Inger Marie Berg-Hansen

Førsteamanuensis - Arkeologisk seksjon
Bilete av Inger Marie Berg-Hansen
English version of this page
Telefon +47 22851913
Mobiltelefon +47 41688955
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavsgt. 29
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Forskningsområder

 • Tidlig bosetting i Nord-Europa (senpaleolitikum, mesolitikum, neolitikum)
 • Menneskenes relasjon til teknologi og teknologiens rolle i samfunnet, både i forhistoriske jeger-sanker samfunn, og i samfunn generelt.
 • Steinteknologi, materiell kultur
 • Landskapsarkeologi, natur og samfunn
 • Steinalderregistrering

Bakgrunn

Utdanning

 • Ph.d., Universitetet i Oslo, 2017.
 • Magister artium i Nordisk Arkeologi, Universitetet i Oslo, 2002. Avhandling: Registrering som erfaring. En undersøkelse av metoden for steinalderregistrering i Norge med eksempel fra Lista i Vest-Agder.

Arkeologisk arbeid

 • 2017–: Førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2012–2016: Stipendiat, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2008–2011: Stedfortreder for seksjonsleder, Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
 • 2002–2011: Forsker ved Fornminneseksjonen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Prosjektleder for utgravninger av kulturminner fra steinalder, bronsealder og jernalder.
 • 1985–2002: Feltarkeolog ved utgravninger av kulturminner fra steinalder, bronsealder, jernalder og middelalder. Konsulent ved Riksantikvaren, Vest-Agder fylkeskommune og Byantikvaren i Oslo.

Verv

 • Valgt representant for vitenskapelig tilsatte til styret ved Kulturhistorisk museum 2020–2024.
 • Styringsgruppeleder for utgravningsprosjektet E18 Tvedestrand - Arendal, Kulturhistorisk museum, 2016–2018.
 • Medlem av styringsgruppe for Vestfoldbaneprosjektet, Kulturhistorisk museum, 2012–2013.
 • Medlem av styringsgruppe for E18-Brunlanesprosjektet, Kulturhistorisk museum, 2007–2012.
 • Medlem av Scientific Commission for The Final Palaeolithic of Northern Eurasia, UISPP (http://www.uispp.org/).
 • Archaeologia Baltica (journal) –  member of the editorial board (https://e-journals.ku.lt/journal/AB).

Priser

Undervisning

Ph.d.-avhandling

Den sosiale teknologien – teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900–8500 f.Kr.

Sammendrag: Avhandlingen diskuterer hvordan teknologi kan danne utgangspunkt for undersøkelser av sosiale forhold i forhistoriske samfunn, og bygger på teori om sammenhengen mellom teknologi, handling og samfunn som er utviklet innenfor fransk sosiologi og etnologi. Dette danner basisen for en undersøkelse av den langsiktige utviklingen av sosiale forbindelser og organiseringen av samfunnet i Nord-Europa i siste del av seinpaleolitikum og tidligmesolitikum. Undersøkelsen omfatter dessuten sosiale prosesser omkring den første innvandringen til den skandinaviske halvøya. Det empiriske grunnlaget er komparative teknologiske analyser av produksjonsavfall og steinredskaper fra 20 steinalderlokaliteter i Nordvest-Tyskland, Danmark, Vest-Sverige og Norge, og omfatter chaîne opératoire-analyse, dynamisk-teknologisk analyse og attributtanalyse. En kartlegging av variasjoner i metoder for produksjon av flekker og flekkeredskaper mellom arkeologiske funngrupper (Ahrensburgkultur, tidlig Maglemose, Fosna, Hensbacka og Fase 1/Komsa), utgjør basisen for identifisering av teknologiske tradisjoner. 

