Svein Harald Gullbekk

Bilete av Svein Harald Gullbekk
English version of this page
Telefon +47 22859946
Mobiltelefon +4791534240 004791534240
Brukarnamn
Besøksadresse Historisk museum Frederiksgate 2 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Dr.philos. 2003 ved Kulturhistorisk museum. Førsteamanuensis 2003-2013 og professor fra 2013 ved Myntkabinettet, Kulturhistorisk museum. Kurator sammen med Lill-Ann Chepstow-Lusty for utstillingen 'Ja vi elsker frihet', Kulturhistorisk museum 2014. Prosjektleder Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages (FRIPRO, Norges Forskningsråd), 2013-2017. Prosjektleder Human Sacrifice and Value (FRIPRO, Norges Forskningsråd, 2018-2022). Prosjektmedarbeider Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300 (National Science Centre, Poland og Norges Forskningsråd, 2021-2023).

Pågående forskning

 • Human Sacrifice and its transformation within Christian salvation economy, Commodification of sacrificial economies in Europe; Economics of sacrifice in modernity
 • Standardization in the Middle Ages
 • Redaktør 'Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe' med Christoph Kilger (Uppsala Universitet, Campus Gotland), Håkon Roland og Steinar Kristensen (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo).
 • Series Editor: Religion and Money in the Middle AgesRoutledge.
Emneord: Arkeologi, Numismatikk, mynthistorie, pengehistorie

Publikasjonar

Pengene som forandret verden. En historie om gullmynter, Oslo: Cappelen Damm, 2021, 233 s.

Introduction: Coin finds in churches and devotional use of money in the Middle Ages, Schweizerische Numismatische Rundschau vol. 97 (2019), pp. 9-31 m/Benedikt Zäch

Kildekritiske refleksjoner omkring metallsøking og myntfunn: Må mynthistorien skrives om? Viking 2019, 173-182   m/Anette Sættem, Anne Skogsfjord og Håkon Roland

Attitudes to money in Societas Christiana, in: Rory Naismith (ed.), Cultural History of Money, New York-London: Bloomsbury Publishing 2019, pp. 125-150.

The Elites and Money, i: Hans Jacob Orning, Auður Magnúsdóttir, Lars Hermanson, Helle Vogt , Kim Esmark, Bjørn Poulsen and Jon Vidar Sigurdsson (eds.), Scandinavian elites in transformation, c. 1000-1250, London and New York: Routledge 2019, pp. 161-182.

The Rise of Spiritual Economies in late Viking and Early Medieval Scandinavia, in: Jane Kershaw and Gareth Williams [eds.], Silver and Other Economies in the Viking World, Oxford: Oxford University Press 2018, pp. 90-103

Medieval Scandinavian women in search of Salvation, in: Nanouschka Myrberg Burström and Gitte Tarnow Ingvardson (eds.), Divina Moneta: coin finds in religious and ritual contexts, London and New York: Routledge 2017, pp. 209-227

The Norse Penny Reconsidered: The Goddard Coin – Hoax or Genuine? Journal of the North Atlantic 2017, pp. 1-16

Echoes of Rome at the Edge of Europe: Coins from Ecclesiastical Contexts in the Collection of the Museum of Cultural History, Oslo,  Historia Mundi 2017, pp. 210- 224 med Håkon Roland (Kulturhistorisk museum)

 

 

 

