English version of this page

Ressursforvaltning blant forhistoriske jeger- fisker- og sankersamfunn

Vårt hovedmål er å utfordre den konseptuelle dikotomien mellom det "mesolittiske" og det "neolittiske" ved å sette søkelys på dyre- og planteforvaltning blant forhistoriske jeger-, fisker- og samlersamfunn.

Nærbilde av fisk

Bakgrunnen er at overgangen mellom disse samfunnsformene ofte fremstilles som et vendepunkt for menneskeheten, der blant annet forholdet til omgivelsene blir radikalt endret. Ressursforvaltning er et grunnleggende begrep i neolitikumsforskningen og tett knyttet til aspekter som lagring, overskuddsakkumulering og sosial kompleksitet. 

Arkeologiske kilder viser imidlertid også at det har vært komplekse relasjoner mellom mennesker og omgivelser i jeger-, fisker- og samlersamfunn. Tidvis har mennesker i slike samfunn grepet inn naturens gang og formet flora og fauna. Det foreligger bl.a. holdepunkter for at disse menneskene har introdusert planter til nye områder, overført fiskeyngel mellom elver og innsjøer, endret dyr og planters leveområder og konstruert store og permanente fangstsystemer som har påvirket bestander av fisk og hjortedyr. 

Forskergruppens mål er å utforske ulike temaer knyttet til denne type ressursforvaltning, både i en norsk og internasjonal sammenheng, ut fra arkeologisk kildemateriale og naturvitenskaplige metoder. Det vil arbeides for å realisere målene gjennom arkeologiske forvaltningsprosjekter og ved å utvikle og å gjennomføre forskningsprosjekter. I tillegg vil gruppen formidle resultatene for et bredt publikum.

Konferanse

31. august–3. september 2022: 28th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (EAA2022). Forskergruppen er ansvarlig for programposten "Animal and Plant Management in Prehistoric Hunter-Fisher-Gatherer Communities".

Videreutvikling av SINFISH

Forskergruppen er en videreutvikling av forskningsnettverket for arkeologiske studier av innlandsfiske (SINFISH). SINFISH forsker på ferskvannsfisket, som tradisjonelt har spilt en avgjørende rolle for innlandsbefolkningen i store deler av Skandinavia fra steinalder til middelalder. Les mer forskningsnettverket for arkeologiske studier av innlandsfiske (SINFISH).

Publikasjoner

Mjærum, Axel, Kjetil Loftsgarden, Kjetil and Steinar Solheim (2022). Human-vegetation dynamics in Holocene south-eastern Norway based on radiocarbon dated charcoal from archaeological excavations. The Holocene. doi: 10.1177/09596836221088242

Publisert 13. mai 2022 14:05 - Sist endra 13. mai 2022 14:28