Axel Johan Mjærum

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Axel Johan Mjærum
English version of this page
Telefon +47 22859461
Mobiltelefon +47 91775841
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgt. 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Forhistorisk arkeologi med hovedvekt på jakt, fangst og annenutmarksbruk. I tillegg har jeg blant annet arbeidet med feltmetodisk utvikling og forhistorisk landbruk på Sør- og Østlandet.

Bakgrunn 

 • Hovedfag fra 2004 fra Universitet i Oslo med yngre steinalder som tema.
 • I tidsrommet 2004–2009 registerings- og utgravningsvirksomhet på Sør- og Østlandet.
 • 2009–2012 knyttet til E18-prosjektet Gulli-Langåker i Vestfold.
 • 2012–2016 forsker ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.
 • 2016–2017 utgravingsleder ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.
 • 2017– førsteamanuensis ved Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen; Linderholm, Johan & Mikkelsen, Peter hambro (2020). Et jernaldergravfelt på Skillingstad i Løten, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  3.  s 77 - 100 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2020). Jordbruk i grenseland –Utviklingen av jordbruket på Hedmarken og i Østerdalen frem til ca. 570 e.Kr., I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  6.  s 137 - 155 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2020). The emergence of mixed farming in eastern Norway. Agricultural History Review.  ISSN 0002-1490.  68(1), s 1- 21 Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Mansrud, Anja (2020). Resource management in Late Mesolithic Eastern Norway : Fishing in the coastal, interior and mountain areas and its socio-economic implications, In Almut Schülke (ed.),  Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea.  Routledge.  ISBN 9781138303607.  Kapittel 11.  s 264 - 299 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). De lengste linjene, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  1.  s 15 - 17 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Ingen vei utenom, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  21.  s 345 - 347 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (2020). Et fortidens grenseland – landskap, ferdsel og kulturminner i Løten og Elverum gjennom 10 000 år, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  2.  s 19 - 75 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2019). Hinterland Discoveries. Middle Mesolithic Woodland Utilization and the Case of the Eidsberg Site, Eastern Norway. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  26, s 159- 188 Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2018). Hinterland discoveries middle mesolithic woodland utilization and the case of the Eidsberg site, Eastern Norway. Current Swedish Archaeology.  ISSN 1102-7355.  26, s 159- 188
 • Mjærum, Axel (2017). Hunting Elk at the Foot of the Mountains: Remains from 8000 Years of Foraging at the Edge of the Hardangervidda Plateau in Southern Norway, In Per Persson; Felix Riede; Birgitte Skar; Heidi Mjelva Breivik & Leif Jonsson (ed.),  The Ecology of Early Settlement in Northern Europe. Conditions for Subsistence and Survival. The Early Settlement of Northern Europe, Volume 1.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781796030.  Chapter 7.  s 167 - 196 Vis sammendrag
 • Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Prolog. Tesse – et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Hufthammer, Anne Karin & Mjærum, Axel (2016). Fjellfunn og fiskebein – Om fiske og bruken av fjellet i fortiden., I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Mjærum, Axel (2016). De første fiskerne i fjellet, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Friis, Ellen Kathrine (2016). Epilog. Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene ved våre fjellvann, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Kapittel.
 • Mjærum, Axel (2013). Ovnene i Breiveskaret – trekk ved jernproduksjonen i vikingtiden og middelalderen i et skar ved Hovden i Setesdalen, I: Bernt Rundberget; Jan Henning Larsen & Tom H. Borse Haraldsen (red.),  Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling.  Portal forlag.  ISBN 9788292712979.  Kapittel.  s 134 - 144
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (2012). Forord, I: Axel Mjærum & Lars Erik Gjerpe (red.),  Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  forord.
