Irmelin Axelsen

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilete av Irmelin Axelsen
English version of this page
Telefon +47 22859106
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

GIS, metallsøking, metodologi, metodeutvikling, kulturminnestudier.

Internasjonalt samarbeid

 • Norsk representant i forvaltningskomitéen til COST ARKWORK.

Undervisning

Våren 2013

Gruppeundervisning i ARK1010, og ARK1030.

Assisterende feltleder for ARK4310.

Høsten 2013

Forelesning og gruppeundervisning i ARK2000.

Bakgrunn

Utdannelse

 • Enkeltemner i statistikk, matematikk og geomatikk, NMBU (2015)
 • Master i arkeologi, UiO (2012)
 • Bachelor i arkeologi, UiO (2010)

Relevant arbeidserfaring

 • Redaksjonssekretær i Norwegian Archaeological Review (2019-)
 • Redaksjonssekretær, Viking (2012–2016)
 • Feltleder, UiB og KHM (2013–2016)
 • Feltarkeolog og assisterende feltleder, UiB, NIKU, KHM (2012–2016)
 • Universitetslektor, IAKH, UiO (2013)
Emneord: Arkeologi, Metodeutvikling, Metallsøk, GIS, Kulturminnevern, Kulturarv

Publikasjonar

 • Axelsen, Irmelin (2022). Collaboration and communication between hobby metal detectorists and archaeologists in Norway. Advances in Archaeological Practice.
 • Axelsen, Irmelin; Thomas, Suzie & Vaitkevičius, Vykintas (2022). Digital archaeological knowledge production and communication among metal detectorists: A Web Focus Group Discussion. Journal of Community Archaeology & Heritage. ISSN 2051-8196. doi: 10.1080/20518196.2022.2056818.
 • Axelsen, Irmelin (2018). Digital archaeology. A democratic utopia. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 107–114. doi: 10.5617/nm.6658. Fulltekst i vitenarkiv

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (2019). Viking Worlds: Things, Spaces and Movement [Paperback edition]. Oxbow Books. ISBN 9781789252101. 250 s.
 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (2015). Viking Worlds. Things, spaces, and movement. Oxbow Books. ISBN 9781782977278. 250 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Axelsen, Irmelin (2022). Citizen science in action? Metal detecting and archaeological heritage management in Norway .
 • Axelsen, Irmelin (2021). «Arkeologene der har slutta å gjette hva ting er. Det overlater de til ekspertene» - Samarbeid og kommunikasjon mellom (noen) «eksperter» og «ikke-eksperter» i norsk arkeologi.
 • Axelsen, Irmelin (2021). Jakten på vår skjulte fortid. [Radio]. Ekko - samfunnspodden (NRK).
 • Axelsen, Irmelin; Austvoll, Knut Ivar; Nielsen, Svein Vatsvåg; Petursdottir, Thora & Østmo, Mari Arentz (2021). What's the use of theory, anyway? Arkæologisk Forum. ISSN 1399-5545. 45, s. 26–29.
 • Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (2015). Exploring Viking Worlds. I Eriksen, Marianne Hem; Pedersen, Unn; Rundberget, Bernt; Axelsen, Irmelin & Berg, Heidi Lund (Red.), Viking Worlds. Things, spaces, and movement. Oxbow Books. ISSN 9781782977278.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 7. juni 2017 14:19 - Sist endra 20. mars 2020 20:27

Forskargruppe