English version of this page

Analyseutvalget

Forskere som ønsker å få analysert gjenstander fra våre samlinger kan søke om dette via søknadsskjema. Søkere må ha en institusjonstilknytning. Dersom søkeren er student, stipendiat eller uten fast stilling, så må veileder eller nærmeste leder være ansvarlig søker.

Nærbilde av labarbeid.

Analyseutvalget behandler søknader om analyse og prøvetaking av gjenstander og osteologisk materiale som ligger i Kulturhistorisk museums samlinger.

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet og Analyseutvalgets arbeid baserer seg på Universitetsmuseenes felles retningslinjer for prøvetaking og analyser av kulturhistorisk materiale (pdf) fra 2022.

Analyseutvalget består av medlemmer fra museets ulike fagseksjoner og har faste møte annenhver måned hvor innkomne søknader behandles. Søkere må regne med minst fire ukers behandlingstid på søknaden.

Frister

Frister for innsending av søknader høsten 2022:

  • 17. august

  • 19. oktober

  • 7. desember

Kontakt

Har du spørsmål om søknad?

Vennligst kontakt lederen i Analyseutvalet, Per Åke Persson.

Har du spørsmål om tilgang til materialet som det er søkt om å få analysert?

Publisert 15. nov. 2018 12:53 - Sist endra 22. juni 2022 10:48