Axel Johan Mjærum

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Axel Johan Mjærum
English version of this page
Telefon +47 22859461
Mobiltelefon +47 91775841
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgt. 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Forhistorisk arkeologi med hovedvekt på jakt, fangst og annenutmarksbruk. I tillegg har jeg blant annet arbeidet med feltmetodisk utvikling og forhistorisk landbruk på Sør- og Østlandet.

Bakgrunn 

 • Hovedfag fra 2004 fra Universitet i Oslo med yngre steinalder som tema.
 • I tidsrommet 2004–2009 registerings- og utgravningsvirksomhet på Sør- og Østlandet.
 • 2009–2012 knyttet til E18-prosjektet Gulli-Langåker i Vestfold.
 • 2012–2016 forsker ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.
 • 2016–2017 utgravingsleder ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.

Undervisning

Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine & Lie, Ragnar Orten (2022). Sagn og fremgravd «virkelighet» om Vonde-Sveinung og den ihjelslagne dvergen Fegge. Viking. ISSN 0332-608X. LXXXVI, s. 93–112. doi: 10.5617/viking.9859. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel (2022). A Matter of Scale: Responses to Landscape Changes in the Oslo Fjord, Norway, in the Mesolithic. Open Archaeology. ISSN 2300-6560. 8(1), s. 62–84. doi: 10.1515/opar-2022-0225. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel; Loftsgarden, Kjetil & Solheim, Steinar (2022). Human-vegetation dynamics in Holocene south-eastern Norway based on radiocarbon dated charcoal from archaeological excavations. The Holocene. ISSN 0959-6836. 32(7), s. 690–702. doi: 10.1177/09596836221088242. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Ingen vei utenom. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 345–347. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel (2020). Jordbruk i grenseland –Utviklingen av jordbruket på Hedmarken og i Østerdalen frem til ca. 570 e.Kr. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 137–155. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Linderholm, Johan & Mikkelsen, Peter hambro (2020). SKILLINGSTAD – AN IRON AGE BURIAL SITE IN LØTEN, EASTERN NORWAY. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 77–100. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). A PAST BORDERLAND – LANDSCAPES, COMMUNICATION ROUTES AND THE ARCHAEOLOGICAL RECORDS OF LØTEN AND ELVERUM IN EASTERN NORWAY. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 19–75. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). The longest lines. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 15–17. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel (2020). The emergence of mixed farming in eastern Norway. Agricultural History Review. ISSN 0002-1490. 68(1), s. 1–21.
 • Mjærum, Axel & Mansrud, Anja (2020). Resource management in Late Mesolithic Eastern Norway : Fishing in the coastal, interior and mountain areas and its socio-economic implications. I Schülke, Almut (Red.), Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISSN 9781138303607. s. 264–299. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mjærum, Axel (2019). Hinterland Discoveries. Middle Mesolithic Woodland Utilization and the Case of the Eidsberg Site, Eastern Norway. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. 26, s. 159–188.
 • Mjærum, Axel (2017). Hunting Elk at the Foot of the Mountains: Remains from 8000 Years of Foraging at the Edge of the Hardangervidda Plateau in Southern Norway. I Persson, Per; Riede, Felix; Skar, Birgitte; Breivik, Heidi Mjelva & Jonsson, Leif (Red.), The Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, Volume 1. Equinox Publishing. ISSN 9781781796030. s. 167–196.
 • Mjærum, Axel & Friis, Ellen Kathrine (2016). Epilog. Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene ved våre fjellvann. I Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Red.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781.
 • Hufthammer, Anne Karin & Mjærum, Axel (2016). Fjellfunn og fiskebein – Om fiske og bruken av fjellet i fortiden. I Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Red.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781.
 • Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Prolog. Tesse – et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema. I Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Red.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781.
 • Mjærum, Axel (2016). De første fiskerne i fjellet. I Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Red.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781.
 • Mjærum, Axel (2013). Ovnene i Breiveskaret – trekk ved jernproduksjonen i vikingtiden og middelalderen i et skar ved Hovden i Setesdalen. I Rundberget, Bernt; Larsen, Jan Henning & Haraldsen, Tom H. Borse (Red.), Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling. Portal forlag. ISSN 9788292712979. s. 134–144.
 • Mjærum, Axel (2012). The bifacial arrowheads in Southeast Norway. A chronological study. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. 83, s. 105–143.
 • Mjærum, Axel (2012). Åkre og beitemarker i Fevanggrenda − nytt om jernalderlandbruket i Vestfold. Viking. ISSN 0332-608X. 75, s. 109–130.
