Stine Annette Melvold

Avdelingsleder - Forvaltningsundersøkelser
English version of this page
Telefon +47 22851947
Mobiltelefon +47 90501207 +4790501207
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro; Melvold, Stine Annette & Reitan, Gaute (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  13.  s 277 - 308
 • Melvold, Stine Annette (2014). Innledning. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter undersøkt i regi av Vestfoldbaneprosjektet, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  3.  s 105 - 109
 • Melvold, Stine Annette (2014). Vestfoldbaneprosjektets bakgrunn og administrative forhold, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  1.  s 10 - 23
 • Melvold, Stine Annette & Eigeland, Lotte Christin (2014). Langangen Vestgård 1. En boplass fra siste del av mellommesolitikum med trinnøksproduksjon og strukturer, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  12.  s 239 - 276
 • Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2014). Sundsaasen 2. En boplats från tidigneolitikum, I: Gaute Reitan & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-011-8.  6.  s 116 - 130
 • Sørensen, Mikkel; Rankama, Tuija; Kankaanpää, Jarmo; Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena; Melvold, Stine Annette; Eriksen, Berit Valentin & Glørstad, Håkon (2013). The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia: Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC. Norwegian Archaeological Review.  ISSN 0029-3652.  46(1), s 19- 56 . doi: 10.1080/00293652.2013.770416
 • Melvold, Stine Annette (2011). Råstoff og kommunikasjon i pionerfasen ved Rena elv. Primitive tider.  ISSN 1501-0430.  (13), s 47- 59
 • Damlien, Hege; Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2010). Utgravningsmetode, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 2.6.  s 67 - 75
 • Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege & Melvold, Stine Annette (2010). Steinbrukende tid ved Rena elv, I: Kathrine Stene (red.),  Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76).  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen.  ISBN 978-82-8084-052-3.  Kapittel 4.  s 457 - 520
 • Melvold, Stine Annette (2009). Steinalderlokaliteten på Finstad i Råde - et lite bidrag til mesolittisk fase 4 i Oslofjordsområdet, I: Jostein Bergstøl (red.),  Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004.  Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen.  Artikkel.  s 167 - 178 Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Melvold, Stine Annette & Persson, Per (red.) (2014). Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  319 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Reitan, Gaute & Eigeland, Lotte Christin (2014). Utgravningsstrategi, metode og dokumentasjon, I: Stine Annette Melvold & Per Persson (red.),  Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-009-5.  2-6.  s 60 - 71
 • Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin & Eggen, Inger Margrete (2013). Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (120), s 23- 34
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Fossum, Guro (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 82
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (117), s 67- 81
 • Persson, Per Åke; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Kristensen, Steinar (2011). Årsrapport 2010 Årsrapport fra Vefoldbaneprosjektet.
 • Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2011). Stedfast i mesolitikum?.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette & Eggen, Inger Margrete (2011). I Egil Mikkelsens fotspor - steinalderundersøkelser langs en ny jernbane. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (114), s 21- 32
 • Melvold, Stine Annette (2010). Raw material and communication in the pioneer phase by the Rena River, Southeastern Norway. Vis sammendrag
 • Melvold, Stine Annette (2009). E6 Dal-Minnesund. Undersøkelse av steinalderlokalitet ved Andelva, Eidsvoll kommune, Akershus.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Melvold, Stine Annette (2009). Resultater fra utgravningsprosjektet E6 Dal-Minnesund, Eidsvoll k., Akershus.
 • Melvold, Stine Annette (2008). Presentasjon av undersøkelsene ved Rena elv i 2007.
 • Melvold, Stine Annette & Damlien, Hege (2007). Gråfjellprosjektet. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Resultater fra årets undersøkelser.
 • Melvold, Stine Annette & Coulson, Sheila Dawn (2006). Lokalitet 3, Haldenprosjektet - en casestudie : en senmesolittisk boplass vurdert ut fra tidligere forskning og sosiale aspekter. Vis sammendrag
 • Melvold, Stine Annette & Årskog, Hanne Bente (2004). Identitet og materiell kultur. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  ISSN 0332-8937.  (92), s 7- 13 Vis sammendrag

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 12. juni 2014 10:04 - Sist endra 12. juni 2014 10:04