Lokalt arbeidsmiljøutval

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) ved KHM har 4 - 5 møte i året.

I LAMU sit to representantar for arbeidsgjevar og to representantar for arbeidstakarsida (lokalt hovudverneombod og ein representant vald av og blant dei andre lokale verneomboda).

Leiarrolla går på omgang mellom arbeidsgjevar- og arbeidstakarsida i 1-årsperioden. Enhet for bedriftshelsetjeneste ved UiO er fast observatør. HMSB-rådgiver er utvalets sekretær.

Medlemmar

Frå arbeidsgjevarsida

Frå arbeidstakarsida

Frå EBHT

Sekretær

Saker til LAMU

Dersom tilsatte ynskjer å fremje saker til LAMU kan desse sendast til LAMU sin sekretær, til verneombodas fellesliste eller direkte til eit av verneomboda.

Velferdsmidlar

Tilsette, enkeltpersonar eller grupper, kan søkje om midlar til tiltak som gjeld alle tilsette ved KHM. Søknader sendes Velferdsutvalget v/HMSB-rådgiver Ida Maria Dahr Nygaard.

Ressursar

Publisert 19. aug. 2015 10:24 - Sist endra 30. nov. 2022 09:16