English version of this page

Tenester og tilbod

Utlån av gjenstandar

Kulturhistorisk museum låner ut gjenstandar frå samlingane våre etter fastsette retningslinjer og vilkår.

Analyseutvalet

Analyseutvalet handsamar søknadar om analyse og prøvetaking av gjenstandar og osteologisk materiale.

Foto

Kulturhistorisk museum forvaltar eit omfattande fotoarkiv med meir enn 500 000 bilete, fyrst og fremst av museets samlingar.

Bibliotek

Arkiv

Museets arkiv betener eksterne brukarar som forskarar, studentar, privatpersonar, presse og offentlege instansar, i tillegg til museets eigne tilsette.

Ynskjer du omvising i Historisk museum?