 • Gullbekk, Svein Harald & Risvaag, Jon Anders (2021). Norges eldste mynthistorie: Utmynting, myntsteder og myntenes funksjon – en kommentar. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (3), s 78- 87
 • Gullbekk, Svein Harald (2020). Forestillinger om verdighet: St. Olavs ordenen til glede og besvær 1814-1920. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.  ISSN 0029-1501.  (4), s 381- 390
 • Gullbekk, Svein Harald & Zäch, Benedikt (2020). Introduction: Coin finds in churches and devotional use of money in the Middle Ages. Schweizerische Numismatiche Rundschau.  ISSN 0035-4163.  97, s 9- 31 Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Money and Its Interpretation: Attitudes to Money in the Societas Christiana, In Rory Naismith (ed.),  A Cultural History of Money in the Medieval Age.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-4742-3710-9.  6.  s 125 - 150
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Ressurskrise og borgerkrig: Et mynt- og pengehistorisk perspektiv. Collegium Medievale.  ISSN 0801-9282.  32(2 temanummer: Konflikter i middelalderens Norden), s 193- 216
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). The Elites and Money, In Jon Vidar Sigurdsson; Bjørn Poulsen & Helle Vogt (ed.),  Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250, Volume I: Material Resources.  Routledge.  ISBN 9780367203054.  6.  s 161 - 182
 • Gullbekk, Svein Harald; Sættem, Anette; Skogsfjord, Anne & Roland, Håkon (2019). Kildekritiske refleksjoner omkring metallsøking og myntfunn: Må mynthistorien skrives om?. Viking.  ISSN 0332-608X.  s 173- 182 . doi: 10.5617/viking.7121 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Løvschal, Mette; Gullbekk, Svein Harald; Johansen, Mette-Louise; O'Neill, Sean; Walsh, Matthew & Willerslev, Rane (2019). Human sacrifice and value. Antiquity.  ISSN 0003-598X.  93(370) . doi: 10.15184/aqy.2019.104 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Coins and epigraphy: comments on literacy in eleventh-century Norway, In Alessia Bauer; Elise Kleivane & Terje Spurkland (ed.),  Epigraphy in an intermedial context.  Four Courts Press.  ISBN 9781846827167.  3.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). En fotnote til Sverre Bagge: Om inntekter fra utmynting i middelalderen. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  97(1), s 59- 64 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-01-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Frelsens økonomi m/engelsk oversettelse: The Economy of Salvation, I: Peter Bjerregaard (red.),  Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050615.  18.  s 78 - 83
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Mistet eller gjemt? m/engelsk oversettelse Lost or hidden?, I: Peter Bjerregaard (red.),  Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050615.  17.  s 74 - 77
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). The Rise of Spiritual Economies in late Viking and Early Medieval Scandinavia, In Gareth Williams & jane kershaw (ed.),  Silver, Butter, Cloth: Monetary and Social Economies in the Viking Age.  Oxford University Press.  ISBN 9780198827986.  5.  s 90 - 103
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Scandinavian women in search of salvation: Women’s use of money in religion and devotional practice, In Nanouschka Myrberg Burström (ed.),  Divina Moneta. Coins in Religion and Ritual.  Routledge.  ISBN 9781472485922.  12.  s 209 - 227
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). The Norse Penny Reconsidered: The Goddard Coin—Hoax or Genuine?. Journal of the North Atlantic.  ISSN 1935-1984.  (33), s 1- 8 . doi: 10.3721/037.006.3301 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Iversen, Frode & Gullbekk, Svein Harald (2017). The price of justice and administration of coinage, In Ann Zanette Tsigaridas Glørstad & Kjetil Loftsgarden (ed.),  Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia.  Routledge.  ISBN 978-1-47-247077-5.  5.  s 95 - 108
 • Roland, Håkon & Gullbekk, Svein Harald (2017). Echoes of Rome at the Edge of Europe: Coins from Ecclesiastical Contexts in the Collection of the Museum of Cultural History, Oslo, In  Historia Mundi. Le Medaglie e le Monete Raccontano la Storia, l'Arte, la Cultura dell'Uomo.  Biblioteca Apostolica Vaticana.  ISBN 9788821009747.  Raccolte numismatiche nel mondo.  s 210 - 224
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Olavsikonografi på mynt. De eldste fremstillingene av Olav Haraldsson, Hellig-Olav og Helgenkongen, I: Ekroll Øystein (red.),  Helgenkongen. St. Olav i kunsten.  Museumsforlaget AS.  ISBN 9788283050318.  kapittel 5.  s 109 - 142
 • Gullbekk, Svein Harald & Roland, Håkon (2016). The Law and Practice regarding Coin Finds: Norway. Compte Rendu: International Numismatic Council.  ISSN 1562-6377.  63, s 15- 20
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Numismatikk 7.0, I: Tukka Talvio & Magnus Wijk (red.),  Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson..  Svenska Numismatiska Föreningen.  ISBN 9789197942720.  Kapittel.  s 15 - 25
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Pengestrømmer i Nord-Europa på 1500-, 1600- og det tidlige 1700-tallet. Nordisk Numismatisk Årsskrift - Scandinavian Numismatic Journal.  ISSN 0078-107X.  1, s 139- 151 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). The Church and Money in Norway c.1050-1250: Salvation and Monetisation, In Svein Harald Gullbekk & Giles E. M. Gasper (ed.),  Money and the Church in Medieval Europe, 1000-1200. Practice, Morality and Thought.  Ashgate.  ISBN 9781472420992.  Kapittel.  s 223 - 244
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Åttendedag jul - merkedag i middelalderens norske mynthistorie. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (2), s 47- 49

