Birgitte Bjørkli

English version of this page
Telefon +47 22859805
Mobiltelefon 95759238
Brukarnamn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 0166 Oslo
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 Oslo

Arbeidsområder

  • Forvaltningsundersøkelser/utgravinger.
  • Arkeologisk materiale/gjenstandsmateriale.
  • Formidling knyttet til arkeologiske undersøkelser.

Bakgrunn

  • 2012–2022. Utgravningsleder. Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum i Oslo
  • 1999-2012. Utgravningsvirksomhet, registreringsvirksomhet, undervisning, skoleformidling, magasinforvaltning (steinalder), fagansvarlig for permanent steinalderutstilling ved UIB. Universitetsmuseet i Bergen.

Utdannelse

  • 2005: Cand. Philol. Arkeologi med vekt på Norden. Universitetet i Bergen. ”Den arktiske steinalderen i sør. En studie av skifermaterialet i sør- og øst, Oldsakssamlingens Museumsdistrikt” (2005).
  • Sørsamisk kultur- og historie. Høyskolen i Nord-Trøndelag. Årsstudium 2013-14.
  • Tradisjon, symbol og mening i matkulturen. Universitetet i Bergen. Årsstudium 2009-2010.
  • Kulturminnerett. UMB/Riksantikvaren (2005-2006).
  • Steinerlærerhøyskolen i Oslo (1994-1996, 2016-2017).
Emneord: Steinalder, Steinalderteknologi, Metodeutvikling, Arkeologiske gjenstander, Kronologi, Typologi, Museologi, formidling

Utvalgte publikasjonar

Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Prolog. Tesse – et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.

Bjørkli, Birgitte (2015): Utgravningene langs nye E18 Tvedestrand-Arendal. Nicolay: Arkeologisk Tidsskrift, Oslo.

Bjørkli, Birgitte (2015): Utgravningene langs nye E18 Tvedestrand-Arendal. Tidsskrift for Fortidsminneforeningen i Aust-Agder. Arendal.

Bjørkli, Birgitte (2015): Sektoravgiften – Starten på et nytt høyfjellseventyr? Nicolay: Arkeologisk Tidsskrift, Oslo.

Bjørkli, Birgitte (2012): Forhistorien i Nord-Odal. Det var en gang.... Om kultur- og fornminner i Nord-Odal.

Nordre Odalen Kulturminnelag, Flisa trykkeri 2013.

Bjørkli, Birgitte (2012): Spor etter folk i Austefjord i 9000 år. Resultater fra arkeologiske utgravninger på Humberset og Hunnes i Austefjorden.

Voldaminne, Volda.

Bjørkli, Birgitte og Kristoffersen, Kari. K. (2009): Den lengste historien kort fortalt. Katalog til steinalderutstillingen ved Bergen Museum.

Bergen Museum Skrifter nr. 24. Bergen Museum. De kulturhistoriske samlinger, Bergen.

Bjørkli, Birgitte (2007): Kulturminner i Nord-Odal, resultater fra ØK-registrering i kommunen. Jul i Nord Odal. Nordre Odalen Kulturminnelag.

Bjørkli, Birgitte og Jenssen Atle. (2005): Anskot, en verkstedplass på Bømlo fra steinalderen. RISS Arkeologisk tidsskrift. Nr 1 2005, årgang 3. Universitetet i Bergen.

Bjørkli, Birgitte (1999): Et møte med musikkarkeologen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  Oslo.

NORARK  2013-2022

Publisert 19. jan. 2015 14:37 - Sist endra 9. apr. 2022 13:49