Svein Harald Gullbekk

Image of Svein Harald Gullbekk
Norwegian version of this page
Phone +47 22859946
Username
Visiting address Frederiks gate 2 0164 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: Numismatics, medieval history, coinage, coin-finds, medieval monetization

Publications

 • Gullbekk, Svein Harald; Kilger, Christoph; Kristensen, Steinar & Roland, Håkon (2021). Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe. In Gullbekk, Svein Harald; Kilger, Christoph; Kristensen, Steinar & Roland, Håkon (Ed.), Coins in Churches Archaeology, Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe. Routledge. ISSN 9780367557065. p. 3–28.
 • Gullbekk, Svein Harald & Risvaag, Jon Anders (2021). Norges eldste mynthistorie: Utmynting, myntsteder og myntenes funksjon – en kommentar. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad. ISSN 0025-8539. p. 78–87.
 • Gullbekk, Svein Harald (2020). Forestillinger om verdighet: St. Olavs ordenen til glede og besvær 1814-1920. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. ISSN 0029-1501. p. 381–390.
 • Walsh, Matthew; Moen, Marianne; O'Neill, Sean; Gullbekk, Svein Harald & Willerslev, Rane (2020). Who’s Afraid of the S-word? Deviants’ Burials and Human Sacrifice. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. doi: 10.1080/00293652.2020.1850853.
 • Gullbekk, Svein Harald & Zäch, Benedikt (2020). Introduction: Coin finds in churches and devotional use of money in the Middle Ages. Schweizerische Numismatiche Rundschau. ISSN 0035-4163. 97, p. 9–31.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Ressurskrise og borgerkrig: Et mynt- og pengehistorisk perspektiv . Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 32(2 temanummer: Konflikter i middelalderens Norden), p. 193–216.
 • Gullbekk, Svein Harald; Sættem, Anette; Skogsfjord, Anne & Roland, Håkon (2019). Kildekritiske refleksjoner omkring metallsøking og myntfunn: Må mynthistorien skrives om? . Viking. ISSN 0332-608X. p. 173–182. doi: 10.5617/viking.7121. Full text in Research Archive
 • Løvschal, Mette; Gullbekk, Svein Harald; Johansen, Mette-Louise; O'Neill, Sean; Walsh, Matthew & Willerslev, Rane (2019). Human sacrifice and value. Antiquity. ISSN 0003-598X. 93(370). doi: 10.15184/aqy.2019.104. Full text in Research Archive
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). The Elites and Money. In Sigurdsson, Jon Vidar; Poulsen, Bjørn & Vogt, Helle (Ed.), Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250, Volume I: Material Resources. Routledge. ISSN 9780367203054. p. 161–182. doi: 10.4324/9780429262210-7.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Money and Its Interpretation: Attitudes to Money in the Societas Christiana. In Naismith, Rory (Eds.), A Cultural History of Money in the Medieval Age. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-4742-3710-9. p. 125–150. doi: 10.5040/9781474206839.ch-006.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). The Rise of Spiritual Economies in late Viking and Early Medieval Scandinavia. In Williams, Gareth & kershaw, jane (Ed.), Silver, Butter, Cloth: Monetary and Social Economies in the Viking Age. Oxford University Press. ISSN 9780198827986. p. 90–103. doi: 10.1093/oso/9780198827986.003.0006.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Coins and epigraphy: comments on literacy in eleventh-century Norway. In Bauer, Alessia; Kleivane, Elise & Spurkland, Terje (Ed.), Epigraphy in an intermedial context. Four Courts Press. ISSN 9781846827167.