Svein Harald Gullbekk

Bilde av Svein Harald Gullbekk
English version of this page
Telefon +47-22859946
Mobiltelefon 91534240 004791534240
Brukernavn
Besøksadresse Historisk museum Frederiksgate 2 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født Sandefjord 1967. Mag.Art. ved UiO 1994 med fagene numismatikk, historie og antikkens kultur. Prosjektassistent og Vit.ass. for Dokumentasjonsprosjektet 1991-1995, universitetsstipendiat ved UiO 1995-1999. Gjesteforsker Faculty of History ved Oxford University 1996-1997. Master of Studies Medieval History, Oxford University 1997. Account Director TTYL 1999-2002. Co-gründer Monetarius 2002-2003. Dr.philos. 2003 ved Kulturhistorisk museum. Førsteamanuensis 2003-2013 og professor fra 2013 ved Myntkabinettet, Kulturhistorisk museum. Prosjektleder Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages (FRIPRO, Norges Forskningsråd), 2013-2017

Pågående forskningsprosjekter

 • Bokprosjekt: Norske myntfunn ca. 1050-1319. Penger, kommunikasjon og fromhetskultur (Dreyer forlag), med Anette Sættem  (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo).
 • Redaktør 'Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe' med Christoph Kilger (Uppsala Universitet, Campus Gotland), Håkon Roland og Steinar Kristensen (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo).
 • Utstilling: Forvandling, Kulturhistorisk museum, prosjektert åpning høst 2018. Prosjektleder Alexandra Europa Perez-Seoane og designer Eili Lindøe (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo).
 • Leder forskergruppen Frelsens økonomi i middelalderen.
 • Medlem forskergruppene Centre for Viking-Age Studies (ViS) og Systems of Knowledge in the Nordic Middle Ages (800-1550).
 • Series Editor: Religion and Money in the Middle AgesRoutledge.
Emneord: Arkeologi, Numismatikk, mynthistorie, pengehistorie

Publikasjoner

The Elites and Money, i: Hans Jacob Orning, Auður Magnúsdóttir, Lars Hermanson, Helle Vogt , Kim Esmark, Bjørn Poulsen and Jon Vidar Sigurdsson (eds.), Scandinavian elites in transformation, c. 1000-1250, London and New York: Routledge [forthcoming]

The Rise of Spiritual Economies in late Viking and Early Medieval Scandinavia, in: Jane Kershaw and Gareth Williams [eds.], Silver and Other Economies in the Viking World, Oxford: Oxford University Press [forthcoming]

Attitudes to money in Societas Christiana, in: Rory Naismith (ed.), Cultural History of Money, London: Bloomsbury Publishing [forthcoming]

En fotnote til Sverre Bagge: Om inntekter fra utmynting i middelalderen , Historisk Tidsskrift 1/2018, 

Medieval Scandinavian women in search of Salvation, in: Nanouschka Myrberg Burström and Gitte Tarnow Ingvardson (eds.), Divina Moneta: coin finds in religious and ritual contexts, London and New York: Routledge 2017

The Norse Penny Reconsidered: The Goddard Coin – Hoax or Genuine? Journal of the North Atlantic 2017

Echoes of Rome at the Edge of Europe: Coins from Ecclesiastical Contexts in the Collection of the Museum of Cultural History, Oslo,  Historia Mundi 2017, pp. 210- 224 med Håkon Roland (Kulturhistorisk museum)

 

 

 

