Axel Johan Mjærum

Associate Professor - Department of Archaeology
Image of Axel Johan Mjærum
Norwegian version of this page
Phone +47 22859461
Mobile phone +47 91775841
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Axel Mjærum (born 1978) is an associate professor and a field archaeologist at the Museum of Cultural History, University of Oslo. He has been involved in several major excavation projects between 2003 and 2019, concerning sites from the Stone Age to the Middle Ages. Mjærum has published about 20 peer-reviewed articles concerning economy, technology, and chronology, covering many parts of prehistory. Much of his later research has a focus on the hunting, fishing, and farming traditions of eastern Norway. Mjærum has also edited books several books and in 2014–2015 he was Editor-in-Chief of the archaeological journal Viking.

Publications

 • Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Linderholm, Johan & Mikkelsen, Peter hambro (2020). Et jernaldergravfelt på Skillingstad i Løten, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  3.  s 77 - 100 Full text in Research Archive. Show summary
 • Mjærum, Axel (2020). Jordbruk i grenseland –Utviklingen av jordbruket på Hedmarken og i Østerdalen frem til ca. 570 e.Kr., I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  6.  s 137 - 155 Full text in Research Archive. Show summary
 • Mjærum, Axel (2020). The emergence of mixed farming in eastern Norway. Agricultural History Review.  ISSN 0002-1490.  68(1), s 1- 21 Show summary
 • Mjærum, Axel & Mansrud, Anja (2020). Resource management in Late Mesolithic Eastern Norway : Fishing in the coastal, interior and mountain areas and its socio-economic implications, In Almut Schülke (ed.),  Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea.  Routledge.  ISBN 9781138303607.  Kapittel 11.  s 264 - 299 Full text in Research Archive. Show summary
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). De lengste linjene, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  1.  s 15 - 17 Full text in Research Archive. Show summary
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Ingen vei utenom, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  21.  s 345 - 347 Full text in Research Archive. Show summary
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). Et fortidens grenseland – landskap, ferdsel og kulturminner i Løten og Elverum gjennom 10 000 år, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  2.  s 19 - 75 Full text in Research Archive. Show summary
 • Mjærum, Axel (2019). Hinterland Discoveries. Middle Mesolithic Woodland Utilization and the Case of the Eidsberg Site, Eastern Norway. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  26, s 159- 188 Show summary
 • Mjærum, Axel (2018). Hinterland discoveries middle mesolithic woodland utilization and the case of the Eidsberg site, Eastern Norway. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  26, s 159- 188
 • Mjærum, Axel (2017). Hunting Elk at the Foot of the Mountains: Remains from 8000 Years of Foraging at the Edge of the Hardangervidda Plateau in Southern Norway, In Per Persson; Felix Riede; Birgitte Skar; Heidi Mjelva Breivik & Leif Jonsson (ed.),  The Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, Volume 1.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781796030.  Chapter 7.  s 167 - 196 Show summary
 • Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Prolog. Tesse – et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Hufthammer, Anne Karin & Mjærum, Axel (2016). Fjellfunn og fiskebein – Om fiske og bruken av fjellet i fortiden., I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Mjærum, Axel (2016). De første fiskerne i fjellet, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel. Show summary
 • Mjærum, Axel & Friis, Ellen Kathrine (2016). Epilog. Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene ved våre fjellvann, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Mjærum, Axel (2013). Ovnene i Breiveskaret – trekk ved jernproduksjonen i vikingtiden og middelalderen i et skar ved Hovden i Setesdalen, I: Bernt Rundberget; Jan Henning Larsen & Tom H. Borse Haraldsen (red.),  Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling.  Portal forlag.  ISBN 9788292712979.  Kapittel.  s 134 - 144
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Forord, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  forord.
 • Mjærum, Axel (2012). Boplasspor fra mellommesolitikum og bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Unnerstvedt og Ragnhildrød (lok. 35), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 19 - 79
 • Mjærum, Axel (2012). Dyrkningsspor og fegate fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 51), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 187 - 256
 • Mjærum, Axel (2012). Gravhaug, inhumasjonsgrav, bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 50), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 143 - 185
 • Mjærum, Axel (2012). Kultur- og naturmiljø Undelstvedt-Fevang, I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 11 - 12
 • Mjærum, Axel (2012). Nye åkre og gamle funn : metodiske betraktninger om undersøkelser av sørøstnorske steinalderboplasser i dyrket mark. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  14, s 15- 30
 • Mjærum, Axel (2012). The bifacial arrowheads in Southeast Norway. A chronological study. Acta Archaeologica.  ISSN 0065-101X.  83, s 105- 143
 • Mjærum, Axel (2012). Åkre og beitemarker i Fevanggrenda − nytt om jernalderlandbruket i Vestfold. Viking.  ISSN 0332-608X.  75, s 109- 130
 • Mjærum, Axel Johan (2009). Boplass og veideristninger ved Sjømannskolen i Oslo, I: Jostein Bergstøl (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004.  Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen.  Artikkel.  s 179 - 187
 • Mjærum, Axel Johan (2008). Vår mangfoldige forhistorie, I: Bodil Petersson & Peter Skoglund (red.),  Arkeologi och identitet.  Institutionen för arkeologi och antikens historia.  ISBN 91-89578-20-1.  Del I Arkeologi och identitet i nutid.  s 11 - 22
 • Reitan, Gaute; Mjærum, Axel Johan; Amundsen, Øystein Magnus & Knutsen, Stig (2006). Nøkleby i Ski, Akershus - en tidligneolittisk jordbruksboplass?. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (9), s 85- 96 Show summary

