Silje Opdahl Mathisen

Senioringeniør - Arkeologisk seksjon
English version of this page
Telefon +47 22859923
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publikasjonar

 • Mathisen, Silje Opdahl (2019). A record of ethnographic objects procured for the Crystal Palace exhibition in Sydenham. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 27(3), s. 8–24.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2018). Museology. . I Glauser, Jürg; Hermann, Pernille & Mitchell, Stephen A. (Red.), Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-043136-0. s. 168–182.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2017). Still standing : on the use of dioramas and mannequins in Sámi exhibitions. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 58–72. doi: 10.5617/nm.6334. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mathisen, Silje Opdahl (2015). Etnisitetens estetikk. Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske museumsutstillinger. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 4, s. 70–75.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2011). Northern Borderlands and Aesthetics of Ethnicity. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 67, s. 57–72.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2011). Samene - et folk uten forhistorie? En analyse av samiske museers utstillinger med vekt på hvordan samisk forhistorie presenteres i utstillingene. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. 2, s. 137–145. doi: 10.5617/nm.3135.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2010). Likt men likevel forskjellig.Om representasjon av samisk identitet og forhistoriei samiske museer og majoritetsmuseer. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 295–307.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Mathisen, Silje Opdahl (2016). Peggy Levitt, Artefacts and Allegiances. How Museums put the NAtion and the World on Display. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 113–117.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2016). The Aesthetics of Ethnicity. Visual narrations and negotiations in Sami museum Exhibitions.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2016). Etnisitetens estetikk. Om samiske museumsutstillinger.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2016). Bankskøyta - historien om en modell.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2015). Gøying med doktorgrad på framstilling av samer. [Avis]. NyttiUka.
 • Nøttveit, Andrea Rygg & Mathisen, Silje Opdahl (2015). Kvar er dei homofile samane si historie? [Internett]. Framtida.no.
 • Olsen, Maren Næss & Mathisen, Silje Opdahl (2015). Samer på utstilling. [Avis]. Morgenbladet.
 • Hjelset, veronica & Mathisen, Silje Opdahl (2014). Tok dokdoktorgrad om samer. [Avis]. Sunnmørsposten.
 • Mathisen, Silje Opdahl & Larsen, Dag Eivind Undheim (2014). Gjør samer eksotiske. Norske museer gjør den samiske kulturen mer fremmed enn den er, hevder kulturforsker. [Avis]. Klassekampen.
 • Varutti, Marzia & Mathisen, Silje Opdahl (2014). International conference 'Rethinking Sámi Museums'.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Mathisen, Silje Opdahl (2012). Identiteter på Grensen.
 • Mathiesen, Silje Opdahl (2008). Kommentar til Hilde S. Frydenberg: "Forskning og forvaltning : håndteringen av et arkeologisk massemateriale". Primitive tider. ISSN 1501-0430. 10 (2007/08), s. 84–86.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2014). Etnisitetens estetikk. Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske museumsutstillinger. 07-gruppen AS. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 4. okt. 2018 10:46 - Sist endra 4. okt. 2018 10:55

Prosjekt

Ingen pågåande prosjekt