 • Mjærum, Axel (2012). Boplasspor fra mellommesolitikum og bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Unnerstvedt og Ragnhildrød (lok. 35), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 19 - 79
 • Mjærum, Axel (2012). Dyrkningsspor og fegate fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 51), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 187 - 256
 • Mjærum, Axel (2012). Gravhaug, inhumasjonsgrav, bosetnings- og dyrkningsspor fra eldre jernalder på Hørdalen (lok. 50), I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 143 - 185
 • Mjærum, Axel (2012). Kultur- og naturmiljø Undelstvedt-Fevang, I: Lars Erik Gjerpe & Axel Mjærum (red.),  Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  Kapittel.  s 11 - 12
 • Mjærum, Axel (2012). Nye åkre og gamle funn : metodiske betraktninger om undersøkelser av sørøstnorske steinalderboplasser i dyrket mark. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  14, s 15- 30
 • Mjærum, Axel (2012). The bifacial arrowheads in Southeast Norway. A chronological study. Acta Archaeologica.  ISSN 0065-101X.  83, s 105- 143
 • Mjærum, Axel (2012). Åkre og beitemarker i Fevanggrenda − nytt om jernalderlandbruket i Vestfold. Viking.  ISSN 0332-608X.  75, s 109- 130
 • Mjærum, Axel Johan (2009). Boplass og veideristninger ved Sjømannskolen i Oslo, I: Jostein Bergstøl (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004.  Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen.  Artikkel.  s 179 - 187
 • Mjærum, Axel Johan (2008). Vår mangfoldige forhistorie, I: Bodil Petersson & Peter Skoglund (red.),  Arkeologi och identitet.  Institutionen för arkeologi och antikens historia.  ISBN 91-89578-20-1.  Del I Arkeologi och identitet i nutid.  s 11 - 22
 • Reitan, Gaute; Mjærum, Axel Johan; Amundsen, Øystein Magnus & Knutsen, Stig (2006). Nøkleby i Ski, Akershus - en tidligneolittisk jordbruksboplass?. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (9), s 85- 96 Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Rødsrud, Christian Løchsen & Mjærum, Axel (red.) (2020). Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  354 s. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (red.) (2016). Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom. Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  304 s.
 • Gjerpe, Lars Erik & Mjærum, Axel (red.) (2012). Jordbruksbosetning og graver i Tønsberg og Stokke. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 2. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1402-0.  336 s.
 • Mjærum, Axel & Gjerpe, Lars Erik (red.) (2012). Dyrking, bosetninger og graver i Stokke og Sandefjord. E18-prosjektet Gulli–Langåker bind 1. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1390-0.  320 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mjærum, Axel (2021, 20. mai). Oversvømmet by har dukket opp igjen. [Radio].  NRK P2, Studio 2. Vis sammendrag
 • Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel; Roalkvam, Isak; Solheim, Steinar & Schülke, Almut (2020). Coast-concepts in Norwegian Stone Age Archaeology. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2020). Accommodate or relocate. Adaption strategies to shore level displacement in eastern Norway during the Mesolithic. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2020, 08. september). Dvergsmeddrap i Telemark. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2020, 16. september). Heggtveit – smie, myte og middelalder. [Internett].  Norark.
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine; Martens, Vibeke Vandrup & Skogstrand, Lisbeth (2020). Erosjon i vannkraftmagasinene - et frislipp av naturkreftene, I: Lisbeth Skogstrand (red.),  Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge.  Riksantikvaren.  ISBN 978-82-7574052-4.  6.1.  s 194 - 195
 • Mjærum, Axel; Friis, Ellen Kathrine & Skogstrand, Lisbeth (2020). Noen pessimistiske tanker om tilstanden til kulturminnene i regulerte vann, I: Lisbeth Skogstrand (red.),  Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Midt- og Nord-Norge.  Riksantikvaren.  ISBN 978-82-7574052-4.  6.3.  s 197 - 205
 • Mjærum, Axel & Rødsrud, Christian Løchsen (2020). Forord, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  Forord.  s 5 - 5
 • Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Kile-Vesik, Jakob Jan Edvin (2020). Forvaltningsprosjektet rv. 3/25, I: Christian Løchsen Rødsrud & Axel Mjærum (red.),  Ingen vei utenom. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med etablering av ny rv. 3/25 i Løten og Elverum kommuner, Innlandet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632229.  22.  s 351 - 354
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Roalkvam, Isak (2020). Forskergruppe PrehCOAST: Formål, planer, resultater.
 • Schülke, Almut & Mjærum, Axel (2020). Kulturvandring gjennom Oslos steinalderlandskap. Vis sammendrag
 • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak; Mjærum, Axel & Berg-Hansen, Inger Marie (2020). New Perspectives on Old Shores: Current approaches on the Stone Age in Eastern Norway. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2019, 10. oktober). "Fra steinøks til goretex" i Ekkos programmserie Releks. [Radio].  NRK, P2. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel Johan & Solheim, Steinar (2019). Feltkurs som læringsform. 50 år med arkeologisk feltutdanning ved Universitetet i Oslo. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  21, s 121- 141 Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Havstein, John Asbjørn (2019, 04. november). Bronsealderhusene på Opstad. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Johannessen, Jørgen (2019, 22. oktober). En tusen år gammel fiskefelle fra skogsvannet Grunna i Buskerud. [Internett].  norark.no.