 • Gullbekk, Svein Harald (2018). En fotnote til Sverre Bagge: Om inntekter fra utmynting i middelalderen. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  97(1), s 59- 64 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Scandinavian women in search of salvation: Women’s use of money in religion and devotional practice, In Nanouschka Myrberg Burström (ed.),  Divina Moneta. Coins in Religion and Ritual.  Routledge.  ISBN 9781472485922.  12.  s 209 - 227
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). The Norse Penny Reconsidered: The Goddard Coin—Hoax or Genuine?. Journal of the North Atlantic.  ISSN 1935-1933.  (33), s 1- 8 . doi: 10.3721/037.006.3301 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Iversen, Frode & Gullbekk, Svein Harald (2017). The price of justice and administration of coinage, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  5.  s 95 - 108
 • Roland, Håkon & Gullbekk, Svein Harald (2017). Echoes of Rome at the Edge of Europe: Coins from Ecclesiastical Contexts in the Collection of the Museum of Cultural History, Oslo, In  Historia Mundi. Le Medaglie e le Monete Raccontano la Storia, l'Arte, la Cultura dell'Uomo.  Biblioteca Apostolica Vaticana.  ISBN 9788821009747.  Raccolte numismatiche nel mondo.  s 210 - 224
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Olavsikonografi på mynt. De eldste fremstillingene av Olav Haraldsson, Hellig-Olav og Helgenkongen, I: Ekroll Øystein (red.),  Helgenkongen. St. Olav i kunsten.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050318.  kapittel 5.  s 109 - 142
 • Gullbekk, Svein Harald & Roland, Håkon (2016). The Law and Practice regarding Coin Finds: Norway. Compte Rendu: International Numismatic Council.  ISSN 1562-6377.  63, s 15- 20
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Numismatikk 7.0, I: Tukka Talvio & Magnus Wijk (red.),  Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson..  Svenska Numismatiska Föreningen.  ISBN 9789197942720.  Kapittel.  s 15 - 25
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Pengestrømmer i Nord-Europa på 1500-, 1600- og det tidlige 1700-tallet. Nordisk Numismatisk Årsskrift - Scandinavian Numismatic Journal.  ISSN 0078-107X.  1, s 139- 151 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). The Church and Money in Norway c.1050-1250: Salvation and Monetisation, In Svein Harald Gullbekk & Giles E. M. Gasper (ed.),  Money and the Church in Medieval Europe, 1000-1200. Practice, Morality and Thought.  Ashgate.  ISBN 9781472420992.  Kapittel.  s 223 - 244
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Åttendedag jul - merkedag i middelalderens norske mynthistorie. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (2), s 47- 49
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Vestfold: a monetary perspective on the Viking Age, In Rory Naismith (ed.),  Early Medieval Monetary History: Studies in Memory of Mark Blackburn.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-5668-1.  14.  s 331 - 347
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). Omløpstid og slitasje på mynt i middelalderen?. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  92(3), s 449- 458
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). Resirkulering av edelmetall i middelalderen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  119, s 43- 51
 • Gullbekk, Svein Harald & Gasper, Giles E.M. (2013). An Intimate Encounter with English Coinage in the High Middle Ages: the Case of Wulfric of Haselbury. British Numismatic Journal.  ISSN 0143-8956.  s 112- 119
 • Gullbekk, Svein Harald (2012). Myntvesenet som kilde til statsutvikling i Norge ca. 1050-1080, I: Sverre H. Bagge; Michael H. Gelting; Frode Hervik; Thomas Lindkvist & Bjørn Poulsen (red.),  Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-042-7.  kapittel 4.  s 76 - 100
 • Gullbekk, Svein Harald (2012). Salvation and small change: Medieval coins in Scandinavian churches, In Gerd Dethlefs; Arent Pol & Stefan Wittenbrink (ed.),  NUMMI DOCENT! Münzen – Schätze – Funde. Festschrift für Peter Ilisch zum 65. Geburtstag am 28. April 2012.  Numismatischer Verlag Fritz-Rudolf Künker.  ISBN 978-3941-357-02-0.  Kapittel.  s 227 - 233
 • Gullbekk, Svein Harald & Gasper, Giles E.M. (2012). Money and its use in the thought and experience of Anselm, archbishop of Canterbury (1093-1109). Journal of Medieval History.  ISSN 0304-4181.  38(2), s 155- 182 . doi: 10.1080/03044181.2012.676435 Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). Monetisation in Medieval Scandinavia, In Nicholas Holmes (ed.),  Proceedings of The XIVth International Numismatic Congress Glasgow 2009 II.  The International Numismatic Council.  ISBN 978-1-907427-17-6.  x.  s 1458 - 1464
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). Money and its use in the Saga Society, In Svavar Sigmundsson (ed.),  Viking Settlements and Viking Society: Papers from the Proceedings of the Sixteenth Viking Congress, Reykjavík and Reykholt, 16-23 August 2009.  University of Iceland Press.  ISBN 978-9979-54-923-9.  11.  s 176 - 188
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). Myntenes omløpshastighet i norsk middelalder:Middelalderens økonomiske system. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  90(4), s 511- 529
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). Norway, In James Graham-Campbell; Søren Michael Sindbæk & Gareth Williams (ed.),  Silver Economies, Monetisation and Society in Scandinavia AD 800-1100.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 9788779345850.  6.  s 93 - 111