Analysen viser at det skjedde en utvikling fra standardiserte og enhetlige produksjonskonsepter i siste del av seinpaleolitikum, til varierte og fleksible konsepter i tidligmesolitikum. Samtidig ble grunnleggende teknologiske konsepter videreført gjennom hele tidsrommet. På dette grunnlaget er det mulig å skissere samfunnsutviklingen: I siste del av seinpaleolitikum var befolkningen liten, men knyttet sammen i sosiale nettverk over store områder. Videre tyder undersøkelsen på at det både var kontinuitet, og en økning, i befolkningen omkring overgangen til tidligmesolitikum. Et nært teknologisk slektskap mellom de tidligmesolittiske gruppene, viser at det fantes etablerte sosiale nettverk ved innvandringen til Vest-Sverige og Norge. I løpet av tidligmesolitikum skjedde det en tettere tilknytning til ulike regioner. Innvandringen og bosetningen på den skandinaviske halvøya i preboreal tid foregikk som en gradvis ekspansjon, gjennom etablering av familiegrupper og utvidelse av territorier.

  Emneord: Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Materiell kultur, Steinalderregistrering, Landskapsarkeologi, Natur og samfunn, Hunter-gatherers

  Publikasjonar

  Utvalgte publikasjoner

  • Berg-Hansen, I., Hårstad, S., Granados, T., Reitan, G., Romundset, A., Johannessen, L. & Solheim, S. (2022). Enculturating Coastal Environments in the Middle Mesolithic (8300–6300 cal BCE) – Site Variability, Human–Environment Relations, and Mobility Patterns in Northern Vestfold, SE-Norway. Open Archaeology, 8(1), 634-669. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1515/opar-2022-0251

  • Berg-Hansen, I. M., Mjærum, A., Roalkvam, I., Solheim, S. & Schülke, A. (in press). Coast-concepts in Norwegian Stone Age archaeology. In Marchand, G., Stephan, P. (eds.): Investigate the shore, sound the past: new methods and practices of Maritime Prehistory, Société Préhistorique Française, Proceedings.

  • Schülke, A., Berg-Hansen, I. M., Mjærum, A., Roalkvam, I. &  Solheim, S. (in press). New Perspectives on Old Shores: Current approaches on the Mesolithic in south-eastern Norway and their potential. In Marchand, G., Stephan, P. (eds.): Investigate the shore, sound the past: new methods and practices of Maritime Prehistory, Société Préhistorique Française, Proceedings.

  • Berg-Hansen, I. M. & Damlien, H. (in press). Continuity, modification and break in lithic technological practice from the Final Palaeolithic to the Middle Mesolithic (10 900-7000 BCE) in Northern Europe. In J. Apel & L. Sundström (eds.): Stoned - Current Stone-Age Research in Northern Europe, Department of Archaeology at Uppsala University.

  • Berg-Hansen, I. M. (2021). Tidligmesolitikum (kapittel 3.2). I Damlien, H., Berg-Hansen, I. M., Melheim, L., Mjærum, A., Persson, P., Schülke, A., Solheim, S. (red.). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 72-85. https://doi.org/10.23865/noasp.141

  • Berg-Hansen, I. M., Damlien, H. & Melheim, L. (2021). Nye faglige satsningsområder - Teknologi (kapittel 4.1.1). I Damlien, H., Berg-Hansen, I. M., Melheim, L., Mjærum, A., Persson, P., Schülke, A., Solheim, S. (red.). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 137-149. https://doi.org/10.23865/noasp.141

  • Berg-Hansen, I. M. & Persson, P. (2021). Forskningsaktiviteten etter år 2000 (kapittel 3.1.2). I Damlien, H., Berg-Hansen, I. M., Melheim, L., Mjærum, A., Persson, P., Schülke, A., Solheim, S. (red.). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 67-72. https://doi.org/10.23865/noasp.141

  • Persson, P., Berg-Hansen, I. M. & Damlien, H. (2021). Strategier for funnbehandling og dokumentasjon (kapittel 4.2.3). I Damlien, H., Berg-Hansen, I. M., Melheim, L., Mjærum, A., Persson, P., Schülke, A., Solheim, S. (red.). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 176-178. https://doi.org/10.23865/noasp.141

  • Berg-Hansen, I. M., (2021). Data og datainnsamling - Buskerud (kapittel 2.2.3). Damlien, H., Berg-Hansen, I. M., Melheim, L., Mjærum, A., Persson, P., Schülke, A., Solheim, S. (red.). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Oslo: Cappelen Damm Akademisk,  33-35. https://doi.org/10.23865/noasp.141

  • Damlien, H., Berg-Hansen, I. M., Melheim, L., Mjærum, A., Persson, P., Schülke, A., Solheim, S. red. (2021). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.141