 • Mjærum, Axel; Mansrud, Anja & Wammer, Elling Utvik (2019). The fish farmers of the Stone Age. The introduction of brown trout (Salmo trutta) into south Norwegian mountain lakes. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2019, 25. april). Levende og døde ved Stokkeland bru. [Internett].  Norark.no.
 • Sand-Eriksen, Anette & Mjærum, Axel (2019, 26. oktober). En dolk, en åker og mange stolper – spor av brosealdergården i Tjølling. [Internett].  Norark.no.
 • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Solheim, Steinar (2019). The Coast and Coastal Societies - Concepts and Terminology. Southeastern Norway.
 • Schure, Anna Theresia Maria ter; Mjærum, Axel; Wammer, Elling Utvik & Boessenkool, Sanne (2019). Reconstructing the introduction of Salmo trutta to mountain lake ecosystems by sedimentary aDNA metabarcoding.
 • Wenn, Camilla Cecilie; Mjærum, Axel & McGraw, Jessica Leigh (2019). Jernproduksjon i Øyer i vikingtid og middelalder. Vis sammendrag
 • Martinsen, Julian Robert Post; Mjærum, Axel; Rødsrud, Christian Løchsen & Gundersen, Ingar Mørkestøl (2018). Arkeologi mellom Hedemarken og Østerdalen. Utgravninger knyttet til bygging av ny rv. 3/25.
 • Mjærum, Axel (2018). A matter of perspective. Responses to landscape changes in the Oslo Fjord area during the Mesolithic. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2018, 10. oktober). Forhistorien er ikke skrevet, den er hugget. [Internett].  Forskning.no, gjenstandsbloggen.
 • Mjærum, Axel (2018). Fra brønn til metalverksted. Resultater fra utgravning på handelsplassen Kaupang i 2015.
 • Mjærum, Axel (2018, 18. juli). Nytt fra Norges tak – om bygningsrester og jernproduksjon på Hovden. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2018, 22. juni). Vikingasägen prövas med modern DNA-teknik. [Radio].  Sveriges radio, Vetandets värd. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel; Lønaas, Ole Christian; Viken, Synnøve & Reitan, Gaute (2018). Prosjektplan og faglige problemstillinger for E18 Tvedestrand-Arendal-prosjektet, I: Gaute Reitan & Lars Sundström (red.),  Kystens steinalder i Aust-Agder. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566289.  1.4.  s 31 - 32
 • Eymundsson, Carine S.R.; Fossum, Guro; Koxvold, Lucia Uchermann; Mansrud, Anja & Mjærum, Axel (2017). Axes in transformation: a bifocal view of axe technology in the Oslo Fjord area, Norway, c. 9200–6000 cal BC, In Håkon Glørstad; Kjel Sten Åke Knutsson; Helena Knutsson & Jan Apel (ed.),  The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2).  Equinox Publishing.  ISBN 978-178-17951-6-3.  Chapter 8.  s 201 - 229 Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2017). Fiskets betydning i forhistorien – Grunnlag og sannsynlighet for fiskevær i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2017). Havsjødalen i Frogn. Et møtepunkt i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2017, 21. april). Skogen innenfor. Bak kyststripen for 9000 år siden. [Internett].  Norark.no. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2017, 24. juni). Isfjell i Oslofjorden - Pionerbosetninger i steinalderen. [Radio].  NRK, P2. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017, 17. januar). Fjellørreten er innvandrer.  Aftenposten.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2017, 23. januar). Sprellende kulturhistorie. [Tidsskrift].  Harvest.as.
 • Mjærum, Axel (2016). Stone Age fishing in Southeastern Norway.
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Fjellfiske i dag og i fortiden, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Innledning.  s 11 - 13
 • Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Forord, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.),  Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.  ISBN 9788283140781.  Forord.  s 9 - 9
 • Eymundsson, Carine S.R. & Mjærum, Axel (2015). I fotsporene til steinalderpionerene – En utgravning av pionerboplassene på Elgsrud i Sørmarka. Follominne.  ISSN 0333-337X.
 • Mjærum, Axel (2015). De første fiskerne – fjell, fiske og samfunn i steinalderen.