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Mistet eller gjemt? m/engelsk oversettelse Lost or hidden? In Bjerregaard, Peter (Eds.), Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050615. p. 74–77.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Frelsens økonomi m/engelsk oversettelse: The Economy of Salvation . In Bjerregaard, Peter (Eds.), Forvandling - tro og hellige gjenstander i middelalderen. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050615. p. 78–83.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). En fotnote til Sverre Bagge: Om inntekter fra utmynting i middelalderen. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 97(1), p. 59–64. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2018-01-05. Full text in Research Archive
 • Iversen, Frode & Gullbekk, Svein Harald (2017). The price of justice and administration of coinage. In Glørstad, Ann Zanette Tsigaridas & Loftsgarden, Kjetil (Ed.), Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. ISSN 978-1-47-247077-5. p. 95–108. doi: 10.4324/9781315548197-5.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). The Norse Penny Reconsidered: The Goddard Coin—Hoax or Genuine? Journal of the North Atlantic. ISSN 1935-1984. p. 1–8. doi: 10.3721/037.006.3301. Full text in Research Archive
 • Roland, Håkon & Gullbekk, Svein Harald (2017). Echoes of Rome at the Edge of Europe: Coins from Ecclesiastical Contexts in the Collection of the Museum of Cultural History, Oslo, Historia Mundi. Le Medaglie e le Monete Raccontano la Storia, l'Arte, la Cultura dell'Uomo. Biblioteca Apostolica Vaticana. ISSN 9788821009747. p. 210–224.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Scandinavian women in search of salvation: Women’s use of money in religion and devotional practice. In Myrberg Burström, Nanouschka (Eds.), Divina Moneta. Coins in Religion and Ritual. Routledge. ISSN 9781472485922. p. 209–227. doi: 10.4324/9781315577760-13.
 • Gullbekk, Svein Harald & Roland, Håkon (2016). The Law and Practice regarding Coin Finds: Norway. Compte Rendu: International Numismatic Council. ISSN 1562-6377. 63, p. 15–20.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Olavsikonografi på mynt. De eldste fremstillingene av Olav Haraldsson, Hellig-Olav og Helgenkongen. In Øystein, Ekroll (Eds.), Helgenkongen. St. Olav i kunsten. Museumsforlaget AS. ISSN 9788283050318. p. 109–142.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Numismatikk 7.0. In Talvio, Tukka & Wijk, Magnus (Ed.), Myntstudier. Festskrift till Kenneth Jonsson.. Svenska Numismatiska Föreningen. ISSN 9789197942720. p. 15–25.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Pengestrømmer i Nord-Europa på 1500-, 1600- og det tidlige 1700-tallet. Nordisk Numismatisk Årsskrift - Scandinavian Numismatic Journal. ISSN 0078-107X. 1, p. 139–151. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Pengene som forandret verden. En historie om gullmynt. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-71907-4. 234 p.
 • Gullbekk, Svein Harald; Kilger, Christoph; Kristensen, Steinar & Roland, Håkon (2021). Coins in Churches Archaeology, Money and Religious Devotion in Medieval Northern Europe. Routledge. ISBN 9780367557065. 454 p.
 • Gullbekk, Svein Harald & Sættem, Anette (2019). Norske myntfunn 1050-1319: Penger, kommunikasjon og fromhetskultur. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651714. 566 p.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). A superpower is born: The rise of the dollar. Samlerhuset. ISBN 978-82-999453-2-5. 78 p.