 • Mjærum, Axel (2012). Nye åkre og gamle funn : metodiske betraktninger om undersøkelser av sørøstnorske steinalderboplasser i dyrket mark. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 14, s. 15–30.
 • Mjærum, Axel (2012). Dyrkningsspor og fegate fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 51). I Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (Red.), Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1402-0. s. 187–256.
 • Mjærum, Axel (2012). Gravhaug, inhumasjonsgrav, bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 50). I Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (Red.), Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1402-0. s. 143–185.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Melheim, Anne Lene; Mjærum, Axel; Persson, Per Åke & Schülke, Almut [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202737030. 260 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202632229. 354 s.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISBN 9788283140781. 304 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mjærum, Axel (2022). Sagn og fremgravd "virkelighet" om Vonde-Sveinung og den ihjelslagne dvergen Fegge.
 • Mansrud, Anja; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2022). Catch and release? Cultivating trout in Mesolithic South-Eastern Norway .
 • Sand-Eriksen, Anette & Mjærum, Axel (2022). Late Neolithic and Early Bronze Age agricultural developments in the Oslo Fjord area, Norway.
 • Mjærum, Axel Johan (2022). Developments in the Concept of Resource Management in the Archaeology of Southern Norway.
 • Mjærum, Axel Johan; Boethius, Adam; Groß, Daniel; Živaljević, Ivana & Mansrud, Anja (2022). Session #109: Animal and Plant Management in Prehistoric Hunter-Fisher-Gatherer Communities .
 • Schülke, Almut & Mjærum, Axel (2022). Steinaldervandring på Ekeberg.
 • Mjærum, Axel (2022). Nytt om langhus og bønder i Løveskogen og Huseby hage.
 • Mjærum, Axel & Schülke, Almut (2021). Kulturvandring gjennom Oslos steinalderlandskap.
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2021). Løten – møtet mellom frodige Hedmarken og skogens rike. Fortidsfunn i forbindelse med utbyggingen av riksvei 3/25. Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten.. ISSN 0333-0893. 47, s. 7–20.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel Johan; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak & Damlien, Hege (2021). Forskergruppe PrehCOAST - Status og veien videre.
 • Mjærum, Axel (2021). Jakten på den første messendøl – må tusenvis av år tilbake i tid. [Avis]. Ringsaker blad.
 • Mjærum, Axel (2021). Oversvømmet by har dukket opp igjen. [Radio]. NRK P2, Studio 2.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Roalkvam, Isak (2020). Forskergruppe PrehCOAST: Formål, planer, resultater .
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak; Mjærum, Axel & Berg-Hansen, Inger Marie (2020). New Perspectives on Old Shores: Current approaches on the Stone Age in Eastern Norway.
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel; Roalkvam, Isak; Solheim, Steinar & Schülke, Almut (2020). Coast-concepts in Norwegian Stone Age Archaeology.
 • Schülke, Almut & Mjærum, Axel (2020). Kulturvandring gjennom Oslos steinalderlandskap.
 • Mjærum, Axel (2020). Heggtveit – smie, myte og middelalder. [Internett]. Norark.
 • Mjærum, Axel (2020). Dvergsmeddrap i Telemark. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Forord. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 5–5. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97.
 • Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Forvaltningsprosjektet rv. 3/25. I Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (Red.), Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632229. s. 351–354. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.97.
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine & Skogstrand, Lisbeth (2020). Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene i regulerte vann. I Skogstrand, Lisbeth (Red.), Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Riksantikvaren. ISSN 978-82-7574052-4. s. 197–205.
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine; Martens, Vibeke Vandrup & Skogstrand, Lisbeth (2020). Erosjon i vannkraftmagasinene - et frislipp av naturkreftene. I Skogstrand, Lisbeth (Red.), Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Riksantikvaren. ISSN 978-82-7574052-4. s. 194–195.
 • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja & Wammer, Elling Utvik (2019). The fish farmers of the Stone Age. The introduction of brown trout (Salmo trutta) into south Norwegian mountain lakes.
 • Mjærum, Axel & Havstein, John Asbjørn (2019). Bronsealderhusene på Opstad. [Internett]. Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette & Mjærum, Axel (2019). En dolk, en åker og mange stolper – spor av brosealdergården i Tjølling. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Johannessen, Jørgen (2019). En tusen år gammel fiskefelle fra skogsvannet Grunna i Buskerud. [Internett]. norark.no.
 • Mjærum, Axel Johan & Solheim, Steinar (2019). Feltkurs som læringsform. 50 år med arkeologisk feltutdanning ved Universitetet i Oslo. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 21, s. 121–141.
