Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

Forsknings­arrangementer

6. feb. 2020 14:00 - 16:30 , KHM, Historisk museum, Fredriksgate 3, 3. etasje Legg til i kalender

Hvordan konstruerer og rekonstruerer et eks-sovjetisk land sin nasjonale arv og kulturhistorie?

6. feb. 2020 14:15 - 16:00 , St. Olavs gate 29 Legg til i kalender

Når fikk homo sapiens språk? Den lingvistiske debatten.

13. feb. 2020 14:00 - 16:30 , KHM, Historisk museum, Fredriksgate 3, 3. etasje Legg til i kalender

Perspektiver på innsamling, formidling og repatriering. Et langt liv på Kulturhistorisk museum.

 

50 år på ett och samma museum är en avsevärt lång tid och det finns naturligtvis många tankar och erfarenheter att lyfta fram vid ett sådnt tillfälle. För att möta uttalade önskemål från yngre kolleger inom sektionen koncentrerar jag mig om min verksamhet som "museiantropolog".

 

Presentationen är indelad i tre moment - samling - förmedling - repatriering och som alla knyter an till socialantropologisk forskning som överbryggande faktor.

 

Min insamlingserfarenhet relaterar till sex olika kulturer, där det i de flest fall kopplar samman förtid med samtid med utgångspunkt i äldre samlingar på museet. Förmedling rör sig om utställningar, regionala basutställningar såväl som temporära temutställningar. Slutligen har jag relativt tidigt varit engagerad i repatrieringsspörsmål, ett aktuellt problemkomplex som inviterar til diskussion. 

 

Låt mig avrunda denna introduktion med ett kort citat av kulturminister Skrei Grande "museer er ikke samlinger alene, de er samfunnsaktører og dannelsesinstitusjoner". Mitt seminariebidrag ansluter till denna uttalelse.

 

NB! Etter foredraget markerer vi Tom Svenssons 50 år ved museet med cava og kake

5. mars 2020 14:15 - 16:30 , KHM, Historisk museum, Frederiks gate 2, 3. etg. Legg til i kalender

Alternative Muslims

16. apr. 2020 14:00 - 16:30 , KHM, Historisk museum, Frederiks gate 2, 3. etg. Legg til i kalender

"En fetisch mod sygdom". Dr. Inge Heibergs gave til museet og utstillingspraksis gjennom 100 år