View all works in Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (red.) (2020). Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  354 s. Show summary
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (red.) (2016). Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  304 s.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (red.) (2012). Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  336 s.
 • Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (red.) (2012). Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  320 s.

View all works in Cristin

 • Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel; Roalkvam, Isak; Solheim, Steinar & Schülke, Almut (2020). Coast-concepts in Norwegian Stone Age Archaeology. Show summary
 • Mjærum, Axel (2020). Accommodate or relocate. Adaption strategies to shore level displacement in eastern Norway during the Mesolithic. Show summary
 • Mjærum, Axel (2020, 08. september). Dvergsmeddrap i Telemark. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2020, 16. september). Heggtveit – smie, myte og middelalder. [Internett].  Norark.
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine; Martens, Vibeke Vandrup & Skogstrand, Lisbeth (2020). Erosjon i vannkraftmagasinene - et frislipp av naturkreftene, I: Lisbeth Skogstrand (red.),  Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge.  Riksantikvaren.  ISBN 978-82-7574052-4.  6.1.  s 194 - 195
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine & Skogstrand, Lisbeth (2020). Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene i regulerte vann, I: Lisbeth Skogstrand (red.),  Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge.  Riksantikvaren.  ISBN 978-82-7574052-4.  6.3.  s 197 - 205
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Forord, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  Forord.  s 5 - 5
 • Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Forvaltningsprosjektet rv. 3/25, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  22.  s 351 - 354
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Roalkvam, Isak (2020). Forskergruppe PrehCOAST: Formål, planer, resultater.
 • Schülke, Almut & Mjærum, Axel (2020). Kulturvandring gjennom Oslos steinalderlandskap. Show summary
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak; Mjærum, Axel & Berg-Hansen, Inger Marie (2020). New Perspectives on Old Shores: Current approaches on the Stone Age in Eastern Norway. Show summary
 • Mjærum, Axel (2019, 10. oktober). "Fra steinøks til goretex" i Ekkos programmserie Releks. [Radio].  NRK, P2. Show summary
 • Mjærum, Axel Johan & Solheim, Steinar (2019). Feltkurs som læringsform. 50 år med arkeologisk feltutdanning ved Universitetet i Oslo. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  21, s 121- 141 Show summary
 • Mjærum, Axel & Havstein, John Asbjørn (2019, 04. november). Bronsealderhusene på Opstad. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Johannessen, Jørgen (2019, 22. oktober). En tusen år gammel fiskefelle fra skogsvannet Grunna i Buskerud. [Internett].  norark.no.
 • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja & Wammer, Elling Utvik (2019). The fish farmers of the Stone Age. The introduction of brown trout (Salmo trutta) into south Norwegian mountain lakes. Show summary
 • Mjærum, Axel & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2019, 25. april). Levende og døde ved Stokkeland bru. [Internett].  Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette & Mjærum, Axel (2019, 26. oktober). En dolk, en åker og mange stolper – spor av brosealdergården i Tjølling. [Internett].  Norark.no.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Solheim, Steinar (2019). The Coast and Coastal Societies - Concepts and Terminology. Southeastern Norway.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik & Boessenkool, Sanne (2019). Reconstructing the introduction of Salmo trutta to mountain lake ecosystems by sedimentary aDNA metabarcoding.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Mjærum, Axel & McGraw, Jessica Leigh (2019). Jernproduksjon i Øyer i vikingtid og middelalder. Show summary
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Mjærum, Axel (2018). A matter of perspective. Responses to landscape changes in the Oslo Fjord area during the Mesolithic. Show summary
 • Mjærum, Axel (2018, 10. oktober). Forhistorien er ikke skrevet, den er hugget. [Internett].  Forskning.no, gjenstandsbloggen.
 • Mjærum, Axel (2018). Fra brønn til metalverksted. Resultater fra utgravning på handelsplassen Kaupang i 2015.
 • Mjærum, Axel (2018, 18. juli). Nytt fra Norges tak – om bygningsrester og jernproduksjon på Hovden. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2018, 22. juni). Vikingasägen prövas med modern DNA-teknik. [Radio].  Sveriges radio, Vetandets värd. Show summary
 • Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.4.  s 31 - 32