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Pengene som forandret verden. En historie om gullmynt. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-71907-4.  234 s.
 • Gullbekk, Svein Harald; Kilger, Christoph; Kristensen, Steinar & Roland, Håkon (ed.) (2021). Coins in Churches Archaeology, Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe. Routledge.  ISBN 9780367557065.  480 s. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald & Sættem, Anette (2019). Norske myntfunn 1050-1319: Penger, kommunikasjon og fromhetskultur. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651714.  566 s.
 • Gullbekk, Svein Harald (ed.) (2016). A superpower is born: The rise of the dollar. Samlerhuset.  ISBN 978-82-999453-2-5.  78 s.
 • Gullbekk, Svein Harald & Gasper, Giles E. M. (ed.) (2015). Money and the Church in Medieval Europe, 1000-1200. Practice, Morality and Thought. Ashgate.  ISBN 9781472420992.  304 s. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (red.) (2014). Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  372 s.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Money that changed the World: A History of Gold Coinage and Gold Currencies. Scribendarius.  ISBN 978-82-999453-0-1.  234 s.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Penger som forandret verden. En historie om gullmynter. Scribendarius.  ISBN 978-82-999453-1-8.  234 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Yngvar Reichelt, Medaljen for Borgerdaad, Oslo: Athene forlag 2020. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (3), s 92- 92
 • Gullbekk, Svein Harald; Hivju, Christopher; Trovik, Stian & Hivju, Gry Molvær (2021, 10. januar). Olav, dokumentarserie i tre deler om Olav Haraldsson (Hellig Olav): Vikingen – Kongen – Helgenen. [TV].  NRK. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (2020). Hva vi ikke vet - Norsk mynt- og pengehistorie.
 • Gullbekk, Svein Harald (2020). Menneskeofring - en fordømt kulturhistorie.
 • Walsh, Matthew; Moen, Marianne; O'Neill, Sean; Gullbekk, Svein Harald & Willerslev, Rane (2020). Who’s Afraid of the S-word? Deviants’ Burials and Human Sacrifice. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652. . doi: 10.1080/00293652.2020.1850853
 • Amundsen, Bård; Gullbekk, Svein Harald; kvanli, john & Johansen, Erik Rønning (2019). Hvorfor finner metallsøkere så mye billig mynt og så få verdifulle mynter?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Fange, Per Øyvind & Gullbekk, Svein Harald (2019, 22. november). Frykter at metallsøkere putter verdifulle norske mynter i lomma. [Internett].  NRK.no.
 • Fjeld, Johannes & Gullbekk, Svein Harald (2019, 26. januar). Snur på krona.  Dagbladet.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019, 24. mars). «Det umulige landet» er en storslått dokumentarserie som forteller historier om norsk samferdsel. Den viser hvordan vi har funnet veier til hverandre og hva dette har betydd for oss og for utviklingen av landet. Det å forflytte seg i Norge har vært og kan fortsatt være utfordrende. Vi har store avstander, spredt bosetting, høye fjell, en lang, krevende kyst og barskt klima. Programleder Steinar Birkeland har som en Espen Askeladd reist både til lands, til vanns og i luften med. Hans reise rundt. [TV].  NRK1.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Fra denar til daler: Danmarks mønthistorie indtil 1550. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (3), s 89- 90
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Legitimizing Coinage. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Mynten som etablerte Norges pengevesen I vår introduserer vi en enestående mynt på Historisk museum: En penning som representerer overgangen mellom vikingtid og middelalder, omkring år 1050..
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Penger, kommunikasjon og fromhetskultur: Norske myntfunn 1050-1319.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Terningen er kastet! Kjell Hofstad og hans to beste mynter, I: Hanna Andersen (red.),  Kjell Hofstad - Mennesket og samleren.  Oslo numismatiske forening.  ISBN 978-82-303-4180-3.  6.  s 56 - 58
