English version of this page

Forskningspresentasjonar

Sist endra 9. feb. 2021 09:59 av lenkeretter@localhost

Fiske har tradisjonelt spilt en avgjørende rolle for innlandsbefolkningen i store deler av Skandinavia. Forskningsnettverket SINFISH er etablert for å frembringe mer kunnskap om dette ferskvannsfisket – fra steinalder til middelalder.