Karl Kallhovd

Assistant Museum Director
Image of Karl Kallhovd
Norwegian version of this page
Phone +47-22851959
Mobile phone +47-41568851
Username
Visiting address Frederiksgate 3
Postal address Postboks 6762 St. Olavs plass
Tags: Archeology

Publications

 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2013). The Allure of Bureaucracy: Cultural Heritage Management and the Universities in Norway. In Biehl, Peter F. & Prescott, Christopher (Ed.), Heritage in the context of Globalization. Europe and the Americas. Springer. ISSN 978-1-4614-6076-3. p. 27 –27. doi: 10.1007/978-1-4614-6077-0_3.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2011). Rescue archaeology initiated by research – a contradiction in terms? In Blancquaert, Geertrui; Malrain, François; Stäuble, Harald & Vanmoerkerke, Jan (Ed.), Understanding the Past: A Matter of Surface-Area. Archaeopress. ISSN 978-1-4073-0749-7. p. 113–127.
 • Kallhovd, Karl (2006). Innledning, Faglig program bind 1 - Steinalderundersøkelser. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-026-5. p. 1–9.
 • Kallhovd, Karl & Larsen, Jan Henning (2006). På sporet av den eldste jernvinna i indre Agder - et sentralområde med spesialisert overskuddsproduksjon. In Skre, Dagfinn; Glørstad, Håkon & Skar, Birgitte (Ed.), Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-årsdagen. Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. ISSN 82-8084-027-3. p. 237–253.

View all works in Cristin

 • Groseth, Lars & Kallhovd, Karl (2012). Midlertidige ansettelser i arkeologien - sett fra kulturhistorisk museum : Kommentar til artikkelen: Midlertidige ansettelser i arkeologifaget / Thorgeir Hole. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 14, p. 143–146.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2011). Exploring pioneer settlements by means of 20th century Thinking - Or how to make out on scarce resources.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2008). Hur fungerar uppdragsarkeologin i Norge: vetenskapligt och administrativt.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Rescue archaeology initiated by research – a contradiction in terms? The role of the universities in Norwegian Cultural Heritage Management.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Rescue Archaeology and Cultural Heritage Management in Norway Organisation and History The role and ambition of the Universities in rescue archaeology.
 • Glørstad, Håkon & Kallhovd, Karl (2007). Forskning og forvaltning - synspunkter på forvaltningsinitiert arkeologi i Norge.
 • Kallhovd, Karl (2006). Rock carvings in Norway - documentation, conservation and management.
 • Kallhovd, Karl (2005). Lund, Harald Egenæs. In Østmo, Einar & Hedeager, Lotte (Ed.), Norsk arkeologisk leksikon. Pax Forlag. ISSN 82-530-2611-0. p. 236–236.
 • Kallhovd, Karl (2005). Vegbygging gir ny Norgeshistorie. [Newspaper]. Vegen og vi.

View all works in Cristin

Published Sep. 11, 2012 2:24 PM - Last modified Feb. 9, 2021 12:25 PM