Axel Johan Mjærum

Associate Professor - Department of Archaeology
Image of Axel Johan Mjærum
Norwegian version of this page
Phone +47 22859461
Mobile phone +47 91775841
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Axel Mjærum (born 1978) is an associate professor and a field archaeologist at the Museum of Cultural History, University of Oslo. He has been involved in several major excavation projects between 2003 and 2019, concerning sites from the Stone Age to the Middle Ages. Mjærum has published about 20 peer-reviewed articles concerning economy, technology, and chronology, covering many parts of prehistory. Much of his later research has a focus on the hunting, fishing, and farming traditions of eastern Norway. Mjærum has also edited books several books and in 2014–2015 he was Editor-in-Chief of the archaeological journal Viking.

Publications

 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine & Lie, Ragnar Orten (2022). Sagn og fremgravd «virkelighet» om Vonde-Sveinung og den ihjelslagne dvergen Fegge. Viking. ISSN 0332-608X. LXXXVI, p. 93–112. doi: 10.5617/viking.9859. Full text in Research Archive
 • Mjærum, Axel (2022). A Matter of Scale: Responses to Landscape Changes in the Oslo Fjord, Norway, in the Mesolithic. Open Archaeology. ISSN 2300-6560. 8(1), p. 62–84. doi: 10.1515/opar-2022-0225. Full text in Research Archive
 • Mjærum, Axel; Loftsgarden, Kjetil & Solheim, Steinar (2022). Human-vegetation dynamics in Holocene south-eastern Norway based on radiocarbon dated charcoal from archaeological excavations. The Holocene. ISSN 0959-6836. 32(7), p. 690–702. doi: 10.1177/09596836221088242. Full text in Research Archive
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). No other way. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 345–347. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Mjærum, Axel (2020). FARMING AT THE EDGE – AGRICULTURAL DEVELOPMENTS UNTIL C. AD 570 IN HEDMARKEN AND ØSTERDALEN IN EASTERN NORWAY. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 137–155. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Linderholm, Johan & Mikkelsen, Peter hambro (2020). SKILLINGSTAD – AN IRON AGE BURIAL SITE IN LØTEN, EASTERN NORWAY. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 77–100. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). A PAST BORDERLAND – LANDSCAPES, COMMUNICATION ROUTES AND THE ARCHAEOLOGICAL RECORDS OF LØTEN AND ELVERUM IN EASTERN NORWAY. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 19–75. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). The longest lines. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 15–17. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Full text in Research Archive
 • Mjærum, Axel (2020). The emergence of mixed farming in eastern Norway. Agricultural History Review. ISSN 0002-1490. 68(1), p. 1–21.
 • Mjærum, Axel & Mansrud, Anja (2020). Resource management in Late Mesolithic Eastern Norway : Fishing in the coastal, interior and mountain areas and its socio-economic implications. In Schülke, Almut (Eds.), Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISSN 9781138303607. p. 264–299. Full text in Research Archive
 • Mjærum, Axel (2019). Hinterland Discoveries. Middle Mesolithic Woodland Utilization and the Case of the Eidsberg Site, Eastern Norway. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. 26, p. 159–188.
 • Mjærum, Axel (2017). Hunting Elk at the Foot of the Mountains: Remains from 8000 Years of Foraging at the Edge of the Hardangervidda Plateau in Southern Norway. In Persson, Per; Riede, Felix; Skar, Birgitte; Breivik, Heidi Mjelva & Jonsson, Leif (Ed.), The Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, Volume 1. Equinox Publishing. ISSN 9781781796030. p. 167–196.