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullbekk, Svein Harald & Sættem, Anette (2018). Norske myntfunn 1050-1319: Penger, kommunikasjon og fromhetskultur. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651714.  400 s.
 • Gullbekk, Svein Harald (ed.) (2016). A superpower is born: The rise of the dollar. Samlerhuset.  ISBN 978-82-999453-2-5.  78 s.
 • Gullbekk, Svein Harald & Gasper, Giles E. M. (ed.) (2015). Money and the Church in Medieval Europe, 1000-1200. Practice, Morality and Thought. Ashgate.  ISBN 9781472420992.  304 s. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (red.) (2014). Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  372 s.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Money that changed the World: A History of Gold Coinage and Gold Currencies. Scribendarius.  ISBN 978-82-999453-0-1.  234 s.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Penger som forandret verden. En historie om gullmynter. Scribendarius.  ISBN 978-82-999453-1-8.  234 s.
 • Gullbekk, Svein Harald (ed.) (2012). The legendary Double Eagle 1933: The European Tour 2012. Samlerhuset Group B.V..  ISBN 978-82-994890-2-7.  64 s.
 • Gullbekk, Svein Harald (ed.) (2012). The legendary Gold Coin 20 dollar 1933. Publications of the Numismatic Cabinet of the University of Oslo, No. 6.  ISBN 978-82-994890-1-0.  34 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Gold after the Gold Standard Era: How the decline of a coinage turned the Great Depression around – The Double Eagle 1933.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Kriger, konflikter og myntstandard.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Myntfunn og metallsøking: En viktig del av vår nasjonale kulturarv.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Penger med sjel: Ofringer fra St. Peters gravmæle i Roma til Lom stavkirke i Ottadalen.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). The Norse Penny - nok en gang!.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). The Norse Penny - nye perspektiver.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Frelsens økonomi i middelalderen.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Introduksjon, I: Michael Märcher (red.),  Kilder til numismatikk og pengehistorie III: Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1787-1796.  Numismatik & Pengehistorie.  ISBN 9788799961009.  innledning.  s 4 - 7
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Money and Communication in Medieval Society.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Myntfunn og metallsøking: Fra Harald Hardråde til Håkon V.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Religion og penger: Kirken, religiøs praksis og monetarisering.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Richard Kelleher, A History of Medieval Coinage in England 1066-1485, Witham: Greenlight Publishing, 2015.. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (3), s 93- 94
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). hemmelige mynter under gulvene i norske kirker. Mynt & historie.  ISSN 2387-662X.  (4), s 41- 43
 • Laskow, Sarah & Gullbekk, Svein Harald (2017, 21. desember). The Mystery of Maine’s Viking Penny. [Internett].  Atlas Obscura.
 • Eidsvik, Gudrun; Yttri, Arild & Gullbekk, Svein Harald (2016). Pengenes kunsthistorie.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Epigraphy and coins in eleventh century Scandinavia.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Hva skjuler seg under gulvene i middelalderkirker? – Tro, overtro og et uvanlig regnestykke. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). J. L. Bolton, Money in the Medieval English Economy: 973–1489. (Manchester Medieval Studies.) Manchester, UK: Manchester University Press, 2012. Speculum.  ISSN 0038-7134.  91(2), s 469- 470
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Mammon, hellig Olav og frelsens økonomi.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Religion and Money: Pennies for salvation.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The Elites and their Money- questions of trust and distrust.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The biography of an outstanding coin, In Svein Harald Gullbekk (ed.),  A superpower is born: The rise of the dollar.  Samlerhuset.  ISBN 978-82-999453-2-5.  kapitell 4.  s 39 - 46
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The coins that made America: 200 years of silver dollars, In Svein Harald Gullbekk (ed.),  A superpower is born: The rise of the dollar.  Samlerhuset.  ISBN 978-82-999453-2-5.  Kapitell 6.  s 69 - 79
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The medieval church as driving force for monetization.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Transformation of wealth and changing economic attitudes on Gotland 11th Century to 14th century.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Vikingtidens sølv og penger.
 • Gullbekk, Svein Harald; Rolfsjord, Kari & Pettersen, Stig Arild (2016, 05. oktober). Kontantenes svanesang. [Internett].  Ja de penga (podcast).
 • Jacobsen, Hans Petter & Gullbekk, Svein Harald (2016, 11. mai). De første norske myntene. [Radio].  NRK P2.