  • Mansrud, A. & Berg-Hansen, I. M. (2021). Animist Ontologies in the Third Millennium BCE? Hunter-Gatherer Persistency and Human–Animal Relations in Southern Norway: The Alveberget Case. Open Archaeology, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 868-888. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1515/opar-2020-0176

  • Mithen, Steve, Wicks, Karen & Berg-Hansen, Inger Marie (2020):  Chapter 7. The Mesolithic coastal exploitation of western Scotland: The impacts of climate change and use of favoured locations. In A. Schülke (ed.): The Coastal Landscapes of the Mesolithic - Human Engagement with the Coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge, 147-178. https://www.routledge.com/Coastal-Landscapes-of-the-Mesolithic-Human-Engagement-with-the-Coast-from/Schulke/p/book/9781138303607
  • Berg-Hansen, I. M., Damlien, H. Zagorska, I. (2019): The northern fringe of the Swiderian technological tradition – Salaspils Laukskola revisited. Archaeologia Baltica, vol. 26, 12-31.
  • Berg-Hansen, I. M., Damlien, H. Zagorska, I., Kalniņš, M., Bērziņš, V., & Schülke, A. (2019): Long-term variation in lithic technological traditions and social interaction: the Stone Age of the Eastern Baltic (Latvia), 10,500–2900 calBC. Fennoscandia archaeologica XXXVI, 6-32. http://www.sarks.fi/fa/faxxxvi.html
  • Mevel, L., Weber, M.-J. & Berg-Hansen, I. M. (2019): Towards a reconstruction of the techno-economic variability of the Ahrensburgian in Schleswig-Holstein. Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest: mobilité, climats et entités culturelles. XXVIII e Congrès préhistorique de France – Amiens, 30 mai-4 juin 2016. Congrès préhistoriques de France. Volume 2 : Paléolithique supérieur ancien, Paléolithique final – Mésolithique. Société préhistorique française. Paris, 433-453. http://www.prehistoire.org/shop_515-47838-0-0/c28v2eme-cpf28v2-amiens-30-mai-4-juin-2016.html 
  • Berg-Hansen, Inger Marie, Wicks, Karen & Mithen, Steve  (2019): A tanged point and two blade technologies from Rubha Port an T-Seilich, Isle of Islay, Western Scotland. Journal of Lithic Studies, vol. 6, nr. 1. https://doi.org/10.2218/jls.2892http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/2892 
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2019). Alt Duvenstedt LA121 revisited - Blade technology in Ahrensburgian culture. Eriksen, B. V., Rensink, E., & Harris, S. (eds.): The Final Palaeolithic of Northern Eurasia. Proceedings of the Amersfoort, Schleswig and Burgos UISPP Commission Meetings. Schriften des Museums für Archäologie Schloss Gottorf. Ergänzungsreihe. Band 13. Kiel, Verlag Ludwig: 169-191.
  • Damlien, H., Berg-Hansen, I.M., Zagorska, I., Kalniņš, M., Nielsen, S.V., Koxvold, L.U., Bērziņš, V., & Schülke, A. (2018). A Technological Crossroads: Exploring Diversity in the Pressure Blade Technology of Mesolithic Lativa. Oxford Journal of Archaeology 37(3): 229-246. https://doi.org/10.1111/ojoa.12126
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2018). Continuity and change in Late Glacial and Postglacial social networks; knowledge transmission and blade production methods in Ahrensburgian and Early Mesolithic North West Europe. Knutsson, K., Knutsson, H., Apel, J., & Glørstad, H., (eds.): Technology of Early Settlement in Northern Europe - Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox eBooks Publishing, United Kingdom. p. 63-98 Apr 2018. ISBN 9781781795163. https://www-equinoxpub-com.ezproxy.uio.no/home/view-chapter/?id=30719. Date accessed: 29 Aug 2021 doi: 10.1558/equinox.30719. Apr 2018. https://www-equinoxpub-com.ezproxy.uio.no/home/view-chapter/?id=30719
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2017). Den sosiale teknologien. Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr. PhD-avhandling, Universitetet i Oslo.
  • Berg-Hansen, Inger Marie, ed. (2015). Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo [Archaeological excavations 2005-2006, Museum of Cultural history, University of Oslo]. Portal forlag. 174 pages. https://doi.org/10.23865/noasp.49
