English version of this page

Analyseutvalet

Analyseutvalet behandlar søknader om analyse og prøvetaking av gjenstandar og osteologisk materiale i Kulturhistorisk museums samlingar. Utvalet består av medlemmer frå museets ulike fagseksjonar.

Bildet kan inneholde: hånd.

Analyser

Utvalet har faste møte annankvar månad der innkomne søknader behandlast.

Søkjarar må rekne med fire vekers behandlingstid på søknaden. For retningslinjer og søknadsskjema, gå til Søknadsskjema.

Ved spørsmål om søknad, kontakt leiar i Analyseutvalet: Per Åke Persson

Fristar for innsending av søknader høsten 2021 er:

  • 11. august 2021
  • 6. oktober 2021
  • 8. desember 2021

For informasjon om tilgang til materialet som ein søkjer om å få analysert, ver venleg og kontakt:

 

Publisert 15. nov. 2018 12:53 - Sist endra 23. nov. 2021 14:13