 • Jacobsen, Hans Petter & Gullbekk, Svein Harald (2016, 27. mai). Krisevalutaer og lokale penger. [Radio].  NRK P2.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Den tunge bagasjen: Gulltransporten 9. april 1940.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). General Conclusion.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Medieval Women in search of salvation.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Money and your afterlife in the Middle Ages: Evidence from coin finds in churches.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). The flow of German silver towards Scandinavia in the Ottonian and Salian periods (919-1124) – in the period c. 990 – c.1050.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Where archaeology meet Salvation: Medieval Money-offerings. New results..
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Where archaeology meets salvation: Medieval money-offerings.
 • Gullbekk, Svein Harald; Roland, Håkon & Sættem, Anette (2015). Sylloge of Coins of the British Isles 66: Norwegian Collections II. Anglo-Saxon and Later British Coins, 1016-1279. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (4), s 120- 121
 • Lemke, Thomas & Gullbekk, Svein Harald (2015, 09. mars). Den danske krone flytter til udlandet.  Avisen.dk Ugebrevet A4.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Forord, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Forord.  s 11 - 12
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Mapping Coin Finds in Churches.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Religion and Money: Economies of Salvation.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Religion and Money: Economies of Salvation in the Middle Ages. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages. International Numismatic e-Newletter.  ISSN 1662-1220.  16, s 7- 8
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages: Prosjekstatus.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Spiritual transactions in a money economy.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). The Power of Gifts to the Church: Money Offering, Meanings and Mechanisms in the 12th and 13th centuries.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014, 14. oktober). Verdens nordligste funn av bysantinsk mynt: kilde til kristningsprosessen. [TV].  Dagsrevyen NRK1.
 • Gullbekk, Svein Harald & Julin, Yngvar (2014). Den tunge bagasjen.
 • Gullbekk, Svein Harald (2013, 21. oktober). Fem numismatiske godbiter: - Harald Hardråde, penning - Magnus Lagabøte, penning - Erkebiskop Jon Raude, brakteat - Christian IV, speciedaler 1628 - Haakon VII, 20 krone 1910 Presentert én hver dag hverdager mandag - fredag (21-24. oktober). [Radio].  NRK P2 Kulturhuset.
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). Follow the Money: Norwegian coins in foreign contexts c. 995-1080s.
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). Frelsens økonomi i middelalderen: Et NFR-prosjekt.
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). Mynt og metallsøking.
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). Møte mellom sedvane og ny rett: Penger i vikingtid og middelalder.
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages.
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). St. Olavsikonografi på mynt og St. Olavs Orden.
 • Gullbekk, Svein Harald (2013). Sven Aagaard, Frederik III: Guldmønt og Speciemønt 1648-1670. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (4), s 122- 123
 • Gullbekk, Svein Harald (2012). Kjærlighet og penger.
 • Gullbekk, Svein Harald (2012). "Sedler der aldrig blev trykt. Nationalbankens designkonkurrencer igennem historien": Kommentar til Anders Ravn Sørensen.
 • Gullbekk, Svein Harald (2012). Vikingenes penger.
 • Gullbekk, Svein Harald (2012). Vikings and their money: Reflections on time.
 • Gullbekk, Svein Harald & Grydeland, Ivar (2012, 20. mars). 20 dollar 1933 - verdens dyreste gullmynt. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Gullbekk, Svein Harald & Grydeland, Ivar (2012, 02. april). Norges økonomiske system i middelalderen. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Gullbekk, Svein Harald & Grydeland, Ivar (2012, 25. mars). Sølvstrømmer i vikingtid. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Gullbekk, Svein Harald & Sættem, Anette (2012). Verdens dyreste gullmynt: 20 dollar 1933.
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). Den norske gulltransporten under annen verdenskrig.
 • Gullbekk, Svein Harald (2011, 04. oktober). Gull i kulturhistorisk perspektiv. [TV].  Førkveld, NRK1.
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). In search for Eternal Salvation: The Purgatory and small change.
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). Kong Christian Vs Norgesreise 1685. Gave til Universitetets Myntkabinett. Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (4), s 147- 148
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). Oppfatninger av mynt i sen vikingtid.
 • Gullbekk, Svein Harald (2011). Ritual use of money: Salvation and monetisation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endret 3. mai 2018 08:34