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2014). Kommentar til Leif Inge Åstveit: Noen synspunkt på den tidlig-mesolittiske bosetningen i Sør-Norge [Comment on Leif Inge Åstveit: Some perspective on the early Mesolithic settlement in southern Norway]. Primitive tider 16:105-109.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2010). På sporet av tidlig gårdsstruktur : Kjelsvika - en marginal bosetning fra bronsealder og jernalder i et sentralområde på Lista, Vest-Agder fylke. Viking 73:121 - 142. ISSN 0332-608X.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2009). Steinalderregistrering. Metodologi og forskningshistorie i Norge 1900-2000, med en feltstudie fra Lista i Vest-Agder. [Stone Age Survey. Methodology and research history in Norway between 1900 and 2000, - including a field study from Lista, Vest-Agder.]  Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8084-048-6.  197 s. https://www.researchgate.net/profile/Inger_Berg-Hansen/research
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2009). Vognhjulet i brønnen - sjeldent funn fra en førromersk boplass på Borgenhaugen i Sarpsborg, Østfold. Varia 77: 95-114.  ISSN 1504-3266.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (1999). The Availability of flint at Lista and Jæren, Southwestern Norway. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter, 22: 255 - 266. ISSN 0806-3907.
  • Berg-Hansen, Inger Marie; Hårstad, Silje; Granados, Tina Jensen; Reitan, Gaute; Romundset, Anders & Johannessen, Linnea Syversætre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Enculturating Coastal Environments in the Middle Mesolithic (8300-6300 cal BCE)-Site Variability, Human-Environment Relations, and Mobility Patterns in Northern Vestfold, SE-Norway. Open Archaeology. ISSN 2300-6560. 8(1), s. 634–669. doi: 10.1515/opar-2022-0251. Fulltekst i vitenarkiv
  • Mansrud, Anja & Berg-Hansen, Inger Marie (2021). Animist Ontologies in the Third Millennium BCE? Hunter-Gatherer Persistency and Human-Animal Relations in Southern Norway: The Alveberget Case. Open Archaeology. ISSN 2300-6560. 7(1), s. 868–888. doi: 10.1515/opar-2020-0176. Fulltekst i vitenarkiv
  • Mithen, Steven; Wicks, Karen & Berg-Hansen, Inger Marie (2020). The Mesolithic coastal exploitation of western Scotland. The impacts of climate change and use of favoured locations. I Schülke, Almut (Red.), Coastal landscapes of the Mesolithic : Human engagement with the coast from the Atlantic to the Baltic Sea. Routledge. ISSN 9781138303607. s. 147–178.
  • Mevel, Ludovic; Weber, Mara-Julia & Berg-Hansen, Inger Marie (2019). Towards a reconstruction of the techno-economic variability of the Ahrensburgian in Schleswig-Holstein. I Montoya, Cyril; Fagnart, Jean-Pierre & Locht, Jean-Luc (Red.), Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest: mobilité, climats et entités culturelles. XXVIII e Congrès préhistorique de France – Amiens, 30 mai-4 juin 2016. Congrès préhistoriques de France. Volume 2 : Paléolithique supérieur ancien, Paléolithique final – Mésolithique. Société préhistorique française. ISSN 978-2-913745-79-7. s. 433–453.
  • Berg-Hansen, Inger Marie; Damlien, Hege & Zagorska, Ilga (2019). The northern fringe of the Swiderian technological tradition: Salaspils Laukskola revisited. Archaeologia Baltica. ISSN 1392-5520. 26, s. 12–31. doi: 10.15181/ab.v26i0.2020. Fulltekst i vitenarkiv
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2019). Alt Duvenstedt LA 121 revisited – Blade technology in Ahrensburgian culture. I Eriksen, Berit Valentin; Rensink, Elco & Harris, Susan (Red.), The Final Palaeolithic of Northern Eurasia Proceedings of the Amersfoort, Schleswig and Burgos UISPP Commission Meetings SCHRIFTEN DES MUSEUMS FÜR ARCHÄOLOGIE SCHLOSS GOTTORF. Verlag Ludwig. ISSN 978-3-86935-363-0. s. 169–191.
  • Berg-Hansen, Inger Marie; Damlien, Hege; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Bērziņš, Valdis & Schülke, Almut (2019). Long-term variation in lithic technological traditions and social interaction: the Stone Age of the Eastern Baltic (Latvia), 10,500–2900 calBC. Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. XXXVI, s. 6–32. Fulltekst i vitenarkiv
  • Berg-Hansen, Inger Marie; Wicks, Karen & Mithen, Steve (2019). A tanged point and two blade technologies from Rubha Port an T-Seilich, Isle of Islay, Western Scotland. Journal of Lithic Studies. ISSN 2055-0472. 6(1). doi: 10.2218/jls.2892. Fulltekst i vitenarkiv
  • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Zagorska, Ilga; Kalniņš, Mārcis; Koxvold, Lucia Uchermann & Nielsen, Svein Vatsvåg [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). A technological crossroads: Exploring diversity in the pressure blade technology of Mesolithic Latvia. Oxford Journal of Archaeology. ISSN 0262-5253. 37(3), s. 229–246. doi: 10.1111/ojoa.12139. Fulltekst i vitenarkiv
