Axel Johan Mjærum

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Axel Johan Mjærum
English version of this page
Telefon +47 22859461
Mobiltelefon +47 91775841
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgt. 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Forhistorisk arkeologi med hovedvekt på jakt, fangst og annenutmarksbruk. I tillegg har jeg blant annet arbeidet med feltmetodisk utvikling og forhistorisk landbruk på Sør- og Østlandet.

Bakgrunn 

  • Hovedfag fra 2004 fra Universitet i Oslo med yngre steinalder som tema.
  • I tidsrommet 2004–2009 registerings- og utgravningsvirksomhet på Sør- og Østlandet.
  • 2009–2012 knyttet til E18-prosjektet Gulli-Langåker i Vestfold.
  • 2012–2016 forsker ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.
  • 2016–2017 utgravingsleder ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.
  • 2017– førsteamanuensis ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.
Emneord: Arkeologi
Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 30. mars 2020 13:04

Prosjekt

  • Sektoravgiftsprosjekt, Mesnavassdraget, Innlandet
  • Utgravningsprosjekt, rv. 3/25, Løten og Elverum k., Innlandet
  • Utgravningsprosjektet, Tilførselsvei E39, Mandal, Lindesnes k., Agder