Silje Opdahl Mathisen

Senior Engineer - Department of Archaeology
Norwegian version of this page
Phone +47 22859923
Mobile phone +4799478111
Username
Visiting address St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Mathisen, Silje Opdahl (2018). Museology., In Jürg Glauser; Pernille Hermann & Stephen A. Mitchell (ed.),  Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-043136-0.  I: 11.  s 168 - 182
 • Mathisen, Silje Opdahl (2017). Still standing : on the use of dioramas and mannequins in Sámi exhibitions. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (1), s 58- 72 . doi: 10.5617/nm.6334 Full text in Research Archive.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2015). Etnisitetens estetikk. Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske museumsutstillinger. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  4, s 70- 75
 • Mathisen, Silje Opdahl (2011). Northern Borderlands and Aesthetics of Ethnicity. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  67, s 57- 72
 • Mathisen, Silje Opdahl (2011). Samene - et folk uten forhistorie? En analyse av samiske museers utstillinger med vekt på hvordan samisk forhistorie presenteres i utstillingene.. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  2, s 137- 145 . doi: 10.5617/nm.3135
 • Mathisen, Silje Opdahl (2010). Likt men likevel forskjellig.Om representasjon av samisk identitet og forhistoriei samiske museer og majoritetsmuseer, I: Bjarne Rogan & Arne Bugge Amundsen (red.),  Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-610-0.  17.  s 295 - 307

View all works in Cristin

 • Mathisen, Silje Opdahl (2016). Bankskøyta - historien om en modell.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2016). Etnisitetens estetikk. Om samiske museumsutstillinger..
 • Mathisen, Silje Opdahl (2016). Peggy Levitt, Artefacts and Allegiances. How Museums put the NAtion and the World on Display.. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2), s 113- 117
 • Mathisen, Silje Opdahl (2016). The Aesthetics of Ethnicity. Visual narrations and negotiations in Sami museum Exhibitions..
 • Mathisen, Silje Opdahl (2015, 07. januar). Gøying med doktorgrad på framstilling av samer.  NyttiUka.
 • Nøttveit, Andrea Rygg & Mathisen, Silje Opdahl (2015, 17. januar). Kvar er dei homofile samane si historie?. [Internett].  Framtida.no.
 • Olsen, Maren Næss & Mathisen, Silje Opdahl (2015, 05. februar). Samer på utstilling.  Morgenbladet.
 • Hjelset, veronica & Mathisen, Silje Opdahl (2014, 29. desember). Tok dokdoktorgrad om samer.  Sunnmørsposten.
 • Mathisen, Silje Opdahl (2014). Etnisitetens estetikk. Visuelle fortellinger og forhandlinger i samiske museumsutstillinger. Full text in Research Archive.
 • Mathisen, Silje Opdahl & Larsen, Dag Eivind Undheim (2014, 09. desember). Gjør samer eksotiske. Norske museer gjør den samiske kulturen mer fremmed enn den er, hevder kulturforsker..  Klassekampen.
 • Varutti, Marzia & Mathisen, Silje Opdahl (2014). International conference 'Rethinking Sámi Museums'.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Mathisen, Silje Opdahl (2012). Identiteter på Grensen.
 • Mathiesen, Silje Opdahl (2008). Kommentar til Hilde S. Frydenberg: "Forskning og forvaltning : håndteringen av et arkeologisk massemateriale". Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  10 (2007/08), s 84- 86

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2018 10:55 AM - Last modified Oct. 4, 2018 10:55 AM

Projects

No ongoing projects