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2017). Continuity and Change in Late- and Post-glacial Social Networks: Knowledge Transmission and Blade Production Methods in Ahrensburgian and Early Mesolithic North West Europe. I Glørstad, Håkon; Knutsson, Kjel Sten Åke; Knutsson, Helena & Apel, Jan (Red.), The Technology of Early Settlement in Northern Europe Transmission of Knowledge and Culture (Volume 2). Equinox Publishing. ISSN 978-178-17951-6-3. s. 63–98.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2015). Overblikk over Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser 2006. I Berg-Hansen, Inger Marie (Red.), Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-030-9. s. 52–56.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2015). Overblikk over Kulturhistorisk museums arkeologiske undersøkelser i 2005. I Berg-Hansen, Inger Marie (Red.), Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISSN 978-82-8314-030-9. s. 10–14.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2010). På sporet av tidlig gårdsstruktur : Kjelsvika - en marginal bosetning fra bronsealder og jernalder i et sentralområde på Lista, Vest-Agder fylke. Viking. ISSN 0332-608X. 73, s. 121–142.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2009). Vognhjulet i brønnen - sjeldent funn fra en førromersk boplass på Borgenhaugen i Sarpsborg, Østfold. Varia. ISSN 1504-3266. 77.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (1999). The Availability of flint at Lista and Jæren, Southwestern Norway. Universitetets Oldsaksamlings Skrifter. ISSN 0806-3907. s. 255–266.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Melheim, Anne Lene; Mjærum, Axel; Persson, Per Åke & Schülke, Almut [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Steinalderen i Sørøst-Norge. Faglig program for steinalderundersøkelser ved Kulturhistorisk museum. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202737030. 260 s. Fulltekst i vitenarkiv
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2015). Arkeologiske undersøkelser 2005-2006, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-030-9. 171 s.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2009). Steinalderregistrering. Metodologi og forskningshistorie i Norge 1900-2000, med en feltstudie fra Lista i Vest-Agder. Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8084-048-6. 75(75). 197 s.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  • Mithen, Steven & Berg-Hansen, Inger Marie (2022). Rubha Port an t-Seilich, Isle of Islay 2022 excavation: stratigraphy, dates, artefacts and technological investigations .
  • Mithen, Steven & Berg-Hansen, Inger Marie (2022). Rubha Port an t-Seilich, Isle of Islay: stratigraphy, dates, artefacts and cultural affiliations .
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2022). Åpen dag på utgravningsfeltet på Remmen. [Avis]. Halden Arbeiderblad.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2022). The socio-technological approach as the basis for studies of prehistoric societies.
  • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel Johan; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak & Damlien, Hege (2021). Forskergruppe PrehCOAST - Status og veien videre.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2021). Coast concepts in Norwegian Stone Age archaeology.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2021). Tause vitner eller samfunnsspeil? - Steinalderteknologiens sosiale sider .
  • Mansrud, Anja; Nielsen, Svein Vatsvåg; Austvoll, Knut Ivar; Denham, Sean Dexter; Berg-Hansen, Inger Marie & Persson, Per [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Rethinking the sub-Neolithic in Norway: Submissive and vulgar or creative and affluent?
  • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Roalkvam, Isak (2020). Forskergruppe PrehCOAST: Formål, planer, resultater .
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2020). The technological turn – or how to make social sense of lithics.
  • Schülke, Almut; Solheim, Steinar; Roalkvam, Isak; Mjærum, Axel & Berg-Hansen, Inger Marie (2020). New Perspectives on Old Shores: Current approaches on the Stone Age in Eastern Norway.
  • Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel; Roalkvam, Isak; Solheim, Steinar & Schülke, Almut (2020). Coast-concepts in Norwegian Stone Age Archaeology.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2019). Funnet på Tangen får arkeologene til å sperre opp øynene. [Avis]. Hamar Arbeiderblad.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2019). De bodde på Tangen for 6000 år siden. [Avis]. Stangeavisa.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Stokke, Jo-Simon Frøshaug (2019). Finner flint fra steinalderen på Tangen. [Avis]. Stangeavisa.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2019). Nå har du mulighet til å reise tilbake i tid. [Avis]. Tønsbergs Blad.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2019). Alveberget – Neolittisk kulturlagslokalitet med gode bevaringsforhold - en mellomneolittisk fangstlokalitet på Tromøya, Arendal.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Mansrud, Anja (2019). Foraging persistency: The Neolithic (?) in South-Eastern Norway.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2019). Mobility and connectivity in Final Palaeolithic and Early Mesolithic, NW-Europe.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2019). Points or blades? Variations in typological and technological elements in chipped stone assemblages c. 10 900-7000 BC, NW Europe.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2019). Stone Age Technology – Lab: Dynamic-Technological classification and attribute analysis. .
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2019). Stone Technology in Social context: Introduction into different production methods in different societies.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2019). «Patchwork or network» - Technological traditions, mobility and communication in the Final Mesolithic and Early Neolithic of southern Scandinavia.
  • Schülke, Almut; Berg-Hansen, Inger Marie; Mjærum, Axel & Solheim, Steinar (2019). The Coast and Coastal Societies - Concepts and Terminology. Southeastern Norway.
  • Damlien, Hege & Berg-Hansen, Inger Marie (2018). Technology or typology? Blade production methods versus projectile point morphology as basis for Final Palaeolithic/Mesolithic social studies in Northwest-Europe .
  • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie; Schülke, Almut; Zagorska, Ilga; Bērziņš, Valdis & Kalniņš, Mārcis (2018). Long-term variation in communication and social relations during the Stone Age of Eastern Baltic (10500 – 6500 BC) – a technological approach.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2018). Continuity, modification and break in lithic technological practice during the Stone Age (10 900-7000 BC) of Northwest Europe.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Zagorska, Ilga (2018). Salaspils Laukskola - the northern fringe of the Swiderian technological tradition.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2018). Chaîne opératoire - en inngang til teknologi som tradisjon .
  • Berg-Hansen, Inger Marie; Weber, Mara- Julia & Mevel, Ludovic (2017). Techno-economic changes manifested in lithic industries of the Federmesser-Gruppen and the Ahrensburgian of northernmost Germany.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2017). Technological traditions as proxy for social contact and cultural development.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2017). Fra individ til samfunn tur-retur. Potensialet og utfordringer i å lese seinpaleolittisk og tidligmesolittisk flintteknologi som uttrykk for sosiale prosesser på populasjonsnivå. .
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2017). Flekkeproduksjon I Skandinavia omkring slutten av istida - kontinuitet og variasjon i håndverkstradisjoner.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2017). Fra massemateriale til teknologisk tradisjon.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2016). The social technology – technology and tradition in Northern Europe by the Pleistocene – Holocene transition (10 900 – 8500 BC).
  • Damlien, Hege; Berg-Hansen, Inger Marie & Kalninsh, Marcis (2016). Lithic technology and communication in Stone Age Latvia.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Damlien, Hege (2016). Introduction to the chaîne opératoire approach in lithic studies.
  • Berg-Hansen, Inger Marie & Sørensen, Mikkel (2016). Lithic blank production in Scandinavian during Final Palaeolithic and Early Mesolithic.
