English version of this page

Arkeologisk seksjon (AS)

Arkeologisk seksjon har ansvar for arkeologiske utgravninger og rådgivning i henhold til kulturminneloven, samt museets samlinger av nordiske oldsaker, middelalderkunst og runeinnskrifter.

Seksjonen har ansvar for arkeologiske utgravingsprosjekter, er faglig rådgiver og samarbeidspartner for Riksantikvaren, Sametinget, fylkeskommuner, kommuner og tiltakshavere, og skal avgi uttalelser til Riksantikvaren i dispensasjonssaker. Seksjonen arbeider også med alle sider av gjenstandsbehandlingen med unntak av de rent konservatoriske oppgavene. Andre arbeidsområder er oppfølging av utlånssaker, mottak av funnmateriale, samt kontakt med lokalmuseer, givere og publikum. I tillegg til forvaltning av utgravninger og samlinger er seksjonens viktigste oppgaver knyttet til forskning og formidling. Seksjonens tilsatte gir også undervisning ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering.

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo Stedkode: 278200