English version of this page

Forskningsnettverket for arkeologiske studier av innlandsfiske (SINFISH)

Fiske har tradisjonelt spilt en avgjørende rolle for innlandsbefolkningen i store deler av Skandinavia. Forskningsnettverket SINFISH er etablert for å frembringe mer kunnskap om dette ferskvannsfisket – fra steinalder til middelalder.

Bildet kan inneholde: fisk, fisk, ørret, ørret, kystnære ørret.
Foto: Elling Utvik Wammer, Norsk Maritimt Museum

På tross av en betydelig forskningsinnsats står mange økonomiske, kronologiske, teknologiske og sosiale spørsmål knyttet til fortidig innlandsfiske fortsatt ubesvart. Per i dag vet vi blant annet lite om omfanget av innlandsfisket i ulike tidsrom, fortidige fiskemetoder og kultiveringen som har foregått gjennom at mennesker har introdusert nye fiskearter til innsjøer og elver.

Forskningsnettverket for arkeologiske studier av innlandsfiske (SINFISH) tar sikte på å frembringe ny kunnskap om fiske i forhistorisk tid og middelalder i det indre av Skandinavia, gjennom studier av fiskebein, fiskeutstyr, fiskeplasser og steder der fisk ble bearbeidet, lagret og konsumert. Våre studier er basert på data fra nye utgravninger og eksisterende arkeologiske opptegnelser fra innlandet, samtidig som funn fra kystområdene spiller en sentral rolle som komparativt materiale. Nettverket vil også være en plattform for å integrere arkeometriske data (f.eks. gammelt DNA (aDNA), isotoper, lipider og osteologiske studier), samt utføre eksperimenter for å frembringe kunnskap om fortidig innlandsfiske.

Vi ønsker på denne måten å bidra med forskning på fisketradisjoner i innlandet, og å øke interessen for dette temaet blant forskere  og et bredere publikum. Vi implementerer forskningsprosjekter i forskjellig skala, publiserer fagfellevurderte artikler, bidrar på konferanser, arrangerer workshops og utfører eksperimentelle studier.

Fiske har en dyp historie og er en populær fritidsaktivitet i dag. Undersøkelser av fortidig fiske kan således tjene som et middel til å koble fortiden til nåtiden og påvirke allmenn forståelse av arkeologi og våre fiskeressurser. Resultatene blir formidlet i media, på sosiale medier og offentlige foredrag og arrangementer.

Organisasjon

Nettverket er åpent for forskere som arbeider med fortidig fiske i innlandet Skandinavia, og det vil fungere som en plattform for utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter og brukes til å dele informasjon. Deltakerne i nettverket bidrar med internt finansiert forskningstid og søker om ekstern finansiering av prosjekter i ulik skala.

Nettverkkoordinatorer

Pågående prosjekter

– HOOKED

HOOKED er et samarbeid mellom Anja Mansrud (AM) og eksperimentell arkeolog Morten Kutschera. Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan forhistorisk fiskeutstyr ble produsert, ved å forene teknologiske analyser av arkeologisk materiale og eksperimentell tilvirkning av fiskekroker av bein/gevir. Innenfor prosjektet kopierer vi mesolittiske og neolittiske kroker fra norske og svenske kyst- og innlandsboplasser. I produksjonen tester vi ut materiale fra ulike hjortedyr (hjort, rådyr og elg). Prosjektets første publikasjon er nylig utgitt i tidsskriftet EXARC (https://exarc.net/issue-2020-3/ea/roe-deer-mesolithic-fishhooks).

Experimental production of Stone Age fishhooks. Photo: A. Mansrud, UiS.
Eksperimentell produksjon av fiskekroker fra steinalderen. Photo: A. Mansrud, UiS.

SØRNORSKE TRINSEFORMEDE FISKESØKKER –  ET STUDIE AV EN HÅNDTVERKSTRADISJON FRA VIKINGTIDEN

Et samarbeid mellom Elling Utvik Wammer (NMM), Anja Mansrud (AM), Axel Mjærum (KHM) and Ellen Mette Nielsen

A Viking Age wheel shaped net sinker from Lake Tesse, Innlandet, Norway. Photo: Norwegian Maritime Museum.
Et trinsesøkke fra vikingtiden på innsjøbunnen i fjellvannet Tesse, Innlandet. Foto: Norsk Maritimt Museum.

– FJELLFISKETS BEGYNNELSE – ET FORSØK PÅ Å STUDERE DET TIDLIGE INNLANDSFISKET UT FRA SEDIMENT aDNA FRA INNSJØEN SØR-MESNA

Et samarbeid mellom Axel Mjærum (KHM), Per Persson (KHM), Elling Utvik Wammer (NMM), Geografisk institutt, Universitetet i Bergen and Magnus Lundgren, SciLifelab

Uttak av sedimentkjerne fra innsjøen Sør-Mesna, Innlandet i 2020. Foto: KHM.
Publisert 20. okt. 2020 09:30 - Sist endra 22. nov. 2020 17:11