English version of this page

Tjenester og tilbud

Arkiv

Museets arkiv betjener eksterne brukere som forskere, studenter, privatpersoner, presse og offentlige instanser i tillegg til museets egne ansatte.

Foto

Kulturhistorisk museum forvalter et omfattende arkiv med mer enn 500.000 bilder, først og fremst av museets samlinger.

Bibliotek

Utlån

KHM låner ut gjenstander fra sine samlinger etter fastsatte retningslinjer og betingelser.

Analyseutvalget

Analyseutvalget behandler søknader om analyse og prøvetaking av gjenstander og osteologisk materiale