Arkeologiske utgravingsprosjekter

Her finner du et utvalg av arkeologiske utgravingsprosjekter ved Kulturhistorisk museum. Sjekk også ut Kulturhistorisk museums Facebook-side for mer informasjon om utgravningsprosjektene våre.

Prøveprosjektet E39 Flekkefjord

I forbindelse med Nye Veiers utbygging av E39 mellom Lyngdal i Agder og Ålgård i Rogaland.

E39 Mandal–Herdal

I forbindelse med bygging av ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal, Agder.

Gjellestad

Sikringsundersøkelse bekostet av offentlige midler. Rester av skipsgrav fra tidlig vikingtid i utpløyd gravhaug i Halden, Viken.

E18 Retvet–Vinterbro

I forbindelse med ny E18 gjennom Ås og Ski kommuner, Viken.

InterCity Stange

I forbindelse med Bane NORs utbygging av dobbeltsporet jernbane mellom Kleverud og Åkersvika i Stange, Innlandet.

E18 Lanner–Preståsen (Herregårdsbekken)

I forbindelse med Nye Veiers bygging av ny E18 gjennom Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark.

E134 Høydalsmo

I forbindelse med Statens vegvesens bygging av ny E134 mellom Høydalsmo kyrkje og Høydalsmo vegkro i Tokke, Vestfold og Telemark.

Ringeriksbanen

I forbindelse med Bane NORs planlagte, nye jernbane mellom Sandvika i Bærum og Hønefoss i Ringerike, Viken.

Hovden

I tilknytning til skisenteret på Hovden, Bykle, Agder.

Ulveveien, Frogn

I forbindelse med hyttebygging på Hallangenstangen nord for Drøbak.

Feltkurs, Brukjerr, Grimstad

For masterstudenter i arkeologi ved IAKH, UiO.

Remmen, Halden

I forbindelse med bygging av ny kommunal brannstasjon på Remmen, Halden, Viken.

Fv. 353 Rugtvedt–Surtebogen, Bamble

I forbindelse med utbedring av fylkesvei 353 gjennom Bamble, Vestfold og Telemark.

Rv. 9 Rotemo–Lunden

 I forbindelse med utbedring av riksvei 9 på parsellen mellom Rotemo og Lunden, Valle, Agder.

Damgaardtunet, Elverum

I forbindelse med detaljregulering som legger til rette for teknisk infrastruktur, boliger og leikeplasser m.m. på Damgaardtunet i Elverum, Innlandet.

Østebøneset, Risør

I forbindelse med hyttebygging og tilhørende tilkomstvei ved Sørfjorden vest for Risør, Agder.

Arendal havn – Eydehavn

Arendal havn – Eydehavn, i forbindelse med ny vei til Arendal havn og Eydehavn i Arendal kommune, Agder, samt utvidelse av arealer til næring i tilknytning til den nye veitraseen og havna.

Finn flere utgravingsprosjekter på Norark.no

Norark – Norsk arkeologi – har oversikt over mange av utgravingsprosjektene til Norges fem universitetsmuseer – Kulturhistorisk museum, Universitetsmuseet i Bergen, Arkeologisk museum, NTNU Vitenskapsmuseet og Norges arktiske universitetsmuseum.

Korleis melder eg i frå om eit arkeologisk funn?

Følg flere av våre utgravningsprosjekter på Facebook