Birgitte Bjørkli

English version of this page
Telefon +47-22859805
Mobiltelefon 95759238 95759238
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 29 None 0166 OSLO
Postadresse Postboks 6762 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

Forvaltningsundersøkelser. Katalogisering av arkeologisk materiale. Formidling knyttet til arkeologiske undersøkelser.

Bakgrunn

2012–2018. Utgravningsleder ved Arkeologisk seksjon, Kulturhistorisk museum i Oslo.

1998-2012. Registerings- og utgravningsvirksomhet på Vestlandet, Bergen Museumsdistrikt. 

2005-2012. Utgravningsvirksomhet, skoleformidling, magasinforvaltning (steinalder), fagansvarlig for ny Steinalderutstilling ved UIB. Universitetsmuseet i Bergen.

Utdannelse

2005: Cand. Philol. Arkeologi med vekt på Norden. Universitetet i Bergen. ”Den arktiske steinalderen i sør. En studie av skifermaterialet i sør- og øst, Oldsakssamlingens Museumsdistrikt”  (2005).

Sørsamisk kultur- og historie. Høyskolen i Nord-Trøndelag. Årsstudium 2013-14.

Tradisjon, symbol og mening i matkulturen. Universitetet i Bergen. Årsstudium 2009-2010.

Kulturminnerett. UMB/Riksantikvaren (2005-2006).

Steinerlærerhøyskolen i Oslo (1994-1996, 2016-2017).

 

 

 

Emneord: Typologi, Kronologi, Metodeutvikling, Museologi, Steinalder, formidling, Steinalderteknologi, Arkeologiske gjenstander

Publikasjoner

Bjørkli, Birgitte; Friis, Ellen Kathrine; Mjærum, Axel & Wammer, Elling Utvik (2016). Prolog. Tesse – et arkeologisk eldorado og en innfallsport til fjellfisket som et tverrfaglig tema, I: Axel Mjærum & Elling Utvik Wammer (red.), Fjellfiske i fortiden. Årtusener med svømmende rikdom.  Portal forlag.

Bjørkli, Birgitte (2015): Utgravningene langs nye E18 Tvedestrand-Arendal. Nicolay: Arkeologisk Tidsskrift, Oslo.

Bjørkli, Birgitte (2015): Utgravningene langs nye E18 Tvedestrand-Arendal. Tidsskrift for Fortidsminneforeningen i Aust-Agder. Arendal.

Bjørkli, Birgitte (2015): Sektoravgiften – Starten på et nytt høyfjellseventyr? Nicolay: Arkeologisk Tidsskrift, Oslo.

Bjørkli, Birgitte (2012): Forhistorien i Nord-Odal. Det var en gang.... Om kultur- og fornminner i Nord-Odal.

Nordre Odalen Kulturminnelag, Flisa trykkeri 2013.

Bjørkli, Birgitte (2012): Spor etter folk i Austefjord i 9000 år. Resultater fra arkeologiske utgravninger på Humberset og Hunnes i Austefjorden.

Voldaminne, Volda.

Bjørkli, Birgitte og Kristoffersen, Kari. K. (2009): Den lengste historien kort fortalt. Katalog til steinalderutstillingen ved Bergen Museum.

Bergen Museum Skrifter nr. 24. Bergen Museum. De kulturhistoriske samlinger, Bergen.

Bjørkli, Birgitte (2007): Kulturminner i Nord-Odal, resultater fra ØK-registrering i kommunen. Jul i Nord Odal. Nordre Odalen Kulturminnelag.

Bjørkli, Birgitte og Jenssen Atle. (2005): Anskot, en verkstedplass på Bømlo fra steinalderen. RISS Arkeologisk tidsskrift. Nr 1 2005, årgang 3. Universitetet i Bergen.

Bjørkli, Birgitte (1999): Et møte med musikkarkeologen. Nicolay: Arkeologisk tidsskrift.  Oslo.

NORARK  2013-2018: 20 publikasjoner

Publisert 19. jan. 2015 14:37 - Sist endret 17. jan. 2018 14:21