English version of this page

Arkeologisk seksjon

Kontakt

Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo

Enhetskoder

Koststed 27001000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stadkode 278200 Vortex, FS m.m.

Seksjonens viktigste oppgaver er forskning og formidling knyttet til forvaltningen av arkeologiske kulturminner på Sør- og Østlandet. Arkeologisk seksjon har ansvar for arkeologiske utgravninger samt museets samlinger av nordiske oldsaker, middelalderkunst og runeinnskrifter, i henhold til kulturminneloven.

Forvaltningsundersøkelse

Forvaltningsundersøkelser er en avdeling under Arkeologisk seksjon, og omfatter alle de ansatte som utfører arkeologisk feltarbeid som del av det lovpålagte kulturminnevernet. Avdelingens ansatte er hovedsakelig fast ansatte feltarkeologer med forskjellig type faglig spesialisering. I feltsesongen ansettes også en rekke studenter og nyutdannende arkeologer.