 • Mjærum, Axel & Friis, Ellen Kathrine (2016). Epilog. Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene ved våre fjellvann. In Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Ed.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781.
 • Hufthammer, Anne Karin & Mjærum, Axel (2016). Fjellfunn og fiskebein – Om fiske og bruken av fjellet i fortiden. In Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Ed.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781.
 • Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Prolog. Tesse – et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema. In Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Ed.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781.
 • Mjærum, Axel (2016). THE EARLIEST FISHING IN THE SOUTHERN NORWEGIAN MOUNTAINS. In Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Ed.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781.
 • Mjærum, Axel (2013). Ovnene i Breiveskaret – trekk ved jernproduksjonen i vikingtiden og middelalderen i et skar ved Hovden i Setesdalen. In Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning & Haraldsen, Tom H. Borse (Ed.), Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling. Portal forlag. ISSN 9788292712979. p. 134–144.
 • Mjærum, Axel (2012). The bifacial arrowheads in Southeast Norway. A chronological study. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. 83, p. 105–143.
 • Mjærum, Axel (2012). Åkre og beitemarker i Fevanggrenda − nytt om jernalderlandbruket i Vestfold. Viking. ISSN 0332-608X. 75, p. 109–130.
 • Mjærum, Axel (2012). Nye åkre og gamle funn : metodiske betraktninger om undersøkelser av sørøstnorske steinalderboplasser i dyrket mark. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 14, p. 15–30.
 • Mjærum, Axel (2012). Dyrkningsspor og fegate fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 51). In Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (Ed.), Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1402-0. p. 187–256.
 • Mjærum, Axel (2012). Gravhaug, inhumasjonsgrav, bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 50). In Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (Ed.), Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1402-0. p. 143–185.
 • Mjærum, Axel (2012). Boplasspor fra mellommesolitikum og bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Unnerstvedt og Ragnhildrød (lok. 35). In Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (Ed.), Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1402-0. p. 19–79.
 • Mjærum, Axel (2012). Kultur- og naturmiljø Undelstvedt-Fevang. In Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (Ed.), Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1402-0. p. 11–12.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Forord. In Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (Ed.), Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1390-0.
 • Mjærum, Axel Johan (2009). Boplass og veideristninger ved Sjømannskolen i Oslo. In Bergstøl, Jostein (Eds.), Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004. Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen. ISSN 1504-3266. p. 179–187.
 • Mjærum, Axel Johan (2008). Vår mangfoldige forhistorie. In Petersson, Bodil & Skoglund, Peter (Ed.), Arkeologi och identitet. Institutionen för arkeologi och antikens historia. ISSN 91-89578-20-1. p. 11–22.
 • Reitan, Gaute; Mjærum, Axel Johan; Amundsen, Øystein Magnus & Knutsen, Stig (2006). Nøkleby i Ski, Akershus - en tidligneolittisk jordbruksboplass? Primitive tider. ISSN 1501-0430. p. 85–96.

