Stine Annette Melvold

Avdelingsleder - Forvaltningsundersøkelser
Bilete av Stine Annette Melvold
English version of this page
Telefon +47 22851947
Mobiltelefon +47 90501207
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Arkeologi

Publikasjonar

 • Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2014). Sundsaasen 2. En boplats från tidigneolitikum. I Reitan, Gaute & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind 2 Seinmesolittiske, neolittiske og yngre lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-011-8. s. 116–130.
 • Carrasco, Lotte; Persson, Per; Eggen, Inger Margrete; Eigeland, Lotte Christin; Fossum, Guro & Melvold, Stine Annette [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Gunnarsrød 6. Et boplassområde fra overgangen mellommesolitikum–seinmesolitikum. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 277–308.
 • Melvold, Stine Annette & Eigeland, Lotte Christin (2014). Langangen Vestgård 1. En boplass fra siste del av mellommesolitikum med trinnøksproduksjon og strukturer. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 239–276.
 • Melvold, Stine Annette (2014). Innledning. Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter undersøkt i regi av Vestfoldbaneprosjektet. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 105–109.
 • Melvold, Stine Annette (2014). Vestfoldbaneprosjektets bakgrunn og administrative forhold. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 10–23.
 • Sørensen, Mikkel; Rankama, Tuija; Kankaanpää, Jarmo; Knutsson, Kjel; Knutsson, Helena & Melvold, Stine Annette [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). The First Eastern Migrations of People and Knowledge into Scandinavia: Evidence from Studies of Mesolithic Technology, 9th-8th Millennium BC. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 46(1), s. 19–56. doi: 10.1080/00293652.2013.770416.
 • Melvold, Stine Annette (2011). Råstoff og kommunikasjon i pionerfasen ved Rena elv. Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 47–59.
 • Stene, Kathrine; Persson, Per Åke; Damlien, Hege & Melvold, Stine Annette (2010). Steinbrukende tid ved Rena elv. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 457–520.
 • Damlien, Hege; Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2010). Utgravningsmetode. I Stene, Kathrine (Red.), Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Gråfjellprosjektet bind III. (Varia 76). Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen. ISSN 978-82-8084-052-3. s. 67–75.
 • Melvold, Stine Annette (2009). Steinalderlokaliteten på Finstad i Råde - et lite bidrag til mesolittisk fase 4 i Oslofjordsområdet. I Bergstøl, Jostein (Red.), Arkeologiske undersøkelser 2003 og 2004. Kulturhistorisk museum, fornminneseksjonen. ISSN 1504-3266. s. 167–178.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Melvold, Stine Annette & Persson, Per (2014). Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-009-5. 319 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete; Reitan, Gaute & Eigeland, Lotte Christin (2014). Utgravningsstrategi, metode og dokumentasjon. I Melvold, Stine Annette & Persson, Per (Red.), Vestfoldbaneprosjektet. Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med ny jernbane mellom Larvik og Porsgrunn. Bind I: Tidlig- og mellommesolittiske lokaliteter i Vestfold og Telemark. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-009-5. s. 60–71.
 • Persson, Per; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro; Eigeland, Lotte Christin & Eggen, Inger Margrete (2013). Sista fältsäsongen med Vestfoldbaneprosjektet. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 23–34.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Fossum, Guro (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 67–82.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette; Fossum, Guro & Eggen, Inger Margrete (2012). Nytt fra steinalderen ved Langangsfjorden. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 67–81.
 • Reitan, Gaute; Persson, Per; Melvold, Stine Annette & Eggen, Inger Margrete (2011). I Egil Mikkelsens fotspor - steinalderundersøkelser langs en ny jernbane. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 21–32.
 • Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Carrasco, Lotte; Persson, Per; Kristensen, Steinar & Fossum, Guro [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Stedfast i mesolitikum?
 • Melvold, Stine Annette (2010). Raw material and communication in the pioneer phase by the Rena River, Southeastern Norway.
 • Simonsen, Margrete Figenschou & Melvold, Stine Annette (2009). Resultater fra utgravningsprosjektet E6 Dal-Minnesund, Eidsvoll k., Akershus.
 • Melvold, Stine Annette (2009). E6 Dal-Minnesund. Undersøkelse av steinalderlokalitet ved Andelva, Eidsvoll kommune, Akershus.
 • Melvold, Stine Annette (2008). Presentasjon av undersøkelsene ved Rena elv i 2007.
 • Melvold, Stine Annette & Damlien, Hege (2007). Gråfjellprosjektet. Steinalderundersøkelser ved Rena elv. Resultater fra årets undersøkelser.
 • Melvold, Stine Annette & Årskog, Hanne Bente (2004). Identitet og materiell kultur. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift. ISSN 0332-8937. s. 7–13.
 • Persson, Per Åke; Reitan, Gaute; Melvold, Stine Annette; Eggen, Inger Margrete & Kristensen, Steinar (2011). Årsrapport 2010 Årsrapport fra Vefoldbaneprosjektet. Kultuhistorisk museum.
 • Melvold, Stine Annette & Coulson, Sheila Dawn (2006). Lokalitet 3, Haldenprosjektet - en casestudie : en senmesolittisk boplass vurdert ut fra tidligere forskning og sosiale aspekter. Universitetet i Oslo IAKH.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 12. juni 2014 10:04 - Sist endra 28. apr. 2022 15:45