Julian Robert Post-Melbye

English version of this page
Telefon +47 22859901
Brukarnamn
Besøksadresse Kabelgata 34
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

Forvaltningsundersøkelser og utgravninger av arkeologiske lokaliteter. Hovedfokus på kulturminner i utmark.Spesielt interessert i fangst og ferdsel i høyfjellet fra yngre steinalder til middelalder.

Emneord: Jernalder, Jernvinne, Fangst, Teknologi, Høyfjell
Publisert 19. jan. 2015 15:31 - Sist endra 13. apr. 2022 10:54