View all works in Cristin

 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Melheim, Anne Lene; Mjærum, Axel; Persson, Per Åke & Schülke, Almut [Show all 7 contributors for this article] (2021). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202737030. 260 p. Full text in Research Archive
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202632229. 354 p.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISBN 9788283140781. 304 p.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1402-0. 336 p.
 • Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (2012). Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1390-0. 320 p.

View all works in Cristin

 • Mjærum, Axel (2022). Sagn og fremgravd "virkelighet" om Vonde-Sveinung og den ihjelslagne dvergen Fegge.
 • Mansrud, Anja; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2022). Catch and release? Cultivating trout in Mesolithic South-Eastern Norway .
 • Sand-Eriksen, Anette & Mjærum, Axel (2022). Late Neolithic and Early Bronze Age agricultural developments in the Oslo Fjord area, Norway.
 • Mjærum, Axel Johan (2022). Developments in the Concept of Resource Management in the Archaeology of Southern Norway.
 • Mjærum, Axel Johan; Boethius, Adam; Groß, Daniel; Živaljević, Ivana & Mansrud, Anja (2022). Session #109: Animal and Plant Management in Prehistoric Hunter-Fisher-Gatherer Communities .
 • Schülke, Almut & Mjærum, Axel (2022). Steinaldervandring på Ekeberg.
 • Mjærum, Axel (2022). Nytt om langhus og bønder i Løveskogen og Huseby hage.
 • Mjærum, Axel & Schülke, Almut (2021). Kulturvandring gjennom Oslos steinalderlandskap.
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2021). Løten – møtet mellom frodige Hedmarken og skogens rike. Fortidsfunn i forbindelse med utbyggingen av riksvei 3/25. Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten.. ISSN 0333-0893. 47, p. 7–20.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel Johan; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak & Damlien, Hege (2021). Forskergruppe PrehCOAST - Status og veien videre.
 • Mjærum, Axel (2021). Jakten på den første messendøl – må tusenvis av år tilbake i tid. [Newspaper]. Ringsaker blad.
 • Mjærum, Axel (2021). Oversvømmet by har dukket opp igjen. [Radio]. NRK P2, Studio 2.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Roalkvam, Isak (2020). Forskergruppe PrehCOAST: Formål, planer, resultater .
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak; Mjærum, Axel & Berg-Hansen, Inger Marie (2020). New Perspectives on Old Shores: Current approaches on the Stone Age in Eastern Norway.
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel; Roalkvam, Isak; Solheim, Steinar & Schülke, Almut (2020). Coast-concepts in Norwegian Stone Age Archaeology.
 • Schülke, Almut & Mjærum, Axel (2020). Kulturvandring gjennom Oslos steinalderlandskap.
 • Mjærum, Axel (2020). Heggtveit – smie, myte og middelalder. [Internet]. Norark.
 • Mjærum, Axel (2020). Dvergsmeddrap i Telemark. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Forord. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 5–5. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97.
 • Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Forvaltningsprosjektet rv. 3/25. In Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Ed.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. p. 351–354. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97.
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine & Skogstrand, Lisbeth (2020). Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene i regulerte vann. In Skogstrand, Lisbeth (Eds.), Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Riksantikvaren. ISSN 978-82-7574052-4. p. 197–205.
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine; Martens, Vibeke Vandrup & Skogstrand, Lisbeth (2020). Erosjon i vannkraftmagasinene - et frislipp av naturkreftene. In Skogstrand, Lisbeth (Eds.), Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Riksantikvaren. ISSN 978-82-7574052-4. p. 194–195.
 • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja & Wammer, Elling Utvik (2019). The fish farmers of the Stone Age. The introduction of brown trout (Salmo trutta) into south Norwegian mountain lakes.
 • Mjærum, Axel & Havstein, John Asbjørn (2019). Bronsealderhusene på Opstad. [Internet]. Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette & Mjærum, Axel (2019). En dolk, en åker og mange stolper – spor av brosealdergården i Tjølling. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Johannessen, Jørgen (2019). En tusen år gammel fiskefelle fra skogsvannet Grunna i Buskerud. [Internet]. norark.no.
 • Mjærum, Axel Johan & Solheim, Steinar (2019). Feltkurs som læringsform. 50 år med arkeologisk feltutdanning ved Universitetet i Oslo. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 21, p. 121–141.
 • Mjærum, Axel (2019). "Fra steinøks til goretex" i Ekkos programmserie Refleks. [Radio]. NRK, P2.
 • Mjærum, Axel & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2019). Levende og døde ved Stokkeland bru. [Internet]. Norark.no.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik & Boessenkool, Sanne (2019). Reconstructing the introduction of Salmo trutta to mountain lake ecosystems by sedimentary aDNA metabarcoding.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Mjærum, Axel & McGraw, Jessica Leigh (2019). Jernproduksjon i Øyer i vikingtid og middelalder.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Solheim, Steinar (2019). The Coast and Coastal Societies - Concepts and Terminology. Southeastern Norway.
 • Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. In Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Ed.), The Stone Age Coastal Settlement in Aust-Agder, Southeast Norway. Archaeological Excavations along the New E18 Tvedestrand-Arendal.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. p. 31–32.
 • Mjærum, Axel (2018). Forhistorien er ikke skrevet, den er hugget. [Internet]. Forskning.no, gjenstandsbloggen.
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Mjærum, Axel (2018). Fra brønn til metalverksted. Resultater fra utgravning på handelsplassen Kaupang i 2015 .
 • Mjærum, Axel (2018). A matter of perspective. Responses to landscape changes in the Oslo Fjord area during the Mesolithic .
 • Mjærum, Axel (2018). Nytt fra Norges tak – om bygningsrester og jernproduksjon på Hovden. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2018). Vikingasägen prövas med modern DNA-teknik. [Radio]. Sveriges radio, Vetandets värd.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. In Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Apel, Jan (Ed.), The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing. ISSN 978-178-17951-6-3. p. 201–229.
 • Mjærum, Axel (2017). Skogen innenfor. Bak kyststripen for 9000 år siden. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2017). Fiskets betydning i forhistorien – Grunnlag og sannsynlighet for fiskevær i steinalderen.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio]. NRK, P2.
 • Mjærum, Axel (2017). Havsjødalen i Frogn. Et møtepunkt i steinalderen.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017). Sprellende kulturhistorie. [Journal]. Harvest.as.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017). Fjellørreten er innvandrer. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Mjærum, Axel (2016). Stone Age fishing in Southeastern Norway.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Fjellfiske i dag og i fortiden. In Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Ed.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781. p. 11–13.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Forord. In Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Ed.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781. p. 9–9.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne. ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internet]. http://norark.no.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske - Nytt om fiske i den sørnorske fjellheimen fra steinalder til middelalder.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Mjærum, Axel (2015). Hunting moose at the foot of the mountains – 8500 years of hunting at Pålsbufjorden in southern Norway.
 • Mjærum, Axel (2015). Mountain fishing in the past -Archaeological investigations at lake Tesse in Southern Norway.
 • Mjærum, Axel (2015). De første fiskerne – fjell, fiske og samfunn i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2015). Museeum. Fortidens fiske. [Radio]. NRK, P2.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fiske i innsjøen Tesse.
 • Mjærum, Axel & Sundström, Lars (2015). En rapport fra pågående steinalderutgravninger på Sørlandet –resultater og jobbmuligheter.
 • Mjærum, Axel (2015). Et nytt blikk på nøstvetfasen i det indre av Oslofjorden. [Internet]. norark.no.
 • Mjærum, Axel & Larsen, Jan Henning (2014). Jernvinna i Setesdal – selvforsyning og storindustri, Spor i setesdalsjord. Bokbyen forlag. ISSN 9788283160116. p. 101–119.
 • Mjærum, Axel (2014). Skjeviga – et sommerparadis også i forhistorien? [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2014). Tesse – et fiskeeventyr. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Viktige steinalderfunn i Oslomarka. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Pionerene i Sørmarka. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Halveis i undersøkelsene på Pjonkerød. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Tesse – svømmende rikdom. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Blant hval- og seljegere i Horten. [Internet]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderens dunkle sider. [Internet]. norark.no.
 • Mjærum, Axel & Bjørkli, Birgitte (2013). Storviltjegere i Vinstravassdraget. Tesse –svømmende rikdom.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderfunn i Sørmarka. [Radio]. NRK, Østlandssendingen.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderen ved Pålsbufjorden.
 • Mjærum, Axel (2011). Blestringen i Breiveskaret –To jernvinneanlegg fra vikingtid og middelalder ved Hovden i Setesdalen. Årsskrift Agder historielag. ISSN 0801-4388. 87, p. 19–45.
 • Mjærum, Axel (2011). En trinnøks med merker av historien – Noen detaljer om et funn fra Stokke i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. 114, p. 5–11.
 • Mjærum, Axel Johan (2010). Jernalderspor i skjærgården. Langhus, åker og båtgrav ved Søylekilen i Søgne, Vest-Agder. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 55–63.
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Mjærum, Axel Johan; Reitan, Gaute & Amundsen, Øystein Magnus (2008). Boplassen Nøkleby og yngre steinalder i Follo. Jakt og jordbruk i en brytningstid. Follominne. ISSN 0333-337X. p. 31–49.
 • Mjærum, Axel Johan (2007). Jord og jern – Jernvinna på Beitostølen i middelalderen. Årbok for Valdres. ISSN 0800-0999. p. 176–188.
 • Mjærum, Axel Johan (2005). Da man svingte øksen forkjært. Restene av slipte flintøkser på neolittiske boplasser i Øst-Norge. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. p. 4–11.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:09 PM