 • Mjærum, Axel (2019). "Fra steinøks til goretex" i Ekkos programmserie Refleks. [Radio]. NRK, P2.
 • Mjærum, Axel & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2019). Levende og døde ved Stokkeland bru. [Internett]. Norark.no.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik & Boessenkool, Sanne (2019). Reconstructing the introduction of Salmo trutta to mountain lake ecosystems by sedimentary aDNA metabarcoding.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Mjærum, Axel & McGraw, Jessica Leigh (2019). Jernproduksjon i Øyer i vikingtid og middelalder.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Solheim, Steinar (2019). The Coast and Coastal Societies - Concepts and Terminology. Southeastern Norway.
 • Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet. I Reitan, Gaute & Sundström, Lars (Red.), Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202566289. s. 31–32.
 • Mjærum, Axel (2018). Forhistorien er ikke skrevet, den er hugget. [Internett]. Forskning.no, gjenstandsbloggen.
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Mjærum, Axel (2018). Fra brønn til metalverksted. Resultater fra utgravning på handelsplassen Kaupang i 2015 .
 • Mjærum, Axel (2018). A matter of perspective. Responses to landscape changes in the Oslo Fjord area during the Mesolithic .
 • Mjærum, Axel (2018). Nytt fra Norges tak – om bygningsrester og jernproduksjon på Hovden. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2018). Vikingasägen prövas med modern DNA-teknik. [Radio]. Sveriges radio, Vetandets värd.
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC. I Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Apel, Jan (Red.), The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing. ISSN 978-178-17951-6-3. s. 201–229.
 • Mjærum, Axel (2017). Skogen innenfor. Bak kyststripen for 9000 år siden. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2017). Fiskets betydning i forhistorien – Grunnlag og sannsynlighet for fiskevær i steinalderen.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio]. NRK, P2.
 • Mjærum, Axel (2017). Havsjødalen i Frogn. Et møtepunkt i steinalderen.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017). Sprellende kulturhistorie. [Tidsskrift]. Harvest.as.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017). Fjellørreten er innvandrer. [Avis]. Aftenposten.
 • Mjærum, Axel (2016). Stone Age fishing in Southeastern Norway.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Fjellfiske i dag og i fortiden. I Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Red.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781. s. 11–13.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Forord. I Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (Red.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag. ISSN 9788283140781. s. 9–9.
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne. ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internett]. http://norark.no.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske - Nytt om fiske i den sørnorske fjellheimen fra steinalder til middelalder.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Mjærum, Axel (2015). Hunting moose at the foot of the mountains – 8500 years of hunting at Pålsbufjorden in southern Norway.
 • Mjærum, Axel (2015). Mountain fishing in the past -Archaeological investigations at lake Tesse in Southern Norway.
 • Mjærum, Axel (2015). De første fiskerne – fjell, fiske og samfunn i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2015). Museeum. Fortidens fiske. [Radio]. NRK, P2.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fiske i innsjøen Tesse.
 • Mjærum, Axel & Sundström, Lars (2015). En rapport fra pågående steinalderutgravninger på Sørlandet –resultater og jobbmuligheter.
 • Mjærum, Axel (2015). Et nytt blikk på nøstvetfasen i det indre av Oslofjorden. [Internett]. norark.no.
 • Mjærum, Axel & Larsen, Jan Henning (2014). Jernvinna i Setesdal – selvforsyning og storindustri, Spor i setesdalsjord. Bokbyen forlag. ISSN 9788283160116. s. 101–119.
 • Mjærum, Axel (2014). Skjeviga – et sommerparadis også i forhistorien? [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2014). Tesse – et fiskeeventyr. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Viktige steinalderfunn i Oslomarka. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Pionerene i Sørmarka. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Halveis i undersøkelsene på Pjonkerød. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Tesse – svømmende rikdom. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Blant hval- og seljegere i Horten. [Internett]. Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderens dunkle sider. [Internett]. norark.no.
 • Mjærum, Axel & Bjørkli, Birgitte (2013). Storviltjegere i Vinstravassdraget. Tesse –svømmende rikdom.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderfunn i Sørmarka. [Radio]. NRK, Østlandssendingen.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderen ved Pålsbufjorden.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 9. apr. 2022 08:54

Prosjekt