View all works in Cristin

 • Bill, Jan & Gullbekk, Svein Harald (2022). Kontakt mellom Skandinavia og Kiev-riket i vikingtida.
 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Penger - et paradigmeskifte til glede og besvær.
 • Gullbekk, Svein Harald & Søberg, Morten (2021). Peter den store og Alexander Hamilton, om russiske rublar og amerikanske dollar. [Internet]. Svalbard money.
 • Gullbekk, Svein Harald; Poulsen, Bjørn & Ingvardsson, Gitte Tarnow (2021). Ph.d. om Danmarks monetarisering 1074-1241. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad. ISSN 0025-8539. p. 124–125.
 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Murray Andrews, Coin Hoarding in Medieval England and Wales, c.973–1544. Behaviours, motivations, and mentalités. BAR British Series 651 (Oxford, 2019). British Numismatic Journal. ISSN 0143-8956. p. 248–249.
 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Sacrifice, values and monetary symbols.
 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Pengene som forandret verden.
 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Opponentsinnlegg disputas, Thomas Guntzelnik Poulsen, Mønt og Magt – Danmarks monetarisering 1074-1241 .
 • Gullbekk, Svein Harald (2021). Yngvar Reichelt, Medaljen for Borgerdaad, Oslo: Athene forlag 2020. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad. ISSN 0025-8539. p. 92–92.
 • Gullbekk, Svein Harald; Hivju, Christopher; Trovik, Stian & Hivju, Gry Molvær (2021). Olav, dokumentarserie i tre deler om Olav Haraldsson (Hellig Olav): Vikingen – Kongen – Helgenen. [TV]. NRK.
 • Gullbekk, Svein Harald (2020). Hva vi ikke vet - Norsk mynt- og pengehistorie.
 • Gullbekk, Svein Harald (2020). Menneskeofring - en fordømt kulturhistorie.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Legitimizing Coinage.
 • Fange, Per Øyvind & Gullbekk, Svein Harald (2019). Frykter at metallsøkere putter verdifulle norske mynter i lomma. [Internet]. NRK.no.
 • Amundsen, Bård; Gullbekk, Svein Harald; kvanli, john & Johansen, Erik Rønning (2019). Hvorfor finner metallsøkere så mye billig mynt og så få verdifulle mynter? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Gullbekk, Svein Harald; Roland, Håkon & Sættem, Anette (2019). Kan vi stole på resultatene fra metallsøkerfunn av middelaldermynt? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Gullbekk, Svein Harald & Vogt, Yngve (2019). Reformasjonen tok flere hundre år. [Journal]. Aftenposten historie.
 • O'Neill, Sean & Gullbekk, Svein Harald (2019). Re-opening the case for human sacrifice: distinguishing myths from reality.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Fra denar til daler: Danmarks mønthistorie indtil 1550. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad. ISSN 0025-8539. p. 89–90.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Terningen er kastet! Kjell Hofstad og hans to beste mynter. In Andersen, Hanna (Eds.), Kjell Hofstad - Mennesket og samleren. Oslo numismatiske forening. ISSN 978-82-303-4180-3. p. 56–58.
 • Gullbekk, Svein Harald; Saltnes, Martin & Narendran, Arulanandan (2019). Harald Hardrådes penning En penning som representerer overgangen mellom vikingtid og middelalder, omkring år 1050. I slutten av 1040-årene etablerer kong Harald Hardråde et nasjonalt myntvesen som ble kimen til et norsk pengevesen. I løpet av noen år hadde han sørget for at hans egne mynter dominerte myntomløpet. .
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Mynten som etablerte Norges pengevesen I vår introduserer vi en enestående mynt på Historisk museum: En penning som representerer overgangen mellom vikingtid og middelalder, omkring år 1050.
 • Gullbekk, Svein Harald; Randers, Jørgen & Bleken, Halfdan (2019). Refleks: Pengenes makt før og nå. [Radio]. NRK P2 EKKO.
 • Gullbekk, Svein Harald & Jacobsen, Erik (2019). Takmaleriet fra Ål stavkirke. [Radio]. NRK P2 Studio 2.
 • Gullbekk, Svein Harald (2019). Penger, kommunikasjon og fromhetskultur: Norske myntfunn 1050-1319.
 • Fjeld, Johannes & Gullbekk, Svein Harald (2019). Snur på krona. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Nuse, Ingrid P. & Gullbekk, Svein Harald (2018). Thousands of medieval trinkets discovered underneath Scandinavian churches. [Internet]. Science Nordic.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Lost Medieval Artifacts Mapped Inside Swedish Church . [Internet]. Archaeology: A publication of the Archaeological Institute .
 • Amundsen, Bård & Gullbekk, Svein Harald (2018). Forskere har funnet store mengder mynter, nåler og perler under gulvet i gamle kirker. [Internet]. Forskning.no.