  • Berg-Hansen, Inger Marie; Mevel, Ludovic; Weber, Mara- Julia & Grimm, Sonja (2016). Techno-economic changes manifested in lithic industries of the Federmesser-Gruppen and the Ahrensburgian of northernmost Germany.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2015). Technological and social change in north-west Europe at the Pleistocene-Holocene transition.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2015). Blade technology in Ahrensburg Culture - a comparative study of four sites.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2014). Kommentar til Leif Inge Åstveit: "Noen synspunkter på den tidligmesolittiske bosetningen i Sør-Norge". Primitive tider. ISSN 1501-0430. 16, s. 105–109.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2014). Continuity and change in Late- and Post-Glacial social networks - knowledge transmission and blade production methods in Ahrensburg and Early Mesolithic Northwestern Europe.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2014). Mennesker, teknologi og kommunikasjon i pionerbosetting - teknologiske strategier i senpaleolitikum og tidligmesolitikum.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2013). Introduction to Preboreal settlement in Rogaland county, Norway.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2013). Blade Technology in Ahrensburg culture and Northern Scandinavian Early Mesolithic - preliminary results from a comparative study.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2011). Fascinert 5. trinn - 10-åringer fengslet av arkeologi på Hellvik; Sju tusen år tilbake i tiden var det liv laga. [Avis]. Akershus Amtstidende.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2011). Ufint hærverk på Hellvik. [Avis]. Akershus Amtstidende.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2011). Steinalderen på Lista.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2011). Steinalderen i Oslofjordområdet.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2010). Jernalderhus på Vøien. Årbok for Asker og Bærum Historielag. ISSN 1504-3649. s. 8–15.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2009). Fant sjeldent kulturminne. 1500 år gammelt langhus under matjord. [Avis]. Hamar Arbeiderblad.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2009). Arkeologiske utgravninger i Norge – bakgrunn, organisering og gjennomføring.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2009). Resultater fra de arkeologiske utgravningene i forbindelse med Hovedvannledningsprosjektet, Bærum kommune, Akershus.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2008). Graver i fortidens hverdagsliv. [Avis]. Aftenposten, Aften.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2008). Nasjonal skattejakt. [Avis]. Bæringen.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2008). Bærums eldste hus. Gammel bosetting i nytt lys. [Avis]. Asker og Bærum budstikke.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2008). Spor etter 5000 år gammel jordbruksbosetting. [Internett]. Bærum kommune.no.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2008). Steinalderen i Vest-Agder.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2008). Arkeologiske utgravninger i Norge i dag – bakgrunn, organisering og gjennomføring.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2007). Fra fornminne til utgraving – bakgrunn for og gjennomføring av arkeologiske utgravninger.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2007). Aursjøens eldste historie - resultater fra steinalderundersøkelsene i 2006 omkring Aursjøen, Lesja kommune, Oppland.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2006). Feltarkeologi langs regulerte vassdrag - metoder og praktiske utfordringer.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2005). Klart for rensepark. Arkeologene gjør seg ferdig i dag. [Avis]. Østlendingen.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2005). Arkeologiske utgravninger - fra byggeplan til utgravning.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2004). Praksis for steinalderregistrering i Norge � en diskusjon av teori og metode.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2003). Problematisering av praksisen for steinalderregistrering i Norge - resultater fra Lista, Vest-Agder.
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2002). Kommentar til Hein B. Bjercks innlegg: "Om oversiktskunnskapen. Refleksjon i anledning Anders Hagens 80-års dag.". Primitive tider. ISSN 1501-0430. s. 169–171.
  • Ferrari, Giada; Martinez Garcia, Lourdes; Berg-Hansen, Inger Marie; Mansrud, Anja & Star, Bastiaan (2020). Ancient DNA of Tuna bones from the Alveberget excavation in Arendal, Norway. University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
  • Berg-Hansen, Inger Marie (2017). Den sosiale teknologien - Teknologi og tradisjon i Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900 - 8500 f.Kr. 07 Oslo Media.

  Sjå alle arbeida i Cristin

  Publisert 11. sep. 2012 13:21 - Sist endra 16. sep. 2022 15:38