Analyseutvalget

Analyseutvalget behandler søknader om analyse og prøvetaking av gjenstander og osteologisk materiale i Kulturhistorisk museums samlinger. Utvalget består av medlemmer fra museets ulike fagseksjoner.

Analyser

Utvalget har faste møter annenhver måned der innkomne søknader behandles.

Søkere må regne med fire ukers behandlingstid på søknaden.

For retningslinjer og søknadsskjema, gå til Søknadsskjema.

Frister for innsending av søknader høsten 2019 er:

  • 14. august 2019
  • 16. oktober 2019
  • 4. desember 2019

For informasjon om tilgang til materiale, vennligst kontakt:

For andre spørsmål, kontakt: Per Åke Persson

Publisert 15. nov. 2018 12:53 - Sist endret 12. juni 2019 13:38