 • Gullbekk, Svein Harald & Jacobsen, Erik (2019, 13. februar). Takmaleriet fra Ål stavkirke. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Gullbekk, Svein Harald; Randers, Jørgen & Bleken, Halfdan (2019, 28. januar). Refleks: Pengenes makt før og nå. [Radio].  NRK P2 EKKO.
 • Gullbekk, Svein Harald; Roland, Håkon & Sættem, Anette (2019). Kan vi stole på resultatene fra metallsøkerfunn av middelaldermynt?. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Gullbekk, Svein Harald; Saltnes, Martin & Narendran, Arulanandan (2019). Harald Hardrådes penning En penning som representerer overgangen mellom vikingtid og middelalder, omkring år 1050. I slutten av 1040-årene etablerer kong Harald Hardråde et nasjonalt myntvesen som ble kimen til et norsk pengevesen. I løpet av noen år hadde han sørget for at hans egne mynter dominerte myntomløpet..
 • Gullbekk, Svein Harald & Sættem, Anette (2019, 01. mars). Norske Myntfunn fra middelalderen er samlet i et nytt bokverk. Forfatterene forteller om penger, kommunikasjon og fromhetskutur i fra vikingetiden.. [Radio].  NRK P2 Stanghelle på fredag.
 • Gullbekk, Svein Harald & Vogt, Yngve (2019, 01. juli). Reformasjonen tok flere hundre år. [Tidsskrift].  Aftenposten historie.
 • O'Neill, Sean & Gullbekk, Svein Harald (2019). Re-opening the case for human sacrifice: distinguishing myths from reality.
 • Amundsen, Bård & Gullbekk, Svein Harald (2018, 17. september). Forskere har funnet store mengder mynter, nåler og perler under gulvet i gamle kirker. [Internett].  Forskning.no.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Coin finds in medieval churches.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Coin finds in medieval churches: Meanings and Mechanisms in the 12th and 13th centuries. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Gold after the Gold Standard Era: How the decline of a coinage turned the Great Depression around – The Double Eagle 1933.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). How the decline of a coinage turned the Great Depression around – The Double Eagle 1933.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Kriger, konflikter og myntstandard.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018, 18. september). Lost Medieval Artifacts Mapped Inside Swedish Church. [Internett].  Archaeology: A publication of the Archaeological Institute.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Myntfunn og metallsøking: En viktig del av vår nasjonale kulturarv.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Penger med sjel: Ofringer fra St. Peters gravmæle i Roma til Lom stavkirke i Ottadalen.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). The Norse Penny - nye perspektiver.
 • Nuse, Ingrid P. & Gullbekk, Svein Harald (2018, 28. september). Thousands of medieval trinkets discovered underneath Scandinavian churches. [Internett].  Science Nordic.
 • Yngve, Vogt & Gullbekk, Svein Harald (2018, 16. august). Frelsen legitimerte mynter som betaling. [Fagblad].  Apollon. Vis sammendrag
 • Yngve, Vogt & Gullbekk, Svein Harald (2018, 06. august). Gamle mynter avslører historiske ferdselsårer. [Fagblad].  Apollon.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Frelsens økonomi i middelalderen.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Introduksjon, I: Michael Märcher (red.),  Kilder til numismatikk og pengehistorie III: Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1787-1796.  Numismatik & Pengehistorie.  ISBN 9788799961009.  innledning.  s 4 - 7
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Money and Communication in Medieval Society.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Myntfunn og metallsøking: Fra Harald Hardråde til Håkon V.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Religion og penger: Kirken, religiøs praksis og monetarisering.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Richard Kelleher, A History of Medieval Coinage in England 1066-1485, Witham: Greenlight Publishing, 2015.. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (3), s 93- 94
