Arkeologisk feltarbeid 2022

Utgraving av gravrøys på middelaldergården Bjerland i Lindesnes kommune, Agder fylke.

Utgraving av gravrøys på Bjerland i Lindesnes kommune i Agder fylke. I tillegg til ei hustuft, holvegar og åkerlappar frå vikingtid/mellomalder, fann vi også fleire røyser med dateringar frå bronsealder og folkevandringstid. På biletet ser vi Haakon Skudem og Espen Lerfall Klausen undersøkje den største av røysene. Her vart det funne brende bein frå både menneske og dyr, og også keramikk og eit lite bryne. Foto og bilettekst: Silje Hårstad, Kulturhistorisk museum/ UiO.

Søk feltarbeid på Jobbnorge

Send inn søknaden så fort du kan for å kome tidlegast mogeleg i betraktning.

Generelt om feltsøknaden

Er du arkeolog eller i gang med utdanninga, kan du søkje feltarbeid hos oss. Vi ser i utgangspunktet på alle søknader som generelle, det vil seie at dei vil gjelde for alt feltarbeid som kjem i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Ein kan likevel kome med spesielle ynske. Stillinga som feltleiar, og av og til også for assisterande feltleiar og feltassistent, inneber for- og etterarbeid. Hugs å leggje ved ein lettforståeleg CV og eventuelt andre dokument (avgrensa mengde og filstorleik).

I samband med tildelinga av arbeidet vil det bli gjort ei lønnsplassering. Relevant arkeologisk tenesteansiennitet må derfor dokumenterast. Alle personopplysingar blir handsama konfidensielt, og blir berre brukt i samband med midlertidig arbeid ved Kulturhistorisk museum. Send e-post dersom det er oppdateringar av betyding som du vil gje beskjed om. E-postane blir mottatt og registrert, men av kapasitetsgrunnar svarar vi ikkje alltid. Dersom du ikkje har tilgang til nett/e-post kan du ringe +47 22 85 19 22. Dei som får tilbod om deltaking på prosjekta vil bli kontakta.

Feltsesongen strekkjer seg normalt frå slutten av april til ut oktober, men feltarbeid kan også bli utført utanfor dette tidsrommet. Tilsetjingar skjer gjennom heile sesongen. Tilbod om arbeid blir formidla direkte til den enkelte.

E-post: arkeologi-adm@khm.uio.no
Telefon: +47 22 85 19 22

Oversikt over feltarbeid

Følg linken til oversikter over feltarbeid.

Av Stine A. Melvold, Tom Heibreen
Publisert 19. feb. 2019 13:54 - Sist endra 1. juni 2022 19:38