standarder og ritualer som involverer penger og verdi.

Prosjekter og aktivitetsmål

Human Sacrifice and Value, PI Rane Willerslev, prosjektleder WP3 S.H. Gullbekk, postdok Matthew Walsh og postdok Marianne Moen og forsker Sean O'Neill, vit.ass. Eva-Johanna Marie Lafuente Nilsson. For aktivitet se prosjektets webside

  • Measuring trust: Attitudes towards money in eleventh century Norway v/S.H. Gullbekk, Sean O’Neill og Matthew J. Walsh.
  • Standardizing ritual violence and Sacrifice: Foundation offerings v/S.H. Gullbekk, M.J. Walsh and M. Moen, in: Medieval standardization, edited by J.V. Sigurdsson, H.-J. Orning et al, [2022]

Phd-stilling Mika Boros, oppstart 1. juni 2021 (3-årig 100%). Veileder S.H. Gullbekk (biveileder kommer).

Myntfunn og mynter funnet i Norge (tradisjon tilbake til C.A. Holmboe 1841) som tar utgangspunkt i utgivelser av monografier 1976, 2013, 2015 og 2019. Følgende utgivelser er under arbeid:

  • H. Roland, Romersk og Bysantinsk mynt i Norske Funn
  • J.A. Risvaag, Norske myntfunn 1319-1536.

EAA, Grieg-programmet (polsk-norsk): prosjektet 'Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300' PI Norge: Hans Jacob Orning (UiO), oppstart 1. okt. 2020.

  • Language of Power through Coinage in 11th-12th century Poland and Norway v/ Mateusz Bogucki og S.H. Gullbekk

Søknad: Transition and Transformation: German coin types in Norwegian Viking Age archaeological sites as a source for economic and social change in the early medieval North Sea World. Fritz Thyssen Stiftung [sendt høst 2021] PI: Sebastian Steinbach og S.H. Gullbekk

  • Avventer svar

Nordisk Numismatisk Årsskrift (serie etablert 1936). Myntkabinettet ansvarlig for neste utgave. Revitalisere tidsskriftet med open access-løsning. 

 

Religion and Money in the Middle Ages - Routledge series

Vol. 1: G.E.M. Gasper and S.H. Gullbekk, Money and the Church in Northern Europe 1000-1200: Practice, Morality and Thought, Farnham: Ashgate 2015.

Vol. 2: Nanouschka Myrberg Burström and Gitte Tarnow Ingvardson (eds.), Divina Moneta: coin finds in religious contexts, New York – Oxford; Routledge 2017

Vol. 3: S.H. Gullbekk, C. Kilger, H. Roland and S. Kristensen, (eds.), Coins in Churches. Archaeology, Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe, London and New York: Routledge [2021] ISBN 9780367557065

Vol. 4: Lucia Travaini, The Thirty Pieces of Silver. Coin-relics in medieval and modern Europe [2021]

Work in progress (publisering og konferanser/seminarer)

Fagbok: Penger som forandret verden. En historie om gullmynt v/S.H. Gullbekk (Cappelen Damm, 2021), 224 s.

"Anglo-Saxon influence on coinage in late Viking Age Norway" v/S.H. Gullbekk, BNS Special Publication: Interpreting Early Medieval Coinage 

 

Samarbeid

Campus Gotland, Uppsala Universitet

Nationalmuseet, København

NTNU, Trondheim

Milan Universitet

Hannover Landesmuseum

Warzaw University

 

Studieprogrammer og emner

 

 

Avsluttete prosjekter

NFR FRIPRO: ‘Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages’ PI: SHG (2013-2017)

Coins in European Churches: Religious Practice and Devotional Use of Money, Schweizerische Numismatische Rundschau (SNR) special issue 2019 (2020), edited by B. Zäch and S.H. Gullbekk, 281 pp.

 

Emneord: Numismatikk, vikingtid, middelalder, mynt, penger pengehistorie, verdi, ritualer, transformasjon, statsutvikling, ikonografi
Publisert 3. feb. 2021 08:33 - Sist endra 2. mars 2021 12:13

Kontakt

  •  

Deltakarar

Detaljert oversikt over deltakarar