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Show summary
 • Mjærum, Axel (2017). Fiskets betydning i forhistorien – Grunnlag og sannsynlighet for fiskevær i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2017). Havsjødalen i Frogn. Et møtepunkt i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2017, 21. april). Skogen innenfor. Bak kyststripen for 9000 år siden. [Internett].  Norark.no. Show summary
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017, 24. juni). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio].  NRK, P2. Show summary
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017, 17. januar). Fjellørreten er innvandrer.  Aftenposten.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017, 23. januar). Sprellende kulturhistorie. [Tidsskrift].  Harvest.as.
 • Mjærum, Axel (2016). Stone Age fishing in Southeastern Norway.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Fjellfiske i dag og i fortiden, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Innledning.  s 11 - 13
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Forord, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Forord.  s 9 - 9
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne.  ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel (2015). De første fiskerne – fjell, fiske og samfunn i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2015, 03. juli). Dette er en 7500 år gammel hytte. Utgravning av steinalderboplass i havsjødalen i Frogn.. [Internett].  NRK.no.
 • Mjærum, Axel (2015, 24. april). Et nytt blikk på nøstvetfasen i det indre av Oslofjorden. [Internett].  norark.no.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fiske i innsjøen Tesse.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske - Nytt om fiske i den sørnorske fjellheimen fra steinalder til middelalder.
 • Mjærum, Axel (2015). Hunting moose at the foot of the mountains – 8500 years of hunting at Pålsbufjorden in southern Norway. Show summary
 • Mjærum, Axel (2015). Mountain fishing in the past -Archaeological investigations at lake Tesse in Southern Norway. Show summary
 • Mjærum, Axel (2015, 13. juni). Museeum. Fortidens fiske. [Radio].  NRK, P2. Show summary
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015, 11. desember). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internett].  http://norark.no.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Mjærum, Axel & Sundström, Lars (2015). En rapport fra pågående steinalderutgravninger på Sørlandet –resultater og jobbmuligheter.
 • Mjærum, Axel (2014, 31. juli). Skjeviga – et sommerparadis også i forhistorien?. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2014, 02. juni). Tesse – et fiskeeventyr. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Larsen, Jan Henning (2014). Jernvinna i Setesdal – selvforsyning og storindustri, I:  Spor i setesdalsjord.  Bokbyen forlag.  ISBN 9788283160116.  Kapittel.  s 101 - 119
 • Mjærum, Axel (2013, 06. juni). Blant hval- og seljegere i Horten. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 01. juli). Halveis i undersøkelsene på Pjonkerød. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 28. november). Pionerene i Sørmarka. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderen ved Pålsbufjorden.
 • Mjærum, Axel (2013, 16. mai). Steinalderens dunkle sider. [Internett].  norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 28. november). Steinalderfunn i Sørmarka. [Radio].  NRK, Østlandssendingen.
 • Mjærum, Axel (2013, 20. juni). Tesse – svømmende rikdom. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 29. november). Viktige steinalderfunn i Oslomarka. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Bjørkli, Birgitte (2013). Storviltjegere i Vinstravassdraget. Tesse –svømmende rikdom.
 • Mjærum, Axel (2011). Blestringen i Breiveskaret –To jernvinneanlegg fra vikingtid og middelalder ved Hovden i Setesdalen. Årsskrift Agder historielag.  ISSN 0801-4388.  87, s 19- 45
 • Mjærum, Axel (2011). En trinnøks med merker av historien – Noen detaljer om et funn fra Stokke i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  114, s 5- 11
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Mjærum, Axel Johan (2010). Jernalderspor i skjærgården. Langhus, åker og båtgrav ved Søylekilen i Søgne, Vest-Agder. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (111), s 55- 63
 • Mjærum, Axel Johan; Reitan, Gaute & Amundsen, Øystein Magnus (2008). Boplassen Nøkleby og yngre steinalder i Follo. Jakt og jordbruk i en brytningstid. Follominne.  ISSN 0333-337X.  (46), s 31- 49
 • Mjærum, Axel Johan (2007). Jord og jern – Jernvinna på Beitostølen i middelalderen. Årbok for Valdres.  ISSN 0800-0999.  s 176- 188
 • Mjærum, Axel Johan (2005). Da man svingte øksen forkjært. Restene av slipte flintøkser på neolittiske boplasser i Øst-Norge. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (95), s 4- 11

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Feb. 3, 2021 1:09 PM