Irmelin Axelsen

Stipendiat - Arkeologisk seksjon
Bilete av Irmelin Axelsen
English version of this page
Telefon +47 22859106
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Det humanistiske fakultet (Student) Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

GIS, metallsøking, metodologi, metodeutvikling, kulturminnestudier.

Internasjonalt samarbeid

  • Norsk representant i forvaltningskomitéen til COST ARKWORK.

Undervisning

Våren 2013

Gruppeundervisning i ARK1010, og ARK1030.

Assisterende feltleder for ARK4310.

Høsten 2013

Forelesning og gruppeundervisning i ARK2000.

Bakgrunn

Utdannelse

  • Enkeltemner i statistikk, matematikk og geomatikk, NMBU (2015)
  • Master i arkeologi, UiO (2012)
  • Bachelor i arkeologi, UiO (2010)

Relevant arbeidserfaring

  • Redaksjonssekretær i Norwegian Archaeological Review (2019-)
  • Redaksjonssekretær, Viking (2012–2016)
  • Feltleder, UiB og KHM (2013–2016)
  • Feltarkeolog og assisterende feltleder, UiB, NIKU, KHM (2012–2016)
  • Universitetslektor, IAKH, UiO (2013)
Emneord: Arkeologi, Metodeutvikling, Metallsøk, GIS, Kulturminnevern, Kulturarv
Publisert 7. juni 2017 14:19 - Sist endra 20. mars 2020 20:27

Forskargruppe