English version of this page

Seksjon for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie

Seksjonen har ansvar for museets samling av etnografisk gjenstandsmateriale fra forskjellige deler av verden, klassiske antikviteter, mynter, sedler og andre betalingsmidler, samt medaljer og ordener.

Personalet i seksjonen arbeider med alle sider av gjenstandsbehandlingen med unntak av de rent konservatoriske oppgavene. I tillegg til ordinært samlings- og magasinarbeid, dokumentasjonsoppgaver og utstillingsarbeid er seksjonens viktigste oppgaver knyttet til forskning og formidling.

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse Frederiks gate 2 0164 Oslo

Enhetskoder

Koststed 27001500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 278300 Vortex, FS m.m.