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). hemmelige mynter under gulvene i norske kirker. Mynt & historie.  ISSN 2387-662X.  (4), s 41- 43
 • Gullbekk, Svein Harald & Roland, Håkon (2017). Obituaries: KOLBJØRN SKAARE (1931-2017). Compte Rendu: International Numismatic Council.  ISSN 1562-6377.  64, s 39- 41
 • Laskow, Sarah & Gullbekk, Svein Harald (2017, 21. desember). The Mystery of Maine’s Viking Penny. [Internett].  Atlas Obscura.
 • Eidsvik, Gudrun; Yttri, Arild & Gullbekk, Svein Harald (2016). Pengenes kunsthistorie.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Epigraphy and coins in eleventh century Scandinavia.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Hva skjuler seg under gulvene i middelalderkirker? – Tro, overtro og et uvanlig regnestykke. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). J. L. Bolton, Money in the Medieval English Economy: 973–1489. (Manchester Medieval Studies.) Manchester, UK: Manchester University Press, 2012. Speculum.  ISSN 0038-7134.  91(2), s 469- 470
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Mammon, hellig Olav og frelsens økonomi.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Religion and Money: Pennies for salvation.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The Elites and their Money- questions of trust and distrust.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The biography of an outstanding coin, In Svein Harald Gullbekk (ed.),  A superpower is born: The rise of the dollar.  Samlerhuset.  ISBN 978-82-999453-2-5.  kapitell 4.  s 39 - 46
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The coins that made America: 200 years of silver dollars, In Svein Harald Gullbekk (ed.),  A superpower is born: The rise of the dollar.  Samlerhuset.  ISBN 978-82-999453-2-5.  Kapitell 6.  s 69 - 79
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The medieval church as driving force for monetization.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Transformation of wealth and changing economic attitudes on Gotland 11th Century to 14th century.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Vikingtidens sølv og penger.
 • Gullbekk, Svein Harald; Rolfsjord, Kari & Pettersen, Stig Arild (2016, 05. oktober). Kontantenes svanesang. [Internett].  Ja de penga (podcast).
 • Jacobsen, Hans Petter & Gullbekk, Svein Harald (2016, 11. mai). De første norske myntene. [Radio].  NRK P2.
 • Jacobsen, Hans Petter & Gullbekk, Svein Harald (2016, 27. mai). Krisevalutaer og lokale penger. [Radio].  NRK P2.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Den tunge bagasjen: Gulltransporten 9. april 1940.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). General Conclusion.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Medieval Women in search of salvation.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Money and your afterlife in the Middle Ages: Evidence from coin finds in churches.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). The flow of German silver towards Scandinavia in the Ottonian and Salian periods (919-1124) – in the period c. 990 – c.1050.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Where archaeology meet Salvation: Medieval Money-offerings. New results..
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Where archaeology meets salvation: Medieval money-offerings.
 • Gullbekk, Svein Harald; Roland, Håkon & Sættem, Anette (2015). Sylloge of Coins of the British Isles 66: Norwegian Collections II. Anglo-Saxon and Later British Coins, 1016-1279. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad.  ISSN 0025-8539.  (4), s 120- 121
 • Lemke, Thomas & Gullbekk, Svein Harald (2015, 09. mars). Den danske krone flytter til udlandet.  Avisen.dk Ugebrevet A4.
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Forord, I: Svein Harald Gullbekk (red.),  Ja, vi elsker frihet.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-093-9.  Forord.  s 11 - 12
 • Gullbekk, Svein Harald (2014). Mapping Coin Finds in Churches.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 2. juli 2021 14:43