Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) ved KHM har ca. 4-5 møter i året. I LAMU sitter 2 representanter for arbeidsgiver og 2 representanter for arbeidstakersiden (lokalt hovedverneombud og en repr. valgt av og blant de andre lokale verneombudene). Lederrollen går på omgang mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden i 1-årsperioden. Områdeleder for EA-sentrum møter fast som observatør. HMS-koordinator er utvalgets sekretær.

Medlemmer

Fra arbeidsgiversiden:
Stina Mosling
Karl Kallhovd

Fra arbeidstakersiden:
Anne Håbu
Vara: Camilla C. Wenn

Fra EA-sentrum:
Ken Jansen

Utvalgets sekretær er Jan S. Jensen.

Saker til LAMU

Dersom ansatte ønsker å fremme saker til LAMU kan disse sendes til LAMUs sekretær, Jan S. Jensen, til verneombudenes fellesliste eller direkte til et av verneombudene.

Velferdsmidler

Ansatte, enkeltpersoner eller grupper, kan søke om midler til tiltak som gjelder alle ansatte ved KHM. Søknader behandles to ganger i året, søknadsfristene er 1. februar og 1. september. Søknad sendes velferdsutvalget v/Jan S. Jensen.

Publisert 19. aug. 2015 10:24 - Sist endret 29. apr. 2019 09:51