 • Yngve, Vogt & Gullbekk, Svein Harald (2018). Gamle mynter avslører historiske ferdselsårer. [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Yngve, Vogt & Gullbekk, Svein Harald (2018). Frelsen legitimerte mynter som betaling . [Business/trade/industry journal]. Apollon.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). How the decline of a coinage turned the Great Depression around – The Double Eagle 1933.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Coin finds in medieval churches.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Coin finds in medieval churches: Meanings and Mechanisms in the 12th and 13th centuries.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Gold after the Gold Standard Era: How the decline of a coinage turned the Great Depression around – The Double Eagle 1933.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Kriger, konflikter og myntstandard.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Penger med sjel: Ofringer fra St. Peters gravmæle i Roma til Lom stavkirke i Ottadalen.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). The Norse Penny - nye perspektiver.
 • Gullbekk, Svein Harald (2018). Myntfunn og metallsøking: En viktig del av vår nasjonale kulturarv.
 • Gullbekk, Svein Harald & Roland, Håkon (2017). Obituaries: KOLBJØRN SKAARE (1931-2017). Compte Rendu: International Numismatic Council. ISSN 1562-6377. 64, p. 39–41.
 • Laskow, Sarah & Gullbekk, Svein Harald (2017). The Mystery of Maine’s Viking Penny. [Internet]. Atlas Obscura.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Money and Communication in Medieval Society.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). hemmelige mynter under gulvene i norske kirker. Mynt & historie. ISSN 2387-662X. p. 41–43.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Religion og penger: Kirken, religiøs praksis og monetarisering.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Richard Kelleher, A History of Medieval Coinage in England 1066-1485, Witham: Greenlight Publishing, 2015. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad. ISSN 0025-8539. p. 93–94.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Introduksjon. In Märcher, Michael (Eds.), Kilder til numismatikk og pengehistorie III: Embedsbreve til møntmesteren på Kongsberg 1787-1796. Numismatik & Pengehistorie. ISSN 9788799961009. p. 4–7.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Frelsens økonomi i middelalderen.
 • Gullbekk, Svein Harald (2017). Myntfunn og metallsøking: Fra Harald Hardråde til Håkon V .
 • Eidsvik, Gudrun; Yttri, Arild & Gullbekk, Svein Harald (2016). Pengenes kunsthistorie.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Epigraphy and coins in eleventh century Scandinavia.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Vikingtidens sølv og penger.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Hva skjuler seg under gulvene i middelalderkirker? – Tro, overtro og et uvanlig regnestykke.
 • Gullbekk, Svein Harald; Rolfsjord, Kari & Pettersen, Stig Arild (2016). Kontantenes svanesang. [Internet]. Ja de penga (podcast).
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Mammon, hellig Olav og frelsens økonomi.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). Religion and Money: Pennies for salvation.
 • Jacobsen, Hans Petter & Gullbekk, Svein Harald (2016). De første norske myntene. [Radio]. NRK P2.
 • Jacobsen, Hans Petter & Gullbekk, Svein Harald (2016). Krisevalutaer og lokale penger. [Radio]. NRK P2.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The medieval church as driving force for monetization.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The coins that made America: 200 years of silver dollars. In Gullbekk, Svein Harald (Eds.), A superpower is born: The rise of the dollar. Samlerhuset. ISSN 978-82-999453-2-5. p. 69–79.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The biography of an outstanding coin. In Gullbekk, Svein Harald (Eds.), A superpower is born: The rise of the dollar. Samlerhuset. ISSN 978-82-999453-2-5. p. 39–46.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). J. L. Bolton, Money in the Medieval English Economy: 973–1489. (Manchester Medieval Studies.) Manchester, UK: Manchester University Press, 2012. Speculum. ISSN 0038-7134. 91(2), p. 469–470.
 • Gullbekk, Svein Harald (2016). The Elites and their Money- questions of trust and distrust.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Money and your afterlife in the Middle Ages: Evidence from coin finds in churches.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). The flow of German silver towards Scandinavia in the Ottonian and Salian periods (919-1124) – in the period c. 990 – c.1050.
 • Gullbekk, Svein Harald; Roland, Håkon & Sættem, Anette (2015). Sylloge of Coins of the British Isles 66: Norwegian Collections II. Anglo-Saxon and Later British Coins, 1016-1279. Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad. ISSN 0025-8539. p. 120–121.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Den tunge bagasjen: Gulltransporten 9. april 1940.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Medieval Women in search of salvation.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Where archaeology meet Salvation: Medieval Money-offerings. New results.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). Where archaeology meets salvation: Medieval money-offerings.
 • Gullbekk, Svein Harald (2015). General Conclusion.

View all works in Cristin

Published Nov. 7, 2012 3:33 PM - Last modified Feb. 3, 2021 2:08 PM

Projects