English version of this page

Tenester og tilbod

Arkiv

Museets arkiv betener eksterne brukarar som forskarar, studentar, privatpersonar, presse og offentlege instansar, i tillegg til museets eigne tilsette.

Bibliotek

Foto

Kulturhistorisk museum forvaltar eit omfattande arkiv med meir enn 500 000 bilete, fyrst og fremst av museets samlingar.

Butikk

Utlån

KHM låner ut gjenstandar frå samlingane våre etter fastsette retningslinjer og vilkår.

Analyseutvalet

Analyseutvalet handsamar søknadar om analyse og prøvetaking av gjenstandar og osteologisk materiale.