 • Mjærum, Axel (2015, 03. juli). Dette er en 7500 år gammel hytte. Utgravning av steinalderboplass i havsjødalen i Frogn.. [Internett].  NRK.no.
 • Mjærum, Axel (2015, 24. april). Et nytt blikk på nøstvetfasen i det indre av Oslofjorden. [Internett].  norark.no.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fiske i innsjøen Tesse.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske.
 • Mjærum, Axel (2015). Fortidens fjellfiske - Nytt om fiske i den sørnorske fjellheimen fra steinalder til middelalder.
 • Mjærum, Axel (2015). Hunting moose at the foot of the mountains – 8500 years of hunting at Pålsbufjorden in southern Norway. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2015). Mountain fishing in the past -Archaeological investigations at lake Tesse in Southern Norway. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel (2015, 13. juni). Museeum. Fortidens fiske. [Radio].  NRK, P2. Vis sammendrag
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015, 11. desember). Noen små stykker av norgeshistorien –Spor etter de første som krysset Oslofjorden. [Internett].  http://norark.no.
 • Mjærum, Axel & Eymundsson, Carine S.R. (2015). Steinalderen i Havsjødalen. Presentasjon av ny, fremgravd kunnskap om nøstvetfasen.
 • Mjærum, Axel & Sundström, Lars (2015). En rapport fra pågående steinalderutgravninger på Sørlandet –resultater og jobbmuligheter.
 • Mjærum, Axel (2014, 31. juli). Skjeviga – et sommerparadis også i forhistorien?. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2014, 02. juni). Tesse – et fiskeeventyr. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Larsen, Jan Henning (2014). Jernvinna i Setesdal – selvforsyning og storindustri, I:  Spor i setesdalsjord.  Bokbyen forlag.  ISBN 9788283160116.  Kapittel.  s 101 - 119
 • Mjærum, Axel (2013, 06. juni). Blant hval- og seljegere i Horten. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 01. juli). Halveis i undersøkelsene på Pjonkerød. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 28. november). Pionerene i Sørmarka. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013). Steinalderen ved Pålsbufjorden.
 • Mjærum, Axel (2013, 16. mai). Steinalderens dunkle sider. [Internett].  norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 28. november). Steinalderfunn i Sørmarka. [Radio].  NRK, Østlandssendingen.
 • Mjærum, Axel (2013, 20. juni). Tesse – svømmende rikdom. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel (2013, 29. november). Viktige steinalderfunn i Oslomarka. [Internett].  Norark.no.
 • Mjærum, Axel & Bjørkli, Birgitte (2013). Storviltjegere i Vinstravassdraget. Tesse –svømmende rikdom.
 • Mjærum, Axel (2011). Blestringen i Breiveskaret –To jernvinneanlegg fra vikingtid og middelalder ved Hovden i Setesdalen. Årsskrift Agder historielag.  ISSN 0801-4388.  87, s 19- 45
 • Mjærum, Axel (2011). En trinnøks med merker av historien – Noen detaljer om et funn fra Stokke i Vestfold. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  114, s 5- 11
 • Gollwitzer, Martin; Grindkåsa, Line; Mjærum, Axel Johan; Østmo, Mari Arentz & Gjerpe, Lars Erik (2010). E18-prosjektet Gulli-Langåker: Nye funn og anvendte erfaringer.
 • Mjærum, Axel Johan (2010). Jernalderspor i skjærgården. Langhus, åker og båtgrav ved Søylekilen i Søgne, Vest-Agder. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (111), s 55- 63
 • Mjærum, Axel Johan; Reitan, Gaute & Amundsen, Øystein Magnus (2008). Boplassen Nøkleby og yngre steinalder i Follo. Jakt og jordbruk i en brytningstid. Follominne.  ISSN 0333-337X.  (46), s 31- 49
 • Mjærum, Axel Johan (2007). Jord og jern – Jernvinna på Beitostølen i middelalderen. Årbok for Valdres.  ISSN 0800-0999.  s 176- 188

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 11. sep. 2012 13:22 - Sist endra 30. mars 2020 13:04

Prosjekt

 • Sektoravgiftsprosjekt, Mesnavassdraget, Innlandet
 • Utgravningsprosjekt, rv. 3/25, Løten og Elverum k., Innlandet
 • Utgravningsprosjektet, Tilførselsvei E39, Mandal, Lindesnes k., Agder